Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2 procentai

       Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams -tėvams, mokytojams, darbuotojams bei visiems mums prijaučiantiems žmonėms už paramą, kurią gavome praėjusiais metais.

       Kviečiame iki gegužės 2 d. skirti 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai, suteikiančiai mokiniams pradinį profesionalaus lygio muzikinį išsilavinimą, ugdančiai moksleivių estetinį skonį, dainavimo ir muzikavimo poreikį.

Duomenys, reikalingi prašymui:

Paramos gavėjas VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA
Adresas GEDIMINO PR. 15A, 01103 VILNIUS
Paramos gavėjo kodas 191662751
A/s nr. LT41 7044 0600 0403 1650

Kaip ir kur pateikti prašymą?

       Iki gegužės 2 d. turite teisę pateikti prašymą tai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate.

       Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.

     Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats (tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI ar atsiųsti paštu).

Prašymo forma ir pildymo taisyklės

    Norėdami skirti dalį savo mokesčių, turite užpildyti specialios formos prašymą (forma FR0512-02). Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau – AVMI), taip pat galima atsisiųsti iš VMI interneto svetainės bei iš šio puslapio (žr. žemiau).

     Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Formoje FR0512-02 langelius pildote taip:

    Prašymą pasirašote ir nurodote savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki tų pačių metų rugpjūčio 20 d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.

Forma FR0512-02

Formą FR0512-02 galite užpildyti:

     Formai pildyti reikia ABBYY eFormFiller 2.5 v7 (build 190)