Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

1,2 procentai

Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendruomenės nariams-tėvams, mokytojams, darbuotojams bei visiems mums prijaučiantiems žmonėms už paramą, kurią gavome praėjusiais metais.

Kviečiame iki gegužės 2 d. skirti 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai, suteikiančiai mokiniams pradinį profesionalaus lygio muzikinį išsilavinimą, ugdančiai moksleivių estetinį skonį, dainavimo ir muzikavimo poreikį.

Duomenys, reikalingi prašymui:

Paramos gavėjas VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA
Adresas GEDIMINO PR. 15A, 01103 VILNIUS
Paramos gavėjo kodas 191662751
a./s. Nr. LT41 7044 0600 0403 1650

 

Kaip ir kada pateikti prašymą?

Nuo 2022-01-01 bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512.

 

Prašymo forma ir pildymo taisyklės

FR0512 forma

FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

 

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

 

Formoje FR0512 langelius pildote taip:

Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki tų pačių metų rugpjūčio 20 d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.