Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Fleitos kelionės

II Respublikinis muzikos mokyklų jaunųjų fleitistų festivalis, skirtas L. Survilos 100-ioms gimimo metinėms, „Fleitos kelionės“
(2016 02 27)

 

 

SurvilaLinksmas,
Iškalbus,
Uolus,
Darbštus,
Visad
Išradingas
Kasdienybėj –
Atviras, šmaikštus,
Saugumo jausmą teikiantis žmogus.
Su juo net ir
Už durų
Rodosi pasaulis
Visad nuostabus,
In-di-vi-dua-lus.
Lankstus.
Artistiškas ir nuoširdus.

 

                                                                                Daina Gutauskienė
                                                                                        2016-02-27

 

     2016 m. vasario 27 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrieji rūmai prisipildė skambių fleitos garsų – nuo pat ryto čia vyko II Respublikinis muzikos mokyklų jaunųjų fleitistų festivalis „Fleitos kelionės“. Šį kartą jį organizavo „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija, B. Dvariono dešimtmetė, Karoliniškių ir  Algirdo muzikos mokyklos. Festivalis buvo skirtas žymaus atlikėjo ir pedagogo L. Survilos 100 gimimo metinėms. Festivalio partneris – Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Karjeros ir kompetencijų centras. Į festivalį atvyko ne tik Vilniaus, bet ir Pagirių, Grigiškių, Kupiškio bei Klaipėdos muzikos mokyklų mokiniai.

     Festivalio rėmuose vyko teorinis-praktinis  seminaras, kuriame prisiminimais  apie L. Survilos gyvenimą ir pedagoginę veiklą pasidalino dukra  V. Survilaitė bei buvę studentai prof. V. Gelgotas ir doc. L. Čiapas. Praktinius užsiėmimus vedė mokytojai I.Baublytė ir M. Pupkovas. Festivalio pabaigos akcentas – koncertas, kuriame dalyvavo L. Survilos anūkas, irgi pasirinkęs fleitisto profesiją V. Gurstis. Praktinių užsiėmimų rezultatas – visų festivalio dalyvių jungtinių išilginių ir skersinių fleitų ansamblių pasirodymas.

 

         Festivalio tikslai ir uždaviniai:

 

1. Lavinti muzikos mokyklų mokinių, grojančių fleita kūrybiškumą.
2. Ugdyti mokinių sceninį meistriškumą, artistinius gebėjimus bei muzikinį skonį, supažindinti jaunuosius atlikėjus su įvairių stilių ir epochų, taip pat ir lietuvių kompozitorių muzika.
3. Skatinti kryptingą jaunimo meninę saviraišką, kaip atsvarą žalingiems visuomenės reiškiniams.
4. Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei fleitos pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi.

 

          Festivalio atlikėjus vertino komisija: prof. A. Vizgirda, L. Šulskutė,  V. Zabrodaitė, V. Filmanavičienė, Ž. Survilaitė.
Geriausiai pasirodžiusiems solistams ir ansambliams buvo paskirtos vertinimo komisijos nominacijos: „Už geriausią lietuviškos pjesės atlikimą” ir „Už artistiškumą ir nuoširdų muzikavimą”. Prizus nominantams įsteigė vertinimo komisijos nariai prof. A. Vizgirda, V. Zabrodaitė, L. Šulskutė, mokytojas M. Pupkovas. Specialus L. Survilos šeimos prizas buvo įteiktas Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos ansambliui „Fleitos užburtieji”.

     „Tai reikalingas ir labai prasmingas renginys, su malonumu klausiausi jaunųjų atlikėjų nuoširdaus muzikavimo. Būtinai organizuokite jį ir ateityje”, – sveikindamas mokyklos direktorę A. Šikšnelienę ir pavaduotoją ugdymui L. Ikonikovą sakė vertinimo komisijos pirmininkas prof. A. Vizgirda.

 

Projekto vadovė Daiva Tumėnaitė – Vizgirdienė

 


 

I Vilniaus krašto muzikos mokyklų jaunųjų fleitistų festivalis, skirtas J.Pakalnio 100-ioms gimimo metinėms, „Fleitos kelionės“
(2012 10 26)

 

 

fleitistu festivalis2012…Ji – fleita,
Ji – sidabro gija,
Ji – skvarbi ir švelni,
Ji – vingri ir rami,
Ji – tokia…
Ji – kartoja paukščius,
Ji – nuskrieja panteros greičiu,
Ji – vingiuoja lyg upė kalnų,
Ji – skardena aukštai,
Ligi pat debesų…
Ji – fleita,
Ji – sutelkianti visa dvasia,
Ji – tyra ir skaidri,
Ji – spalvinga grakšti,
Ji – erdvėj ir širdy,
Ji – tokia,
Ji – fleita…

 

         Daina Gutauskienė                                                                                                    

 

       Šiais pakiliais fleitos mokytojos posmais organizatoriai – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija, B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla – kreipėsi į I Vilniaus krašto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų fleitistų festivalio „Fleitos kelionės“ dalyvius ir svečius. Festivalis įvyko 2012 m. spalio 26 d. ir buvo skirtas žymaus lietuvių fleitisto, kompozitoriaus ir dirigento J.Pakalnio gimimo 100 metinėms. Ši graži sukaktis ir paskatino įgyvendinti seniai puoselėtą Vilniaus muzikos mokyklų mokytojų mintį apie jaunųjų fleitistų šventę. Festivalio partneris – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kurioje ir vyko festivalio renginiai. Festivalį parėmė Kultūros rėmimo fondas.

 

     Festivalio rėmuose vyko teorinis-praktinis seminaras, kuriame pranešimą apie Juozo Pakalnio gyvenimą ir kūrybą skaitė mokytojas M. Pupkovas, meistriškumo pamokas vedė LMTA prof. A. Vizgirda bei mokytojai L. Šulskutė, V. Zabrodaitė, A. Rakauskas, I. Baublytė, V. Žičkus, M. Pupkovas. Festivalio pabaigos akcentas – jungtinio fleitų orkestro, kuriame iš anksto numatytus kūrinius atliko visi festivalio dalyviai, pasirodymas.

 

     Festivalio tikslai ir uždaviniai:

 

1. Lavinti muzikos mokyklų mokinių, grojančių fleita kūrybiškumą.
2. Ugdyti mokinių sceninį meistriškumą, artistinius gebėjimus bei muzikinį skonį, supažindinti jaunuosius atlikėjus su įvairių stilių ir epochų, taip pat ir lietuvių kompozitorių muzika.
3. Skatinti kryptingą jaunimo meninę saviraišką, kaip atsvarą žalingiems visuomenės reiškiniams.
4. Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei fleitos pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi.

 

     Festivalio dalyviai buvo skatinami atlikti lietuvių kompozitorių muziką fleitai. Visi dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais – muzikiniais kryžiažodžiais „Jaunojo fleitisto laisvalaikiui”. Geriausiai pasirodžiusiems solistams ir ansambliams buvo paskirtos vertinimo komisijos nominacijos.

2012 03 27