Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Projektas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

IX respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

Festivalio – konkurso virtuali dalyvių piešinių paroda

Koncertas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ atgarsiai

Festivalio-konkurso laimėtojai

     Projektas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ puoselėja trijų meno rūšių – muzikos, dailės ir literatūros –  sąveikos idėją bei išraiškos galimybes. Todėl svarbu nuo mažens pratinti vaikus gilintis į muzikos, dailės, žodinės kūrybos paslaptis, išbandyti jėgas kuo įvairesnėje meninėje veikloje. Šis Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos ir jos partnerių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vievio meno mokyklos bei Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ projektas apima visą eilę renginių. Tai teorinis – praktinis seminaras, jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas, dailės darbų paroda, projekto dalyvių koncertas.

Šventės „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ svarbiausi renginiai prasideda 2020 metų kovo 20 dieną teoriniu – praktiniu seminaru „Integruoto meninio ugdymo inovacijos“. Seminaro programa orientuota į integruotą meninį ugdymą, padeda muzikos ir dailės mokytojams suprasti, kaip jų dėstomas dalykas prisideda prie svarbiausių žmogaus gyvenime kompetencijų plėtros. LMTA Centrinių rūmų Juozo Karoso salėje vyksiantį  respublikos pedagogams skirtą seminarą rengia LMTA Pedagogikos katedra ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla.

2020 metų kovo 21 dieną vyksta daugumai projekto dalyvių svarbiausias ir atsakingiausias renginys – Respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“, kuriame kviečiami dalyvauti muzikos, meno ir dailės mokyklų mokiniai. Į muzikos ir spalvų šventę, apipintą vaikų eilėmis bei pasakomis, atvyksta jaunieji talentai iš įvairiausių Lietuvos miestų. Visus juos vienija meilė muzikai, dailei ir literatūrai. Konkurso dalyviai vertinami ne tik už muzikos kūrinio atlikimą, bet ir jo įtaigų iliustravimą bei gebėjimą pasakojimu ar eilėmis pristatyti grojamą kūrinį. Darbų pristatymo metu ir po to, skambant muzikai, didžiuliame ekrane visi šventės dalyviai ir svečiai stebi abiejų, jaunojo muzikanto ir dailininko, dailės darbus, atliktus ta pačia muzikine tema.

2020 metų balandžio mėnesį Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ (Dominikonų g. 15) rengiama festivalio-konkurso dalyvių dailės darbų paroda, kuri suteikia galimybę pamatyti vienu metu daug įvairių kūrybinių interpretacijų, palyginti muzikų ir dailininkų piešinius, atspindinčius skirtingą pasaulio matymą. Per visus projekto gyvavimo metus parodos surengtos Vilniaus Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje, P. C. Gedimino 9, Stasio Vainiūno namuose – muziejuje, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“.

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimas festivalio – konkurso forma yra puiki proga muzikos, meno ir dailės mokyklų mokiniams siekti meistriškumo. Didelio susikaupimo ir koncentracijos reikalaujantis trijų konkurso užduočių valdymas ugdo bendrą visų dalyvių profesionalumo lygį. Be to, viename renginyje patirtų meninių įspūdžių įvairovė skatina jaunuosius menininkus naujoms idėjoms, kūrybinei iniciatyvai.

                                                                                                                                        Projekto vadovė  Asta Grybienė

Festivalio-konkurso nuostatai

Dailininko anketa

Muzikanto anketa


VIII respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

Festivalio-konkurso laimėtojai

Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos rengiamas projektas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ puoselėja menų sąveikos idėją, kuri ypač svarbi dabartinės kultūros sąlygomis. Juk šiuolaikinė meninė kultūra peržengusi žanrų ribas, pasitelkia įvairių meno sričių išraiškos galimybes. Todėl svarbu nuo mažens pratinti vaikus gilintis į muzikos, dailės, žodinės kūrybos paslaptis, išbandyti jėgas kuo įvairesnėje meninėje veikloje. Šis tęstinis projektas apima visą eilę renginių. Tai teorinis – praktinis seminaras, jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas, dailės darbų paroda, projekto dalyvių koncertas.

Šventės „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ svarbiausi renginiai prasideda teoriniu – praktiniu seminaru „Integruoto meninio ugdymo inovacijos“. Seminaro programa orientuota į integruotą meninį ugdymą, padeda muzikos ir dailės mokytojams suprasti, kaip jų dėstomas dalykas prisideda prie svarbiausių žmogaus gyvenime kompetencijų plėtros. Skirtingas meno rūšis jungiančio seminaro klausytojai turi progą susipažinti su meno raiškos galimybėmis bei naujovėmis.

Daugumai projekto dalyvių svarbiausias ir atsakingiausias renginys – Respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“, kuriame kviečiami dalyvauti muzikos, meno ir dailės mokyklų mokiniai. Į muzikos ir spalvų šventę, apipintą vaikų eilėmis bei pasakomis, atvyksta jaunieji talentai iš įvairiausių Lietuvos miestų. Visus juos vienija meilė muzikai, dailei ir literatūrai. Konkurso dalyviai vertinami ne tik už muzikos kūrinio atlikimą, bet ir jo įtaigų iliustravimą bei gebėjimą pasakojimu ar eilėmis pristatyti grojamą kūrinį. Darbų pristatymo metu ir po to, skambant muzikai, didžiuliame ekrane visi šventės dalyviai ir svečiai stebi abiejų, jaunojo muzikanto ir dailininko, dailės darbus, atliktus ta pačia muzikine tema.

           Svarbi projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ dalis yra tradicinės festivalio-konkurso dalyvių dailės darbų parodos, suteikiančios galimybę pamatyti vienu metu daug įvairių kūrybinių interpretacijų Patys menininkai gilindamiesi į savo ir kitų dalyvių piešinius, gali pasisemti naujos patirties ir profesinio meistriškumo, susipažinti su skirtingų dailės rūšių specifika bei techninėmis galimybėmis. Per visus projekto gyvavimo metus parodos surengtos Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykloje, Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje, P. C. Gedimino 9, Stasio Vainiūno namuose – muziejuje, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“.

Integruoto projekto sėkmę ir populiarumą lemia rengėjų ir socialinių partnerių darnus kūrybinis bendradarbiavimas. Smagu pasidžiaugti projekto partnerių, Vievio meno mokyklos, Lietuvos edukologijos universiteto, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ visapusiška parama ir kūrybiniais sumanymais. Įsimintinus seminarus muzikos ir dailės pedagogams rengia Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedra.

Organizatoriai vertina kūrybinį bendradarbiavimą su Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Stasio Vainiūno namais. Projekto renginius įvairiu laikotarpiu puošė profesorės pianistės Aldonos Eleonoros Radvilaitės, Lietuvos operos ir baleto teatro simfoninio orkestro solisto Sergijaus Kirsenkos, Vievio meno mokyklos, Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos chorų bei instrumentinio ansamblio „Ąžuoliukas” (vadovas G. Pamakštys) pasirodymai.

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimas festivalio – konkurso forma yra puiki proga muzikos, meno ir dailės mokyklų mokiniams siekti meistriškumo. Didelio susikaupimo ir koncentracijos reikalaujantis trijų konkurso užduočių valdymas ugdo bendrą visų dalyvių profesionalumo lygį. Be to, viename renginyje patirtų meninių įspūdžių įvairovė skatina jaunuosius menininkus naujoms idėjoms, kūrybinei iniciatyvai.

                                                                                                                                                                                             Projekto vadovė  Asta Grybienė

Festivalio-konkurso nuostatai

Dailininko anketa

Muzikanto anketa

Koncerto „Svečiuose pas M. K. Čiurlionį“ programa

Informacija konkurso dalyviams


VII respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 2016

Seminaras „Integruoto meninio ugdymo inovacijos“ VII respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ 2016

Festivalio-konkurso rezultatai

     Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykla nuo 2004 m. rengia projektą „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“. Projektas puoselėja menų sąveikos idėją, kuri ypač svarbi dabartinės kultūros sąlygomis. Juk šiuolaikinė meninė kultūra peržengusi žanrų ribas, pasitelkia įvairių meno sričių išraiškos galimybes. Todėl svarbu nuo mažens pratinti vaikus gilintis į muzikos, dailės, žodinės kūrybos paslaptis, išbandyti jėgas kuo įvairesnėje meninėje veikloje. Šis tęstinis projektas apima visą eilę renginių. Tai teorinis – praktinis seminaras, jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas, dailės darbų paroda, projekto dalyvių koncertai. Šventės „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ svarbiausi renginiai prasideda teoriniu – praktiniu seminaru „Integruotas meninis ugdymas ir kultūrinis sąmoningumas“. Seminaro programa orientuota į integruotą meninį ugdymą, padeda muzikos ir dailės mokytojams suprasti, kaip jų dėstomas dalykas prisideda prie svarbiausių žmogaus gyvenime kompetencijų plėtros. Skirtingas meno rūšis jungiančio seminaro klausytojai turi progą susipažinti su meno raiškos galimybėmis bei naujovėmis. Daugumai projekto dalyvių svarbiausias ir atsakingiausias renginys – Respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis – konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“, kuriame kviečiami dalyvauti muzikos, meno ir dailės mokyklų mokiniai. Į muzikos ir spalvų šventę, apipintą vaikų eilėmis bei pasakomis, atvyksta jaunieji talentai iš įvairiausių Lietuvos miestų. Visus juos vienija meilė muzikai, dailei ir literatūrai. Konkurso dalyviai vertinami ne tik už muzikos kūrinio atlikimą, bet ir jo įtaigų iliustravimą bei gebėjimą pasakojimu ar eilėmis pristatyti grojamą kūrinį. Tas pačias užduotis (išskyrus muzikos kūrinį) atlieka abiejų menų atstovai. Darbų pristatymo metu ir po to, skambant muzikai, didžiuliame ekrane visi šventės dalyviai ir svečiai stebi abiejų, jaunojo muzikanto ir dailininko, dailės darbus, atliktus ta pačia muzikine tema. Svarbi projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ dalis yra tradicinės festivalio-konkurso dalyvių dailės darbų parodos, suteikiančios galimybę pamatyti vienu metu daug įvairių kūrybinių interpretacijų Patys menininkai gilindamiesi į savo ir kitų dalyvių piešinius, gali pasisemti naujos patirties ir profesinio meistriškumo, susipažinti su skirtingų dailės rūšių specifika bei techninėmis galimybėmis. Per visus projekto gyvavimo metus parodos surengtos Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokykloje, Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje, P. C. Gedimino 9, Stasio Vainiūno namuose – muziejuje, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“. Integruoto projekto sėkmę ir populiarumą lemia rengėjų ir socialinių partnerių darnus kūrybinis bendradarbiavimas. Smagu pasidžiaugti projekto partnerių, Vievio meno mokyklos, Lietuvos edukologijos universiteto, Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“, visapusiška parama ir kūrybiniais sumanymais. Įsimintinus seminarus muzikos ir dailės pedagogams rengia Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedra.

   Organizatoriai vertina kūrybinį bendradarbiavimą su Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Stasio Vainiūno namais. Projekto renginius įvairiu laikotarpiu puošė profesorės pianistės Aldonos Eleonoros Radvilaitės, Lietuvos operos ir baleto teatro simfoninio orkestro solisto Sergijaus Kirsenkos, Vievio meno mokyklos, Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos chorų bei instrumentinio ansamblio „Ąžuoliukas” (vadovas G. Pamakštys) pasirodymai. Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimas festivalio – konkurso forma yra puiki proga muzikos, meno ir dailės mokyklų mokiniams siekti meistriškumo. Didelio susikaupimo ir koncentracijos reikalaujantis trijų konkurso užduočių valdymas ugdo bendrą visų dalyvių profesionalumo lygį. Be to, viename renginyje patirtų meninių įspūdžių įvairovė skatina jaunuosius menininkus naujoms idėjoms, kūrybinei iniciatyvai. Menas – vienas didžiausių žmogaus kūrybos laimėjimų. Jis tiesiogiai ir aktyviai dalyvauja formuojant žmogaus taurius siekius, gebėjimą pakiliai svajoti ir dorai gyventi, nes moralinės vertybės yra ne tik žmogaus, bet ir visos tautos egzistavimo kelias.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Projekto vadovė  Asta Grybienė