Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Projektas „Dainelė Tėvynei“

     Koncertas – tęstinis  projektas  „Dainelė Tėvynei“ (1989 – 2016), skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

 

     2016-03-10 Vilniaus Lietuvių namuose mūsų mokyklos pirmokų choras dalyvavo Nepriklausomybės atkūrimo XXVI metinių minėjime. Renginio pradžioje sveikinimo žodžius tarė Lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė, kartu padėkojusi ir už gražų bendradarbiavimą. Šventiškai papuoštoje salėje susirinkusiems klausytojams berniukai atliko specialiai šiai progai parengtą koncertinę programą – lietuvių liaudies ir lietuvių kompozitorių dainas, paįvairintas ne tik fortepijoniniu, bet ir išilginių fleitų bei liaudiškų kanklių akompanimentu. Vaikai dainavo labai nuoširdžiai, nors turėjo progos įsitikinti, kaip nelengva atlikėjams nepažįstamoje aplinkoje, kai reikia ne tik išraiškingai dainuoti, bet ir sugebėti nesiblaškyti prieš įvairaus amžiaus publiką. Pirmokų pasirodymą gražiai papildė penktokų Vytauto Grigelevičiaus ir Tautvydo Kairio duetas. Po koncerto, palydėto gausiais aplodismentais, choro vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė ir koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė buvo apdovanotos pavasariškomis gėlėmis ir suvenyrinėmis Lietuvių namų dovanėlėmis, o vaikai – skaniais saldainiais.

 

Choro vadovė Eglė Čigriejūtė Strolienė