Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis-konkursas

XVII respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis-konkursas 2021 05 23

Festivalio-konkurso laureatų koncertas

Festivalio-konkurso rezultatai


XVI respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos konkursas 2019 04 06

Seminaro nuotraukos

Konkurso nuotraukos

     Jau tapo gražia tradicija kiekvieną Leono Povilaičio respublikinio šiuolaikinės lietuviškos muzikos konkurso ir konferencijos „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai-jaunojo pianisto ugdymui“ dieną parengti naujausių šiuolaikinių lietuvių kompozitorių leidinių parodą. Ne išimtis ir šie – jubiliejiniai Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ bei Leono Povilaičio gimimo sukakties metai. Paroda vyko balandžio 5-6 d. LMTA centriniuose rūmuose. Ją parengė bibliotekininkė Ilona Ada Gelpernaitė.

    Su nostalgija prisimenu pačią pradžią – 1998 metus, kai šviesaus atminimo kompozitorius Leonas Povilaitis „įžiebė“ kūrybinę ugnį, skatindamas kitus kompozitorius kurti vaikams, o mokytojus – leisti naujus šiuolaikinių lietuvių kompozitorių rinkinius. Jo pradėtas darbas tęsiamas ir dabar.  Kasmet išleidžiama nemažai šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių. Daugelis kompozitorių yra gerai žinomi visame pasaulyje. Jų kūrinius atlieka žymiausi lietuvių atlikėjai. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla yra sukaupusi nemažą kiekį įvairių kompozitorių kūrinių rankraščių bei spausdintų leidinių. Lietuvos ir kitų kraštų vaikai gali tikrai džiaugtis išleistais rinkiniais, skirtais jiems: „Vaikystė su muzika“, „Labai noriu gražiai groti“ (1-ma ir 2-a knygos), „Kūriniai jaunajam pianistui“, „Dedikacijos“ ir kt. Šį kartą parodoje buvo eksponuojama per 40 lietuviškos pedagoginės literatūros leidinių. Šiais metais paroda pasipildė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos projektų ir metodinės veiklos koordinatorės, kompozitorės Vaidos Striaupaitės-Beinarienės autoriniu rinkiniu mediniams pučiamiesiems instrumentams „Lietaus žaidimai“. Parodos lankytojai, kompozitoriai, pedagogai, moksleiviai turėjo gerą progą susipažinti su repertuaro naujovėmis. Parodos metu didelio susidomėjimo sulaukė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojų išleisti šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinių leidiniai: „Gimtinės delne“, „Aidas virš upės“, „Kūriniai jaunajam pianistui“, „Akimirkos“, V. Miškinio dainų rinkinys „Padainuosim pasakėlę“. Liaudies išmintis sako: „Nauja – tai gerai pamiršta sena“. Pedagogai, kompozitoriai, konferencijos ir konkurso dalyviai galėjo išvysti ir gerokai primirštus ir visai nematytus leidinius, kurie jiems teikė atradimo džiaugsmą. Paroda supažindina su šiuolaikine lietuviška muzika, paskatina lietuvių kompozitorius kurti naujus kūrinius vaikams, praturtina pedagoginį repertuarą, skatina domėtis lietuviška muzika, prisiliesti prie savo ištakų. Šviesaus atminimo Leono Povilaičio žodžiai: „Mylėki ir puoselėki lietuvišką muziką, nes ji – gyva mūsų prosenelių širdžių kalba“.

                                                                  Bibliotekininkė Ilona Ada Gelpernaitė

Parodos nuotraukos

Projekto vadovė Vilma Jasudėnaitė

XVI respublikinio Leono Povilaicio šiuolaikinės lietuviškos muzikos konkurso laureatai ir diplomantai (2019-04-06)


XV respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis-konkursas 2017 04 08

    Palaikant Lietuvos kompozitoriaus Leono Povilaičio (1934 – 2007) idėją, siekiant propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla kartu su partneriais Lietuvos kompozitorių sąjunga,  LMTA  Pedagogikos katedra, LMTA Karjeros ir kompetencijų centru bei Vievio meno mokykla suorganizavo XV Leono Povilaičio respublikinį šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalį-konkursą. Šis renginys – tai puiki proga respublikos muzikos mokyklų mokiniams dalyvauti profesinėse varžybose, ugdant sceninius įgūdžius, tęsiant pažintį su lietuviška šiuolaikine muzika. Jaunieji atlikėjai ir jų mokytojai skatinami domėtis Lietuvos kompozitorių kūryba, daugiau dėmesio skirti  lietuviškos nacionalinės muzikos repertuarui. Tai mūsų kompozitorius įkvepia rašyti kuo daugiau vaikams, plečiant savo kūrinių tematiką, išraiškos priemones, formų įvairovę.

    Jau penkioliktą kartą organizuojamas respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis-konkursas sulaukė dėmesio iš socialinių partnerių. Dalyvių pasveikinti atvyko LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelgaubtas, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Mykolas Natalevičius.

    2017-04-07 įvyko respublikos mokytojų ir kompozitorių kvalifikacinis seminaras „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“. Seminarą atidarė programos vadovai – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė ir LMTA Pedagogikos katedros vedėja prof. dr. Ramunė Kryžauskienė. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choras, (vadovė Edita Narmontienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė) atliko pasveikinimo kūrinį. Seminare dalyvavo lektoriai – LMTA Chorinio dirigavimo katedros profesorius, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas, kompozitorius Vytautas Miškinis, kuris pristatytė savo chorinių dainų rinkinį „Padainuosim pasakėlę“. Rinkiniui iliustracijas piešė Vievio meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai, o jiems vadovavo Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja ekspertė Adelė Kasputienė ir mokytojas metodininkas Augenis Kasputis. Kompozitorė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos Teatro katedros docentė, LMTA Vaidybos ir režisūros katedros lektorė Nijolė Sinkevičiūtė pristatė naujausių pjesių rinkinius fortepijonui „Intervalų siuita“ ir „Dvylika lietuviškų“. Jas atliko Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokiniai.

    Pranešėja kompozitorė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos vyresnioji mokytoja Giedrė Pauliukevičiūtė-Dabulskienė, dalinosi pedagogine patirtimi bei pristatė kūrinius vaikų chorui, fortepijonui, fleitai. Juos atliko Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choras, (vadovė Edita Narmontienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė) bei mokytojos Agnė Enčienė ir Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė.

    Seminare pranešimus taip pat skaitė LMTA Pedagogikos katedros doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė ir doc. dr. Lolita Navickienė bei šios katedros studentai – magistrantai Evelina Bacevičiūtė, Danguolė Lingytė, Ramunė Šerepkaitė, Karolina Šukauskaitė.

Seminaro nuotraukos

  2017-04-08 įvyko jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas. Festivalio-konkurso atidaryme L. Povilaičio „Svajonę“ bei „Noktiurną“ fortepijonui atliko Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos absolventas, LMTA doktorantas, pianistas Mantautas Katinas. Festivalyje-konkurse varžėsi respublikos muzikos (meno) mokyklų mokiniai. Atlikėjus vertino kompetentinga žiuri: vertinimo komisijos pirmininkė – LMTA doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė, kompozitorė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos koncertmeisterė Kristina Vasiliauskaitė, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė, LMTA doc. dr. Robertas Beinaris, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė Vilma Jasudėnaitė, sekretorė – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Audronė Aleksandravičiūtė.

Festivalio-konkurso nuotraukos

    Viso renginio metu buvo eksponuojama šiuolaikinių lietuvių kompozitorių leidinių, nuotraukų paroda, kurią parengė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos bibliotekos vedėja Ilona Ada Gelpernaitė. Iškilmingame šventės uždaryme vertinimo komisijos nariai įteikė diplomus ir atminimo dovanėles festivalio-konkurso laureatams, diplomantams – N. Sinkevičiūtės fortepijoninių pjesių rinkinį „Intervalų siuita“.

Parodos nuotraukos

Projekto vadovė Vilma Jasudėnaitė

XV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalio-konkurso laureatai (2017-04-08)  


XIV respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalis-konkursas  2015 05 16

      2015 05 15-16 d. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla kartu su partneriais Lietuvos kompozitorių sąjunga, LMTA Pedagogikos katedra, LMTA Karjeros ir kompetencijų centru organizavo XIV respublikinį L. Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalį-konkursą, kuris vyko LMTA Centriniuose rūmuose, J. Karoso salėje. Renginys buvo skirtas kompozitoriaus L. Povilaičio (1934 – 2007) gimimo 80 – osioms metinėms.

    2015-05-15 įvyko respublikos mokytojų ir kompozitorių kvalifikacinis seminaras „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“. Programos vadovai – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė (II vadybinė kategorija), mokytoja metodininkė Aušra Šikšnelienė ir LMTA Pedagogikos katedros vedėja, profesorė, daktarė Ramunė Kryžauskienė. Dalyvavo lektoriai – LKS, LMTA Pedagogikos katedros, Lietuvos edukologijos universiteto Muzikos katedros atstovai. Seminaro metu buvo skaitomi pranešimai, pristatomi naujausi lietuvių kompozitorių leidiniai vaikams ir jaunimui. Klausytojams buvo išduoti LMTA Karjeros ir kompetencijų centro pedagogų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

    2015-05-16 įvyko jaunųjų atlikėjų konkursas. Konkurso atidaryme L. Povilaičio „Svajonę“ fortepijonui ir orkestrui atliko Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis „Ąžuoliukas“, vadovas ir dirigentas – Gediminas Pamakštys, solistas – Martynas Strazdas, mokytoja Asta Grybienė. Konkurse varžėsi respublikos muzikos (meno) mokyklų 3-8 kl. mokiniai. Atlikėjus vertino kompetentinga žiuri: vertinimo komisijos pirmininkas – kompozitorius, LKS narys, LMTA prof. Julius Andrejevas; nariai – kompozitorius, LKS narys, Lietuvos edukologijos universiteto doc. Vytautas V. Barkauskas, LMTA doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė, Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui (III vadybinė kategorija), mokytoja metodininkė Liudmila Ikonikova; sekretorė – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Audronė Aleksandravičiūtė. Viso renginio metu buvo eksponuojama šiuolaikinių lietuvių kompozitorių leidinių, nuotraukų paroda, kurią parengė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos bibliotekos vedėja Ada Ilona Gelpernaitė. Iškilmingame šventės uždaryme visus dalyvius, mokytojus ir svečius pasveikino Alytaus muzikos mokyklos jaunųjų akordeonistų ansamblis. Vertinimo komisijos nariai įteikė diplomus ir atminimo dovanėles festivalio-konkurso laureatams, diplomantams.

    Šis renginys – tai puiki proga jauniesiems atlikėjams dalyvauti profesinėse varžybose, ugdyti sceninius įgūdžius, tęsiant pažintį su lietuviška muzika. Neretai konkurso dalyviai tampa naujos šiuolaikinės lietuviškos muzikos pirmaisiais interpretatoriais. Svečių iš užsienio dėka, 2004 ir 2011 metais renginys buvo tarptautiniu. Sulaukėme dalyvių iš Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Rusijos. Festivalio-konkurso vertinimo komisijai keletą metų iš eilės vadovavo LMTA profesoriai: Gražina Ručytė – Landsbergienė, Aldona-Eleonora Radvilaitė, Algirdas Vizgirda; kompozitoriai: Leonas Povilaitis, Genovaitė Vanagaitė, Jurgis Juozapaitis, Nijolė Sinkevičiūtė, Vytautas V. Barkauskas.

    Iš viso nuo 1998 m. surengta 14 festivalių-konkursų. Lietuvių kompozitoriai konkurso dalyviams pateikė virš 300 kūrinių. Vien šio renginio sumanytojas kompozitorius L. Povilaitis  sukūrė apie šimtą kūrinių vaikams, kurie dažnai atliekami festivalio-konkurso metu. Surengta 13 respublikos kompozitorių ir muzikos mokytojų kvalifikacinių seminarų kartu su partneriais: Lietuvos kompozitorių sąjunga, PPRC, LMTA Karjeros ir kompetencijų (Muzikos mokymo studijų) centru, LMTA Pedagogikos katedra. Seminaruose pravesta meistriškumo pamokų, dalintasi kūrybinio, metodinio, pedagoginio darbo patirtimi, skaityta virš 30 metodinių pranešimų, pristatyta daug naujų lietuviškos fortepijoninės muzikos leidinių, kurių festivalio gyvavimo metu buvo išleista virš 20. Nauji rinkiniai, patekę į respublikos ir užsienio muzikos mokyklų bibliotekas, atlieka muzikos vadovėlio funkcijas.

    Festivalio-konkurso organizatoriai sukaupė nemažai patirties. Pirmuosius šešerius metus organizuojant renginį didelį indėlį  įnešė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vedėjos – Danutė Kemeklytė ir Raminta Gutauskienė. Nuo 2004 m. festivalio-konkurso organizacinio komiteto darbui sėkmingai vadovauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė. Šventė praturtėjo naujomis, savitomis tradicijomis.

    Projektas yra tęsiamas, nes kas gi, jei ne mes patys saugosime ir puoselėsime Lietuvos kultūrą. Kompozitoriaus L. Povilaičio žodžiais tariant: „Mylėki ir puoselėki lietuvišką muziką, nes ji – gyva mūsų prosenelių širdžių kalba“.

Projekto vadovė Rima Podprugina

Muzikos ir meno mokyklų mokytojų kvalifikacinis seminaras „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“

  Povilaicio-konkursas3-2015

XIV respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalio-konkurso laureatai ir diplomantai (2015 05 16)