Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos jubiliejus

     2017 m. kovo 4 dienos popietė ilgam išliks ukmergiečių atmintyje – Švč. Trejybės bažnyčioje, minint parapijos atkūrimo 25 metų sukaktį, koncertavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, vadovaujamas prof. V. Miškinio. Akompanavo vienas žymiausių Lietuvos vargonininkų – Bernardas Vasiliauskas. Skaidraus džiugesio prisipildė bažnyčios erdvė, sulaikę kvėpavimą klausytojai gėrėjosi atliekamais kūriniais. Išgirdome Antonio Lotti „Vere languores notros“, Franzo Schuberto „We shon bist du“, Vytauto Miškinio „Trys žvilgsniai į Dievo Motiną“, Wolfgango Amadeus Mozarto „Kronungsmesse“. Ilgai plojo ukmergiečiai, dėkodami už nepaprastą dvasią pakylėjančią šventę. Išėjome pilni palaimingo džiaugsmo ir ramybės, užburti puikių kūrinių ir auksinių choristų balsų, dėkingi parapijos klebonui kun. Š. Petrauskui už iniciatyvą.

 

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios pastoracinės tarybos narė Vaida Prušinskienė