Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Metodinė diena

   2017-04-05 Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje vyko renginys Metodinė diena „Muzikinio diktanto rašymo tradicijos ir metodika Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“.

 

Gerosios patirties sklaida

 

     Balandžio 5 d. rytą „Ąžuoliuko“ mokyklos pedagogai, o taip pat ir viešnia iš Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos mokytoja Aušra Kiuraitė-Svilainienė pasidalino muzikinių diktantų rašymo gerąja patirtimi – kiekvienas dalyvis trumpai pasisakė jam aktualia tema, po to visi bendrai padiskutavome ir aptarėme rūpimus bei aktualius klausimus. Renginyje nors ir negausiai, dalyvavo ir kitų skyrių mokytojai. Po visų pasisakymų viešniai mokytojai Aušrai Kiuraitei-Svilainienei buvo parodyta mokyklos kompiuterinė klasė, pademonstruotos klasės galimybės bei mokymo kompiuterinės programos.

      Štai kokiomis temomis kalbėjo pranešėjai:

  1. Aušra Kiuraitė-Svilainienė (B. Jonušo mokykla, mokytoja), „Trumpieji diktantėliai“;
  2. Ramunė Rimkienė (1 m. m., vyr. mokytoja), „Solfedžiavimas ir diktanto rašymas naudojant solmizacijos sistemą“;
  3. Robertas Budrys (2 ir 4 m. m., vyr. mokytojas), „Diktanto rašymo įgūdžių tobulinimas taikant informacines technologijas“;
  4. Audronė Aleksandravičiūtė (5 m. m., mokytoja metodininkė), „Diktantų rašymo patirtis Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“;
  5. Gintaras Skapas (6 m. m., vyr. mokytojas), „Funkcinės traukos pajautimas rašant melodinius diktantus“;
  6. Tatjana Timkinaitė (7 m. m., mokytoja metodininkė), „Diktanto rašymo pradžiamokslis“;
  7. Gintaras Leipus (8 m. m., vyr. mokytojas), „Pasiruošimas egzamino diktanto rašymui“.

Po pietų  Metodinės dienos antroje dalyje, pirmą kartą mokyklos istorijoje, buvo surengtas „Muzikinio diktanto rašymo konkursas“.

 

Muzikinio diktanto rašymo konkursas

 

     Konkursas paskirtas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 4 m. m. Gabių vaikų     programos solfedžio dalyko moksleiviams ir kitiems išskirtinių gebėjimų turintiems 4 m. m. solfedžio dalyko moksleiviams. Konkurso metu vaikai kaip įprasta solfedžio pamokose rašė du diktantus „Melodinį“ ir „Akordinį“. Kaip dažnai nutinka konkursuose taip ir šiame, nors komisija buvo labai griežta, turime tris nugalėtojus, prizininkus.

Pirmąją vietą laimėjo ir laureato diplomu apdovanotas Adomas Lukoševičius.
Antrąją vietą laimėjo ir laureato diplomu apdovanotas Arvydas Kratulis.
Trečiąją vietą laimėjo ir laureato diplomu apdovanotas Jokūbas Prieskienis.
Kiti dalyviai – Dominykas Gancevičius,  Lukas Velez Irizarry, Vaidas Lukoševičius, Vilius Benediktas Ščigla,Vilius Voveris apdovanoti dalyvių diplomais.

     Visi konkurso dalyviai  vyr. mokytojo Roberto Budrio mokiniai. Teorinio skyriaus mokytojai dėkoja visiems „Metodinės dienos“ svečiams, dalyviams ir rengėjams. Tikimės, kad renginys visiems buvo aktualus, naudingas ir įkvėps naujoms idėjoms.

 

Teorinio skyriaus metodinės grupės pirmininkas, vyr. mokytojas Vytautas Pastarnokas