Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

„Dalį savo širdies ji atidavė „Ąžuoliukui…“

     2017-04-25 Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje vyko popietė, skirta pianistės, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos pedagogės, LMTA docentės Sulamitos Gelpernienės 90-osioms gimimo metinėms paminėti „Dalį savo širdies ji atidavė „Ąžuoliukui…“
     

   Laikas – visagalis! Rodos, neseniai mūsų bendruomenėje sutikdavome malonią, nuolat besišypsančią pedagogę Sulamitą Gelpernienę, o šiandien paminėjome jos 90-metį. Jau beveik keturiolika metų, kai sunki liga išplėšė ją iš mūsų tarpo…

   Šviesaus atminimo Sulamitos Lermanaitės-Gelpernienės ramaus šeimos gyvenimo tėkmę prieškariniame Kaune sutrypė žiaurus likimas: iš keturių gete įkalintų šeimos narių, ištrūkti pavyko tik Sulamitai. Ji neteko mylimų tėvų ir mažamečio broliuko…

   Fortepijoninis trio „Musica Camerata Baltica“ – Leonidas Melnikas (fortepijonas), Borisas Traubas (smuikas) ir Valentinas Kaplūnas (violončelė) atliko šveicarų kilmės amerikiečių kompozitoriaus Ernesto Blocho „Maldą“. Šis kūrinys turi įstabią savo istoriją Lietuvoje. Valentinui Kaplūnui natas su sovietų Lietuvoje nežinomu kompozitoriumi padovanojo Nadeždą Dukstulskaitę 1968 metais iš Amerikos aplankyti atvykęs jos brolis, su kuriuo buvo nesimatę 40 metų. Apie 30 metų šios natos dar laukė savo garsinio įprasminimo. Pirmą kartą „Malda“ suskambėjo jau atgavus Lietuvai nepriklausomybę, vakare, skirtame Leonido Melniko tėvo atminimui… Originale „Malda“ parašyta violončelei su fortepijonu, trio sąstatui pritaikė Borisas Traubas. Muzikinę dedikaciją – „Maldą“, skirtą Sulamitos Gelpernienės atminimui papildė nuoširdūs Valentino Kaplūno žodžiai. Violončelininkas, pažinojęs Sulamitą Gelpernienę nuo šešto dešimtmečio, ryškiausiai prisiminė ją, kaip labai šiltą ir šviesų žmogų, kartu pabrėždamas jos, tada dar jaunos, bet labai kompetentingos pianistės įvaizdį… Tarsi šypsnys gyvenimui nuskambėjo antrasis fortepijoninio trio atliktas kūrinys, gerai Sulamitą Gelpernienę pažinojusio, dabar jau taip pat šviesaus atminimo kompozitoriaus Boriso Borisovo „Senasis Vilnius“.

    LMTA prof. habil. dr. Leonidas Melnikas – pianistas, vargonininkas, muzikologas taip pat labai šiltai prisiminė Bendrojo fortepijono katedros docentę Sulamitą Gelpernienę, kuri įgijo puikius fortepijono pagrindus pas Sankt Peterburge muzikos mokslus išėjusią vokietę Elsą Herbeck-Hansen. Ši, viena žymiausių Kauno prieškario pedagogių stažavo Vienoje pas legendinį vilnietį Leopoldą Godowskį, kurio kaip atlikėjo nepakartojamas braižas apskritai sunkiai priskiriamas kuriai nors nacionalinei mokyklai… 1946 – 1951 metais tuometėje Valstybinėje konservatorijoje Sulamita Gelpernienė tęsė fortepijono studijas pas prof. Jakovą Ginzburgą ir jas su pagyrimu baigusi, įgijo pianistės, koncertuojančios atlikėjos, koncertmeisterės ir pedagogės specialybę. Daugelio to meto muzikų nuomone, Sulamita Gelpernienė buvo puiki aukščiausios klasės koncertmeisterė. Nuo 1958 metų ji tapo Bendrojo fortepijono katedros dėstytoja. 1980 m. jai suteiktas docentės vardas. Pas Gelpernienę mokėsi R. Katilius, V. Noreika, S. Sondeckienė, kiti žymūs muzikai.

   Nuo pat Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos įkūrimo 1979 m., Sulamita Gelpernienė tampa šios mokyklos mokytoja. Kartu šiame kolektyve dirba jos buvę mokiniai ir studentai Romas ir Gintaras Skapai, Eglė Čigriejūtė-Strolienė, Audronė Aleksandravičiūtė…

   Pagerbdama docentės S. Gelpernienės atminimą, Stasio Vainiūno „Auštantį rytą“ (iš ciklo “Gimtinės pievos“) atliko LMTA chorinio dirigavimo I k. studentė Neringa Sidaugaitė.

   Kai scenoje išsirykiavo mažieji „Ąžuoliukai“, II mokymosi metų choristai ir, akompanuojant pačiai choro vadovei, atliko Vytauto Miškinio (žodžiai Martyno Vainilaičio) dainą „Labas rytas“, tapo aišku, kad mokytoja Eglė Čigriejūtė-Strolienė taip pat studijavo Sulamitos Gelpernienės fortepijono klasėje ir įgijo puikius akompanavimo įgūdžius. Mokytoja pasidalijo savo buvusios dėstytojos patarimais, kurie, kaip parodė gyvenimas, daugeliu atvejų buvo pranašiški…

   Sulamitos Gelpernienės fortepijono klasės absolventė Audronė Aleksandravičiūtė su savo VIII mokymosi metų mokiniu Adomu Traubu atliko Rondo iš Ludwigo van Beethoveno sonatos D-dur, op. 6 keturioms rankoms. Audronė Aleksandravičiūtė prisiminė bendravimą su buvusia dėstytoja po darbo grįžtant namo. Amžiaus skirtumo tarsi nebuvo, tiek skausmo patyrusios asmenybės kuklumas, paprastumas, estetinių, etinių vertybių sutapimas tiesiog pakylėdavo. Tai – neužmirštamos akimirkos…

   Simboliška, kad Sulamitos Gelpernienės 90-mečio paminėjimo popietę baigė vienas ryškiausių „Ąžuoliuko“ auklėtinių, LMTA doktorantas, pianistas Mantautas Katinas. Čia vėl skambėjo kūrinys, kurio autorius, šviesaus atminimo kompozitorius, buvęs Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojas Leonas Povilaitis puikiai pažinojo Sulamitą Gelpernienę. Po jos mirties 2003 metais, savo Noktiurną kompozitorius dedikavo pianistei, pedagogei Sulamitai Lermanaitei-Gelpernienei atminti… Atrodo, kad šis kūrinys tarsi laukė Mantauto Katino atlikimo… O jau sujungdamas savyje atlikėją ir kompozitorių, jaunasis muzikas tik patvirtino savo brandumą, reiklumą, profesionalumą. Daugiau kaip prieš dešimt metų paties atlikėjo sukurta poema „Oi tu, ąžuolėli“, reikliai įvertinta, dabar suskambėjo ypač jautriai ir giliai, vientisai. Tokia paprasta ir kartu didinga, ir tokia amžina ta melodija… Nepaprastai džiugina tokios „metamorfozės“. Juk mes matėme Mantauto Katino pirmuosius muzikinius žingsnius… Kaip neprisiminsi pačios Sulamitos Gelpernienės žodžių: „Dirbu su vaikais ir esu laiminga, tai man teikia džiaugsmo…“ Apie paveldo tęstinumą, kad mes visi buvome savo mokytojų mokiniais ir tampame savo mokinių mokytojais priminė ir garbus svečias – prof. habil. dr. Leonidas Melnikas.

   Šią Sulamitos Gelpernienės atminimo popietę drauge su LMTA Bendrojo fortepijono katedra ir jos vedėju prof. habil. dr. Leonidu Melniku padėjo organizuoti Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos administracija. Koordinatorė – mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė. Jautriai renginį globojo Sulamitos Gelpernienės dukra, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos bibliotekos vedėja Ilona Ada  Gelpernaitė ir jos brolis Borisas Gelpernas.

   Nuoširdi padėka visiems, atėjusiems pagerbti Sulamitos Gelpernienės atminimą.

 

 

Renginio organizatorė, mokytoja metodininkė Audronė Aleksandravičiūtė

 

Renginio nuotraukos