Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2018 m. vasario mėnesio veiklos planas

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.                   

Kamerinių ansamblių koncerto „Grokim kartu“ darbo grupės pasitarimas

1

13

L. Ikonikova
K. Kuncė
M. Bilkienė
R. Rimkienė
A. Gelpernaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

2.                   

II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas

 „Muzikos garsai“

 Dalyvauja Dominykas Laucius, 4 m. m.

2

11

V. Jasudėnaitė

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

3.                 

Festivalis „Programinė muzika akordeonui“

4

10

L. Pakalkienė

Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla

4.                   

Mokytojo R. Šiurio fortepijono pamokų stebėjimas

5

Pagal mokytojo pamokų

tvarkaraštį

L. Ikonikova

11 kl.

 

5.                   

XXVI Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso zoninio turo dalyvių perklausa

6

17

A. Barzinskas
A. Rakauskas
D. Tumėnaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

6.                   

Vyr. mokytojos V. Jasudėnaitės fortepijono pamokų stebėjimas

6

Pagal mokytojos pamokų

tvarkaraštį

L. Ikonikova

4 kl.

7.                   

Mokytojos metodininkės M. Bilkienės fortepijono pamokų stebėjimas

6

Pagal mokytojos pamokų

tvarkaraštį

L. Ikonikova

3 kl.

8.                   

Vyr. mokytojos R. Rimkienės solfedžio pamokų stebėjimas

6

Pagal mokytojos pamokų

tvarkaraštį

L. Ikonikova

13 kl.

9.                   

Vyr. mokytojo R. Budrio solfedžio pamokų stebėjimas

7

Pagal mokytojo pamokų

tvarkaraštį

L. Ikonikova

21 kl.

10.               

Mokytojos metodininkės L. Ardzevičiūtės smuiko pamokų stebėjimas

7

Pagal mokytojos pamokų

tvarkaraštį

L. Ikonikova

19 kl.

11.               

Respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-  konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ darbo grupės pasitarimas

7

10.30

A. Grybienė

Direktorės kabinetas

12.               

Jaunųjų  dainininkų festivalio – konkurso „Šalelėj Lietuvos“ darbo grupės pasitarimas

8

10

R. Rimkienė

Direktorės kabinetas

13.               

XXVI Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso zoninis turas

9

9

D. Tumėnaitė
A. Rakauskas

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

14.               

Vyr. mokytojos L. Pakalkienės akordeono pamokų stabėjimas

9

Pagal mokytojos pamokų
tvarkaraštį

L. Ikonikova

9 kl.

15.               

Vyr. mokytojos R. Zasimovaitės akordeono pamokų stebėjimas

9

Pagal mokytojos pamokų
tvarkaraštį

L. Ikonikova

8 kl.

16.               

Vyr. mokytojo V. Pastarnoko atvira muzikos istorijos pamoka „ Muzikinis avangardas“

9

17.10

V. Pastarnokas

Mokytojų namai 405 aud.

17.              

XXVI Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso zoninis turas

10

9

A. Barzinskas

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

18.               

Meistriškumo kursai.  V. Miškinio kūriniai vaikų chorams.

Darbas su Italijos chorų vadovais, darbas su vaikų choru „Le Allegre Note“

10-11

 

V. Miškinis

Riccione

 Italija

19.               

Tęstinis projektas „Dainelė Tėvynei“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Dalyvauja 2 ir 3 m. m. chorai

12

18

E. Čigriejūtė Strolienė
R. Kuncienė
L. Kuliešiuvienė
S. Skučienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

20.               

Audio įrašas LRT

12

18:30

V. Miškinis

LRT

21.               

Atvira berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ repeticija
Svečias – Jared Daugherty, Minister of Music Sardis Presbyterian Church Charlotte, North USA

14

18.30

V. Miškinis
R. Nenėnaitė
L. Balandis
R. Skapas
G. Trimirkaitė
R. Mitkus

Vilniaus mokytojų namai 409 aud.

22.               

Finansų ministerijos šventinis Vasario 16 minėjimas

15

10

V. Miškinis

Finansų ministerija

23.               

Projekto „Vaikai kuria Čiurlionio Lietuvą“ koncertas

16

14

A. Grybienė
M. Bilkienė
V. Jasudėnaitė
I. Dakinevičiūtė

M. K. Čiurlionio namai

24.               

Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti

16

18

V. Miškinis
R. Mitkus
L. Balandis

Šv. Jonų bažnyčia

25.               

 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncertas „GLORIA LIETUVAI“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Dalyvauja LNOBT choras, Kauno valstybinis choras, valstybiniai chorai „Vilnius“ ir „Polifonija“
V. Augustino „Fiat Pax“
 Dirigentas V. Miškinis

16

18

V. Miškinis

LNOBT

26.               

Renginys, skirtas  Lietuvos 100- mečiui
Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

16

19:18

V. Miškinis
G. Trimirkaitė
R. Skapas
L. Balandis
R. Nenėnaitė

Katedros aikštė

27.               

Mokyklos tarybos posėdis

1. 2017 m. finansinė ataskaita
2. 2018 m. sąmatos

20

17.30

Mokyklos tarybos pirmininkė G. Stokonytė

Direktoriaus kabinetas

28.               

X-ojo B. Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivalio konferencija                                                                  

24

10

A. Rakauskas
D. Tumėnaitė
D. Juozapavičiūtė

Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla

29.               

Koncertas visai šeimai „Užburtoji fleita“

Dalyvauja ansamblis MUSICA HUMANA, meno vadovas Algirdas Vizgirda ir mūsų mokyklos mokiniai Ignas Vasilevičius, Rapolas Okas, Simonas Čeika, Aleksandr Leonov

25

12

D. Tumėnaitė
A. Rakauskas
D. Juozapavičiūtė
R. Podprugina
R. Milašiūtė-Drungilienė
R. Šiurys

Lietuvos nacionalinė filharmonija

30.              

Metodinės tarybos posėdis

27

10

A. Šikšnelienė

Direktoriaus kabinetas

31.

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ koncertas „Svečiuose pas M. K. Čiurlionį“. Dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai

27

16

Asta Grybienė,
Rima Podprugina,
Kęstutis Kuncė

M. K. Čiurlionio namai

32.               

Mokinių, dalyvausiančių kovo mėn. konkursuose-festivaliuose, perklausa

28

16

V. Jasudėnaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

33.               

Informacinis stendas „O, kad prašvistų Lietuvos dvasia!“, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas

34.               

Informacinis stendas  žymaus operos solisto, boso Fiodoro Šaliapino 145-osioms gimimo metinėms paminėti

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas