Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2018 m. balandžio mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

 

Aušra Šikšnelienė

 

2017/2018 m. m. balandžio mėnesio veiklos planas

 

 

Renginys Diena Val. Atsakingi Vieta

1.      

Fortepijono vyr. mokytojos V. Jasudėnaitės metodinis pranešimas „Struktūrinės mokymo ir mokymosi groti fortepijonu klaidos“

3

11

V. Jasudėnaitė

Vievio meno mokykla

2.      

Mokytojų L. Balandžio, G. Pamakščio ir D. Juozapavičiūtės pamokų stebėjimas

9

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

15,6 kl.

3.      

Seminaras – praktikumas „Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ugdymo aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai“

Lektorius, mokytojas metodininkas Arvydas Barzinskas

9

 

15

 

A. Barzinskas

 

Vilkaviškio muzikos mokykla

4.      

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“.

Edukacinė pamoka – koncertas  Mažylių choro dainininkams

„Instrumentų paradas“

9

17.30

R. Miškinienė

Mokytojų namų amfiteatras

5.      

Mokytojų A. Barzinsko, M. Bilkienės, A. Grybienės pamokų stebėjimas

10

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

7,3,12 kl.

6.      

Metodinė diena. Fortepijono skyriaus metodinės grupės gerosios patirties sklaida:

1. „Koncertmeisterio garso ypatumai iliustruojant pučiamiesiems ir styginiams instrumentams“

Praktinį užsiėmimą veda  vyr. koncertmeisterė  Renata

Milašiūtė-Drungilienė, koncertmeisteriai Ekvilija Sutkevičienė ir Robertas Šiurys

2. „Pirmi žingsniai su klaviatūra“. Metodinę pamoką veda mokytoja metodininkė Aleksandra Ingaunytė 

10

10.30

 

R. Milašiūtė-Drungilienė

E. Sutkevičienė

R. Šiurys

A. Ingaunytė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, 7 klasė

7.      

Festivalio – konkurso „Šalelėj Lietuvos“ darbo grupės pasitarimas

11

11

R. Rimkienė

Direktorės kabinetas

8.      

8 m. m. mokinių dirigavimo atsiskaitymas

11

16

G.  Leipus

H. Perelšteino klasė

9.      

Gitaros fiesta 2018

Dalyvauja  A. L. Poškus 7 m. m. ir A. Poškus 8 m. m.

11

19

V. Benaitienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

10.  

Mokytojų E. Čigriejūtės  Strolienės, I. Dakinevičiūtės pamokų stebėjimas

12

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

20,2 kl.

11.  

Dainų šventės repertuaro perklausa

12

 

E. Narmontienė

R. Nenėnaitė

L. Balandis

G. Trimirkaitė

R. Skapas

V. Miškinis

Mokytojų namai

12.  

Konsultacija atestacijai besiruošiantiems mokytojams

12

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

13.  

Mokytojos A. Aleksandravičiūtės ir A. Ingaunytės pamokų stebėjimas

13

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

17,11 kl.

14.  

Darbo grupės pasitarimas dėl edukacinės išvykos-koncerto „Melodija Lietuvai“ tarptautinių, respublikinių konkursų-festivalių laureatams ir diplomantams į Anykščius

13

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

15.  

V respublikinis muzikos ir meno mokyklų konkursas „Iš muzikos lobių skrynios“

Dalyvauja R. Valentinavičius 8 m. m., D. Čiulada 2 m. m.,

J. Dovidas 8 m. m., L. Eigėlis, KMU 1 m. m.

14

10

A. Šikšnelienė

M. Bilkienė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

16.  

Koncertas Lietuvos vyrų chorų festivalyje

Dalyvauja kamerinis choras (V-VIII kl.)

14

18

V. Miškinis

L. Balandis

R. Mitkus

Tauragės kultūros centras

17.  

Mokytojų R. Gutauskienės, L. Kuliešiuvienės, R. Kuncienės pamokų stebėjimas

16

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

20, 18, 16 kl.

18.  

Projekto „Ąžuoliuko talentai“ darbo grupės pasitarimas

16

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

19.  

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės gerosios patirties sklaida.

Mokytojo eksperto G. Pamakščio atvira saksofono pamoka

„G. Geršvino Rapsodijos bliuzo stiliuje interpretavimo ypatumai“

Dalyvauja F. Pavlovas 8 m. m.

 

  16

 

12

 

G. Pamakštys

 

Mokyklos salė

20.  

Mokytojų K. Kuncės, G. Leipaus, R. Nenėnaitės pamokų stebėjimas

17

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

 

21.  

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“

Edukacinė pamoka- koncertas Vilniaus darželyje – mokykloje „Dainorėliai“

17

12

A. Šikšnelienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“

22.  

Teorinio skyriaus metodinės grupės gerosios patirties sklaida.

Metodinė diena  „Šiuolaikinio muzikinio ugdymo ypatumai“- atviros pamokos, pranešimai, diskusijos.

Dalyvauja Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos ir Vievio meno mokyklos mokytojai

18

10.30

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

V. Pastarnokas

Mokyklos salė, 14, 21 kl.

23.  

Mokytojos N. Rancevos atvira dirigavimo pamoka „Manualinė technika kaip muzikos turinio ir kūrinio prasmės įkūnijimo priemonė“

18

16.20

N. Ranceva

Mokytojų namai

24.  

Mokytojų A. Rakausko ir R. Miškinienės pamokų stebėjimas

19

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

6,19 kl.

25.  

Mokytojos D. Vaškelienės pamokų stebėjimas

20

Pagal mokytojos pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

13 kl.

26.  

Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis – konkursas „Linksmieji pasažai“ Dalyvauja M. Škulov 1 m. m., A. Choroch 4 m. m.,

J. Gedmantas 4 m. m., H. Gedmantas 8 m. m. ir

L. Eigėlis KMU 1 m. m.

21

10

L. Ikonikova

L. Kuliešiuvienė

K. Kuncė

A. Barzinskas

Vilniaus mokytojų namų Svetainė

27.  

Akordeono festivalis „Pasaulio muzika: Baltijos šalys“

Dalyvauja A. Jasinskis 4 m. m.ir A. Čyžius

21

10

L. Pakalkienė

R. Zasimovaitė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

28.  

Atvirų durų diena stojantiesiems „Noriu būti Ąžuoliuku“

21

10

L. Ikonikova

D. Leipuvienė

E. Narmontienė

R. Kuncienė

T. Timkinaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

29.  

Mokytojų E. Sutkevičienės ir V. Benaitienės pamokų stebėjimas

23

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

 

30.  

Mokymai „Vaiko teisių apsaugos reforma bei smurtas artimoje aplinkoje: esminiai pakeitimai nuo 2018 m. liepos 1 d.“

23

10

L. Ikonikova

Viešbutis „Grata Hotel“

Vytenio g. 9., Vilnius

31.  

Mokytojų A. Zagorskaitės, E. Narmontienės, 

R. Milašiūtės – Drungilienės pamokų stebėjimas

24

Pagal mokytojų pamokų tvarkaraštį

L. Ikonikova

 

32.  

Metodinės tarybos posėdis

24

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

33.  

8 m. m. akordeono, pučiamųjų ir styginių instrumentų baigiamojo egzamino programos perklausa

24

16

D. Tumėnaitė

Mokyklos salė

34.  

Metodinė vokalo diena „Lietuvių liaudies daina vaikų muzikos mokyklų mokymo kontekste“:

1. Vokalo meistriškumo pamokos:

„Vaiko balso lavinimo ypatumai ir pedagoginis repertuaras“ – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas

„Kūno paruošimo dainavimui ypatumai. Raiškaus, artikuliuoto dainavimo įgūdžių lavinimas, atliekant liaudies dainas“ – Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ mokytoja ekspertė Gintarė  Skerytė

2. Jaunųjų  dainininkų festivalis – konkursas „Šalelėj Lietuvos“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

25

13

15:15

R. Rimkienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

35.  

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“

Edukacinė pamoka – koncertas Vilniaus lopšelyje – darželyje  „Pelėda“

      26

15.30

R. Šiurys

Lopšelis-darželis „Pelėda“

Musnininkų g. 10, Vilnius

36.  

8 m. m. fortepijono baigiamojo egzamino perklausa

 

 26,27

16

V. Jasudėnaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, 7 klasė

37.  

 Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su draugu“

Dalyvauja M. Škulov 1 m. m. ir A. Choroch 4 m. m.

27

10

L. Ikonikova

L. Kuliešiuvienė

Elektrėnų meno mokykla

38.  

Vydūno 150 gimimo metinėms skirto chorinės muzikos festivalio

„Sveikata, Jaunumas, Grožė“

Dalyvauja 4 m. m. choras

27

18

E. Narmontienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

39.  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos tarptautinių, respublikinių konkursų – festivalių laureatų ir diplomantų edukacinė išvyka – koncertas „Melodija Lietuvai“ į Anykščius

29

8.30

A. Šikšnelienė

L. Pakalkienė

Anykščiai

40.  

Pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės susirinkimas – pasiruošimas koncertui „Tau, mamyte“.

Dalyvauja V. Povilionienė

 

 

D. Leipuvienė

22 kl.

41.  

Informacinis stendas ir paroda žymaus rusų pianisto, dirigento ir kompozitoriaus  Sergejaus Rachmaninovo 145-osioms gimimo ir 75-osioms mirties  metinėms paminėti.

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas

42.  

Informacinis stendas  žymios  ispanų dainininkės Montserrat Caballé  85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova