Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2018 m. gegužės mėnesio veiklos planas

 

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

 

Aušra Šikšnelienė

 

2017/2018 m. m. gegužės mėnesio veiklos planas

 

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.      

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ parodos atidarymas galerija „Židinys“

3

16.30

A. Grybienė

Dailės galerija „Židinys“

2.      

Vyr. mokytojos V. Jasudėnaitės atestacija

3

14-16

Vertinimo komisija

Pavaduotojos kabinetas

3.      

4-8 m. m.  mokinių tėvų susirinkimas

3

18

V. Miškinis

Mokytojų namai 409 kl.

4.      

VII klasikinės gitaros konkursas „Cantabile“

Dalyvauja A. ir A.L.Poškai

5

10

V. Benaitienė

Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykla

5.      

XX tarptautinis rusų dvasinės muzikos festivalis Lietuvoje

Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ kamerinė grupė

5

14

L. Balandis

Vilniaus Skaisčiausiosos Dievo Motinos cerkvė ( J. Maironio g. 14, Vilnius)

6.      

Koncertas visai šeimai „Tau, Mamyte“

6

12

D. Leipuvienė

R. Kuncienė

E. Čigriejūtė Strolienė

L. Kuliešiuvienė

S. Skučienė

Lietuvos nacionalinė filharmonija

7.      

Konferencija „ Švietimo darbuotojų aktualijos“

7

11

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

Karininkų ramovė

8.      

Stojamieji egzaminai į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą

7

18.30

L. Ikonikova

Mokytojų namai

9.      

Stojamieji egzaminai į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą

9

Pagal paskirstymą

L. Ikonikova

Mokytojų namai

10.  

Iškilmingo absolventų baigiamojo akto-koncerto darbo grupės pasitarimas

10

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

11.  

Projekto „Ąžuoliuko talentai“  darbo grupės pasitarimas

10

11.30

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

Direktorės kabinetas

12.  

Festivalio „Gaidų pynė“ laureatų koncertas skirtas Tarptautinei šeimų dienai

 Dalyvauja A.ir A.L.Poškai

13

 

V. Benaitienė

Kauno filharmonija

13.  

2 m.m. bendruomenės edukacinė – pažintinė kelionė į Anykščius

13

8 – 20

R. Rimkienė

R. Kuncienė

 

Siauruko muziejus, Menų inkubatorius, Medžių lajų takas, Puntuko akmuo, Katilos kalnas

14.  

Koncertas

Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ kamerinė grupė

13

11

L. Balandis

Mykolo Archangelo cerkvė

 ( Kalvarijų g-vė, Vilnius )

15.  

LMTA studentų dirigavimo įskaita – koncertas

Dalyvauja 1 m. m. choras

16

15

V. Miškinis

D. Leipuvienė

šv. Kotrynos bažnyčia

16.  

8 m. m. dirigavimo egzaminas – koncertas

Dalyvauja 1,2,3 m.m. chorai

16

15.00

15.30

16.15

G.Leipus

D. Leipuvienė

E. Čigriejūtė Strolienė

R. Kuncienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

17.  

Sakralinės muzikos festivalis – konkursas

(kamerinė choro grupė)

17 -20

 

L. Balandis

Hajnowka (Lenkija)

18.  

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos

konferencija „Švietimas-Lietuvos  dabarčiai ir ateičiai“

21

10

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

Lietuvos Respublikos Seimas

19.  

Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas absolventams ir jų koncertas

23

17.30

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

šv. Kotrynos bažnyčia

20.  

 Koncertas „Pasitinkant vasarą“ 

26

16

I. Dakinevičiutė

Stasio Vainiūno namai

21.  

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

Mokytojų R. Budrio ir R. Rimkienės, besiruošiančių atestacijai, veiklos pristatymas

28

10

V. Pastarnokas

14 kl.

22.  

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokslo metų baigiamasis koncertas bendruomenei „Ąžuoliuko talentai“

30

17.30

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

V. Miškinis

 

Šv. Kotrynos bažnyčia,

Vilniaus gatvė 30

23.  

Papildomas priėmimas į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą

31

17

L. Ikonikova

Mokytojų namai

24.  

 

Astos Grybienės klasės mokinių koncertas tėvams „Linkėjimai vasarai“

 

31

18

A. Grybienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ Muzikos mokykla

25.  

Informacinis stendas žymaus vokiečių kompozitoriaus Johannes‘o Brahms‘o185-osioms gimimo metinėms paminėti.

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas

26.  

Informacinis stendas žymios  lietuvių dirigentės Margaritos Dvarionaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas

27.  

Paroda bibliotekoje, skirta žymaus vokiečių kompozitoriaus  Johannes‘o Brahms‘o 185-osioms gimimo metinėms paminėti.

Visą mėnesį

 

A. Gelpernaitė

Vilniaus „ Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 aukštas

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova