Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Mokslo ir žinių diena skirta Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-mečiui, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-mečiui

     „… Šie metai ypatingi-jubiliejiniai. „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla mini 40-metį, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“- 60 – metį. Metai bėga pašėlusiais žingsniais. Jų buvo ir prasmingų, ir kūrybingų, ir laimingų, ir, kaip akmenys, sunkių… Metai, kurie pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais dovanojo neįkainojamą muzikinį ir gyvenimiškąjį patyrimą bei išmintį, įrašė į jūsų vaikų ir anūkų širdis daug šviesių prisiminimų, kurie virto Ąžuolų tvirtybės tiltu…“ Šiais nuoširdžiais žodžiais Rugsėjo 1 dieną  išskirtinės auros Šv. Kotrynos bažnyčioje susirinkusią Ąžuoliuko bendruomenę sveikino popietės vedėja Edita Jauniškienė.

     Renginyje, skirtame visiems mokiniams, mokytojams, tėveliams, ypatingą ir išskirtinį dėmesį jautė pirmokai, kurie, susipažinę su savo būsimais mokytojais, nedrąsiai, bet ryžtingai, kaip darnus choras, rikiavosi  scenoje.

      Svarbius jubiliejus minintis kolektyvas šventinėje popietėje šiltais aplodismentais pasitiko į bendruomenę įsiliejusias naują mokytoją Elezą Davis ir ilgametę mažylių choro vadovę Editą Jauniškienę.

   Gausiai susirinkusi renginio publika susižavėjusi klausėsi muzikinio sveikinimo, kurio centre buvo penktokų choras su vadove Egle Čigriejūte-Stroliene. Profesionalumu klausytojus džiugino Augusto ir Algirdo Poškų gitarų duetas bei trimitininkas Herkus Gedmantas. Tarptautiniuose konkursuose garsinančių „Ąžuoliuką“ atlikėjų mokytojai  Vaidotė Benaitienė, Arvydas Barzinskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Saulius Lipčius, koncertmeisteris Robertas Šiurys.

     Mokslo metų atidarymo šventės svečius  nuoširdžiais žodžiais sveikino ir linkėjo šviesos, žinių, kūrybos, gražių ateities siekių Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja. Prasmingos ir jautrios mintys skambėjo  berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovo Vytauto Miškinio sveikinime. Jaudino išmintingas, gilius mokyklos tarybos pirmininkės Gintarės Stokonytės kreipimasis. „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Aušra Šikšnelienė sveikindama susirinkusius kalbėjo: „…Kiekvienas į rugsėjį atsineša savo svajones, savo lūkesčius, bet mes, tikiu, turim visi vieną bendrą troškimą, kad mokykloje būtų gera ir pirmokui, kuris pirmą kartą atėjo į mokyklą, ir mokytojui, kuris jau daug kartų išugdė, ir tėveliams. Bendraukime, kalbėkime ir žiūrėkime į vaiką, į šios dienos ir ateities poreikius ir niekada nenuleiskime rankų…“

 

Mokytoja metodininkė  Asta Grybienė

Nuotraukos