Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

 

Aušra Šikšnelienė

 

2018/2019 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

 

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.     

Rugsėjo 1-osios šventė

1

15

A. Šikšnelienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

2.     

 Instaliacija G. Paškevičiaus „Gimtasis kraštas“, dalyvauja berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ kamerinė grupė

1

 

L. Balandis

Valdovų rūmai

3.     

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

3

11

V. Pastarnokas

Salė

4.     

Mokytojų tarybos posėdis

3

12

A. Šikšnelienė

Salė

5.     

1 ir 3 m. m. mokinių ir tėvelių susirinkimas

3

17

E. Narmontienė

R. Kuncienė

16 kl. ir 22 kl.

6.     

Fortepijono skyriaus metodinės grupės susirinkimas

4

12

 V. Jasudėnaitė

Salė

7.     

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

4

13

 D. Tumėnaitė

Salė

8.     

Papildomas priėmimas

4

18

Priėmimo komisija

MN

9.     

2 ir 4 m. m. mokinių tėvelių susirinkimas

4

18

D. Leipuvienė

E. Čigriejūtė Strolienė

16 kl. ir 22 kl.

10. 

 Laida „Gražiausios poetų dainos“, J. Naujalio „Lietuva brangi“ vaizdo įrašas. Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ kamerinė grupė.

Transliacija  rugsėjo 15 d. per LTV

5

 

 

 V. Miškinis

LRT studija

11. 

Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo chorų skyrių metodinių grupių susirinkimas

5

10

D. Leipuvienė

R. Nenėnaitė

V. Miškinis

Salė

12. 

Koncertas Kavarske. Dalyvauja kamerinis choras.

9

 

L. Balandis

Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

13. 

Darbo grupės Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklėms parengti posėdis

18

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

14. 

Vyr. mokytojos R. Rimkienės metodinis pranešimas „Kūrybiškumo ir muzikalumo ugdymas solfedžio pamokoje“ ir solfedžio pratybų sąsiuvinio pristatymas

19

11

R. Rimkienė

Salė

15. 

Metodinės tarybos posėdis

25

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

16. 

Darbo grupės Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklėms parengti posėdis

26

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

17.

 Vilniaus sporto ir kultūros festivalis.

Dalyvauja IV m. m choras. Vadovė E. Čigriejūtė  Strolienė, koncertmeisterė L. Kuliešiuvienė.

29

12

E. Čigriejūtė Strolienė

Litexpo rūmai

18. 

Muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas „Gaidų pynė 2018“.

Dalyvauja Algirdas Leonardas Poškus 8 m. m.

30

11

V. Benaitienė

Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

 

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova