Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2018 m. lapkričio mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

 

Aušra Šikšnelienė

 

2018/2019 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas

 

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.      

 

 

 

 

 

2.      

Festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją” L. Bernstaino „Čičesterio psalmės” atlikimas. Dalyvauja Lietuvos berniukų ir jaunuolių chorai: Klaipėdos „Gintarėlis”, Kauno„Varpelis”, Šiaulių „Dagilėlis”, Vilniaus „Ąžuoliukas”. Dirigentai: V. Miškinis, K. Plančiūnas, R. Adomaitis, T. Ambrozaitis

3

18

V. Miškinis

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia

3.      

Festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją” L. Bernstaino „Čičesterio psalmės” atlikimas. Dalyvauja Lietuvos berniukų ir jaunuolių chorai: Klaipėdos „Gintarėlis”, Kauno„Varpelis”, Šiaulių „Dagilėlis”, Vilniaus „Ąžuoliukas”. Dirigentai: V. Miškinis, K. Plančiūnas, R. Adomaitis, T. Ambrozaitis

4

17

V. Miškinis

Kauno filharmonija

4.      

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

5

10

A. Šikšnelienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

5.      

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

Metodinės vokalo dienos ir jaunųjų dainininkų festivalio – konkurso „Šalelėj Lietuvos“

darbo grupės pasitarimas

7

11

R. Rimkienė

R. Kuncienė

Direktorės kabinetas

6.      

Gerosios patirties sklaida

Atvira 3 m. m. solfedžio pamoka  „Ta pati gama su kitu mokytoju“
Pamoką veda mokytoja metodininkė A. Aleksandravičiūtė

7

14:15

R. Rimkienė

A. Aleksandravičiūtė

 

14 kl.

7.      

Gerosios patirties sklaida

Atvira 7 m. m. solfedžio pamoka  „Ta pati gama su kitu mokytoju“

Pamoką veda vyr. mokytoja R. Rimkienė

9

17:10

A. Aleksandravičiūtė R. Rimkienė

 

MN 411

8.      

Metodinės rekomendacijos tėveliams.

Dalyvauja mokytojos A. Šikšnelienės fortepijono klasės mokiniai ir jų tėvai

12-16

Pagal mokinio pamokos laiką

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

9.      

Mokyklos tarybos posėdis

13

18

Mokyklos tarybos pirmininkė

G. Stokonytė

Direktorės kabinetas

10.  

Renginys „Kryptis Lietuva”. Tiesioginė transliacija per LRT PLIUS televiziją.

Dalyvauja mišrus choras,  dirigentas V.  Miškinis

15

 

V. Miškinis

Nacionalinėje filharmonijoje

11.  

Ekskursija mokiniams  į Vytauto Didžiojo karo muziejų

Dalyvauja 2 m. m. mokiniai M. Stankevičius, E. Uba, M. Škulov

15

10

A. Grybienė

L. Kuliešiuvienė

L. Ikonikova

Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kaunas

12.  

V respublikinis antro instrumento (fortepijono) muzikos festivalis „Laisvalaikio muzika –  2018“

Dalyvauja 2 m. m. mokiniai M. Stankevičius, E. Uba, M. Škulov

15

14

A. Grybienė

L. Kuliešiuvienė

L. Ikonikova

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,

V. Putvinskio g. 55, Kaunas

13.  

Mokytojų M. Bilkienės, R. Podpruginos, V. Jasudėnaitės,

A. Aleksandravičiūtės, R. Milašiūtės- Drungilienės

atvirų pamokų diena „Gerosios patirties sklaida“

17

10-14

M. Bilkienė

R. Podprugina

V. Jasudėnaitė

R. Milašiūtė-Drungilienė

A. Aleksandravičiūtė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

 

14.  

Atvirų pamokų savaitė 1 m. m. mokinių tėveliams

19-23

Pagal pamokų tvarkaraštį

A.Šikšnelienė

L. Ikonikova

Mokytojai

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

 

15.  

Šalies jaunųjų atlikėjų festivalio „RUDENS POP-JAZZ 2018“ darbo grupės susitikimas

20

12

A. Šikšnelienė

R. Podprugina

M. Bilkienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

16.  

Vyr. mokytojos R. Rimkienės atestacija

21

14

Vertinimo komisija

Pavaduotojos kabinetas

17.  

Prof. V. Miškinio atvira choro pamoka

Svečiuose Baskų kompozitorius Javier Busto

21

17:10

V. Miškinis

Mokytojų namų amfiteatras

18.  

O. Narbutaitės opera „Kornetas“,

dalyvauja 5 m. m. mokinių grupė

21

18:30

E. Narmontinė.

Nacionalinis operos ir baleto teatras

19.  

Savišvietos diena

J. Busto meistriškumo kursai.

 Dalyvauja LMTA studentų choras.                                                  

22

15

Choro, dirigavimo mokytojai

LMTA

Kongresų mažoji salė

Vilniaus g. 6-2, Vilnius

20.  

J. Basanavičiaus paminklo atidarymo ceremonija

Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

23

18

R. Skapas

 J. Basanavičiaus aikštė, Aušros Vartų g. 5, Vilnius

21.  

Konkursų – festivalių dalyvių perklausa

23

17

V. Jasudėnaitė

7 klasė

22.  

Respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis „Šokių pasaulyje“, dalyvauja Adomas Choroch (5 m. m.), E. Uba( 2 m. m.)

24

10

L. Kuliešiuvienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

23.  

Šalies jaunųjų atlikėjų festivalis „RUDENS POP-JAZZ 2018“

24

10

A. Šikšnelienė

R. Podprugina

M. Bilkienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

24.  

Muzikinės literatūros paroda „ Džiazo įkvėpti“

24

10

A. Gelpernaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

13 klasė

25.  

Tarptautinis konkursas  “Tautiniai akcentai muzikoje”

 Dalyvauja N. Pudžemis 5 m. m.

25

10

Ž. Suvilaitė

Karoliniškių muzikos mokykla

26.

Lietuvos pašto 100–mečio minėjimas

Dalyvauja  berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

 

25

 

R. Skapas

Siemens arena

27.  

Metodinės tarybos posėdis

27

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

28.  

Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo chorų metodinių grupių susirinkimas

27

12

R. Nenėnaitė

D. Leipuvienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

29.  

Instrumentinio skyriaus  metodinės grupės susirinkimas

28

11

D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

30.  

Vyr. mokytojos  L. Pakalkienės metodinis pranešimas „Emocinio intelekto ugdymas“

 

28

11

L. Pakalkienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

31.

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorės, mokytojos metodininkės pranešimas „Partnerystės ryšiai tarp ugdymo įstaigų neformaliojo ugdymo sistemoje“. Respublikinis seminaras „Muzikos mokytojo patirties sklaida neformaliojo ugdymo sistemoje“

29

11

A. Šikšnelienė

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

32.  

Respublikinio muzikos ( meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalio „Mokytojas ir mokinys“ darbo grupės pasitarimas

30

11

L. Ikonikova

Pavaduotojos kabinetas

33.  

Vyr. mokytojo R. Budrio atestacija

30

15

Vertinimo komisija

Pavaduotojos kabinetas

 

 Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova