Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2018 m. gruodžio mėnesio veiklos planas

    TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

Aušra Šikšnelienė

 

2018/2019 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas

Renginys Diena Val. Atsakingi Vieta

1.

Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės atidarymas

Dalyvauja 3 m. m. choras

1 12 R. Kuncienė

S. Skučienė

Vilniaus Rotušė
2. Festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją”. L. Bernstaino „Čičesterio psalmės” atlikimas. Dalyvauja Lietuvos berniukų ir jaunuolių chorai: Klaipėdos „Gintarėlis”, Kauno „Varpelis”, Vilniaus „Ąžuoliukas” 1 17 V. Miškinis,

G. Trimirkaitė,

R. Skapas, L.Balandis,

R. Nenėnaitė

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia,

Vytauto Didžiojo a. 5

Pasvalys

3. Darbo grupė koncertui „Grokim kartu“ organizuoti pasitarimas 3 12 K. Kuncė Mokyklos salė
4. Seminaras mokytojams „Efektyvi individualios ir grupinės muzikos pamokos vadyba“ 4 9:30 A. Šikšnelienė Mokyklos salė
5. VII Respublikinis muzikos mokyklų meninis projektas Gamtos garsai, iš ciklo Muzika vaizde. Dalyvauja Adomas Bružas, 5 m. m. 4 18 R. Podprugina Muzikos galerija, Antakalnio g. 17, Vilnius
6. Konferencija Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo  situacija ir kokybė 5-6 10 A. Šikšnelienė Kaunas
7. Kalėdiniai instrumentų mokytojų mokinių koncertai 6  -17 Pagal grafiką D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

V. Jasudėnaitė

Mokyklos salė, 16, 22 kl, ir MN H. Perelšteino klasėje
8. Metodinis pranešimas tema: „Ritos Juknevičienės pjesių rinkinio fortepijonui „Gėlių albumas“ pristatymas. Dalyvauja R. Milašiūtė-Drungilienė, S. Miliūtė, E. Sutkevičienė, R. Šiurys ir mokytojos A. Aleksandravičiūtės mokinys Jokūbas Matuiza, 4 m. m. 6 11 A. Grybienė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

9. Respublikinio  XVI Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalio-konkurso darbo grupės pasitarimas 6 12 V. Jasudėnaitė Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

10. Respublikinis Vytauto Mikalausko vardo jaunųjų pianistų konkursas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu paminėti.

Dalyvauja Pudžemis Nojus, 5 m. m.

7 10 Ž. Survilaitė Panevėžio

V. Mikalausko menų gimnazija

11. Darbas vertintojų grupėje mokytojo pretenduojančio įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 7 11 A. Šikšnelienė Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“
12. V respublikinis mokyklų chorų festivalis „Chorų šventė“

Dalyvauja 3 m. m. choras

8 12 R. Kuncienė

S. Skučienė

M. K. Čiurlionio

menų mokykla

13. Bendras projektas su choru „Bel Canto“

Meistriškumo  pamoka – repeticija su E. Whitacre Dalyvauja berniukų ir  jaunuolių choras „Ąžuoliukas”, choras „Bel Canto“

9

11

V. Miškinis,

R. Nenėnaitė,

R. Skapas, G. Trimirkaitė

Šv. Kotrynos bažnyčia
14. E. Whitacre „The boy…” atlikimas su choru ‚Bel Canto”. Dalyvauja berniukų ir  jaunuolių choras „Ąžuoliukas”

Dirigentas E. Whitacre

9 19 V. Miškinis,  G. Trimirkaitė,

R. Skapas, L. Balandis, R. Nenėnaitė

Nacionalinė filharmonija
15. E. Whitacre „The boy…” atlikimas su choru „Bel Canto”. Dalyvauja berniukų ir  jaunuolių choras „Ąžuoliukas”

Dirigentas E. Whitacre

10 19 V. Miškinis, G. Trimirkaitė,

R. Skapas, L. Balandis,

R. Nenėnaitė

Nacionalinė filharmonija
16. 8 m. m dirigavimo atsiskaitymas 10-14 G. Leipus, R. Nenėnaitė MN, Muzikos mokykla
17. Atestacinės komisijos posėdis 14 12 A. Šikšnelienė Direktorės kabinetas
18. Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas „ Veiklos rezultatai“ 17 13 D. Tumėnaitė -Vizgirdienė Mokyklos salė
19. Koncertas iš ciklo „Skamba Kalėdų varpeliai“

Jaunučių choras (3 m. m.)

17 19 R. Kuncienė

S. Skučienė

Šv. Kotrynos bažnyčia
20. Metodinės tarybos posėdis

„Metodinių grupių veiklos rezultatai“

18 10 A. Šikšnelienė Direktorės kabinetas
21. Fortepijono skyriaus metodinės grupės susirinkimas

„Veiklos rezultatai“

18 12 V. Jasudėnaitė Mokyklos salė
22. Koncertai iš ciklo „Skamba Kalėdų varpeliai“

Jaunučių choras (1 m. m.)

18 17:30 E. Narmontienė

L. Kuliešiuvienė

Šv. Kotrynos bažnyčia
23. Koncertai iš ciklo „Skamba Kalėdų varpeliai“

Jaunučių choras (2 m. m.)

18 18:30 D. Leipuvienė

S. Skučienė

Šv. Kotrynos bažnyčia
24. Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

„Veiklos rezultatai“

19 10 V. Pastarnokas Mokyklos salė
25. Balso lavinimo ir dirigavimo mokytojų susirinkimas 19 11 R. Kuncienė

G. Leipus

Mokyklos salė
26. Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyrių metodinių grupių susirinkimas 19 12 V. Miškinis

D. Leipuvienė

Mokyklos salė
27. Mokytojų tarybos posėdis

„2018 metų II pusmečio mokyklos veiklos rezultatai“

21 11 A. Šikšneleinė Mokyklos salė
28. Mokyklos darbuotojų Kalėdinė popietė 21 13 A. Šikšnelienė Mokyklos salė
29. Teatralizuotas koncertas visai šeimai ,,Sužibo Betliejaus žvaigždelė”

Dalyvauja: berniukų ir  jaunuolių choras „Ąžuoliukas”, IV m. m. choras

26 12 V. Miškinis, E. Čigriejūtė Strolienė, G.Trimirkaitė, R. Skapas, L.Balandis,

R. Nenėnaitė

Nacionalinė filharmonija

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Liudmila Ikonikova