Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2019 m. balandžio mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

Direktorė

Aušra Šikšnelienė

 

2019 m. balandžio mėnesio veiklos planas

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“ Edukacinė pamoka-koncertas

1

13.30

R. Milašiūtė-Drungilienė

Vilniaus darželis-mokykla „Dainoreliai“

2.

XVI respublikinio Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos konkurso darbo grupės pasitarimas

2

11.30

V. Jasudėnaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

7 klasė

3.

X Respublikinis muzikos mokyklų festivalis „Pavasario bliuzas“

2

12

A. Grybienė

M. Bilkienė

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė

muzikos mokykla

4.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“ Edukacinė pamoka-koncertas

4

16

K. Kuncė

Vilniaus lopšelis-darželis „Malūnėlis“

5.

Konferencija „Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai – jaunojo muziko ugdymui“,

skirta muzikos ir meno mokyklų, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokytojams, kompozitoriams

Dalyvauja  2 m. m. choras

5

10

A. Šikšnelienė

D.  Leipuvienė

LMTA J. Karoso salė

6.

Natų rinkinių paroda „ Šiuolaikiniai lietuvių kompozitoriai ir pedagogai-jaunojo muziko ugdymui“

5-6

10

A. Gelpernaitė

LMTA

Centriniai  Rūmai

7.

XVI respublikinis Leono Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos konkursas

6

10

A. Šikšnelienė,

V. Jasudėnaitė

LMTA J. Karoso salė

8.

II Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono festivalis „Pasaulio ritmai. Ritmų paletė“

6

10

L. Pakalkienė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

9.

Koncertas Tauragės kultūros rūmuose

6

15

L. Balandis

Dariaus ir Girėno g. 3

10.

Mokytojos metodininkės R. Podpruginos  atvirų pamokų, metodinių pokalbių su mokinių tėvais savaitė

8-12

Pagal mokinių pamokų laiką

R. Podprugina

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

17-18 klasės

11.

V – asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų solistų ir kamerinių ansamblių senovinės muzikos festivalis

9

10

V. Benaitienė

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

12.

Koncertas skirtas

J. Naujalio 150-sioms gimimo metinėms

Dalyvauja 4-8 m. m. choristai

9

19

V. Miškinis

 L.  Balandis

R. Mitkus

G. Trimirkaitė

R.  Skapas

R. Nenėnaitė

E. Čigriejūtė Strolienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

Vilniaus g.30

13.

Mokytojos N. Rancevos atestacija

10

12

L. Ikonikova

G. Leipus

R. Kuncienė

Direktorės pavaduotojos ugdymui kabinetas

14.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“ Edukacinė pamoka-koncertas

11

16

R. Milašiūtė-Drungilienė

R. Šiurys

Vilniaus  lopšelis-darželis „Pelėda“

15.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“ Edukacinė pamoka-koncertas

12

15.30

E. Sutkevičienė

Vilniaus  lopšelis-darželis „Gilužis“

16.

II respublikinis Šakių miesto pianistų konkursas

13

11

S. Miliūtė

Šakių muzikos mokykla

17.

Atvirų durų diena būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“

13

11

Mokyklos administracija

D. Leipuvienė

E. Čigriejūtė Strolienė

Mokyklos salė, 22 kl.

18.

Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos festivalis ,,Nauji garsai 2019“

13

11

L. Ikonikova

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

(Gerosios Vilties g.)

19.

VI-asis respublikinis Birutės Almonaitytės

vaikų ir jaunimo solinio dainavimo festivalis

13

11

R. Rimkienė

Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejus Vilniaus g. 41

20.

Antrasis respublikinis muzikos ir meno mokyklų bendrojo fortepijono dalyko jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Fortepijoninės noveletės“

14

11

S. Miliūtė

 V. Jasudėnaitė

E. Sutkevičienė

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė

muzikos mokykla

21.

Koncertmeisterio R. Šiurio atestacija

16

11

L. Ikonikova

R. Milašiūtė-Drungilienė

V. Jasudėnaitė

Direktorės pavaduotojos ugdymui kabinetas

22.

Konkursas „Solfedmūšis“, dalyvauja 3 m. m. mokiniai

16

15.05

R. Rimkienė

13 kl.

23.

Konkursas „Solfedmūšis“, dalyvauja 3 m. m. mokiniai

17

14.15

R. Rimkienė

13 kl.

24.

Respublikinis solfedžio dalyko mokinių kompetencijų ugdymo projektas-konkursas „Natų kraitelė 2019“

17

16

R. Budrys

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

25.

Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas

17

15

G. Leipus

V. Miškinis

Šv. Kotrynos bažnyčia

(Vilniaus g.30)

26.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“ Edukacinė pamoka-koncertas  „Instrumentų paradas“ mažylių choro  dainininkams

18

17.30

R. Miškinienė

MN 419 aud.

27.

XIX-asis respublikinis fortepijoninių ansamblių

konkursas „Skambinu su draugu“

19

10

A. Grybienė

L. Ikonikova

Elektrėnų meno mokykla

28.

IV respublikinis „Šiuolaikinės ir džiazinės pjesės“ konkursas

19

11

A. Rakauskas

L. Kuliešiuvienė

Klaipėdos J. Karoso muzikos mokykla

29.

Fortepijono metodinės grupės susirinkimas

19

12

V. Jasudėnaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

7 klasė

30.

Atviros architektūros savaitgalis

Koncertas Vilniaus visuomenei Sodros erdvėje

27

17

V. Miškinis

 R. Mitkus

L. Balandis

 R. Nenėnaitė

Laisvės pr. 28, Vilnius

31.

Koncertas Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

28

L. Balandis

Kalvarijų g. 323

32.

Aštuntos klasės mokinių instrumento baigiamojo egzamino programos perklausa

30

15

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Mokyklos salė

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova