Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2019 m. birželio mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

Aušra Šikšnelienė

 

2019 m. birželio mėnesio veiklos planas

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.

Koncertas „Dovana Tėvui“

2

12

V. Miškinis

R. Skapas

R. Nenėnaitė

G. Trimirkaitė

L. Balandis

D. Leipuvienė

R. Kuncienė

E. Čigriejūtė Strolienė

E.Narmontienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

2.

Mokytojų atestacinės komisijos posėdis

3

12

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

3.

Tarptautinis seminaras mokyklų vadovams apie vadovavimą mokykloms

4

12

A. Šikšnelienė

4.

Konferencija „XXI a. pedagogika: dabarties iššūkiai ir ateities perspektyvos“

„Frazavimo ugdymas, dirbant su choru“. Atvirą pamoką-pranešimą pristatys Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos choro mokytojas, meno daktaras Linas Balandis. Pamokoje dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos  mokiniai

4

12:50

L. Balandis

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

5.

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

4

13

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Salė

6.

Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyrių metodinių grupių susirinkimas

4

16

V. Miškinis

D. Leipuvienė

R. Nenėnaitė

408

7.

Papildomas priėmimas į muzikos mokyklą

4

17

Egzaminų komisija

                            408

8.

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras vadovams  „Gera mokyklos vadyba- kiekvieno vaiko sėkmei“

5

10

A. Šikšnelienė

Neformaliojo švietimo centras

9.

Edukacinė kelionė  į Paliesiaus dvarą  ir pianisto Viktoro Paukštelio koncertas: tarptautinių, respublikinių konkursų laureatams, diplomantas ir jų mokytojams

6

10

A. Šikšnelienė

A. Grybienė

Ignalina, dvaras

10.

Filmavimas LRT studijoje

6

V. Miškinis

LRT

11.

Fortepijono skyriaus metodinės grupės  susirinkimas

7

11

V. Jasudėnaitė

Salė

12.

II tarptautinis konkursas „Trofeo musicale“

7-9

A. Barzinskas

M. Bilkienė

V. Jasudėnaitė

Kauno 1-oji muzikos mokykla

13.

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

10

10

V. Pastarnokas

Salė

14.

Dirigavimo ir balso lavinimo dalykų mokytojų susirinkimas

10

11

R. Kuncienė

G. Leipus

Salė

15.

Pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės susirinkimas

10

12

D. Leipuvienė

Salė

16.

Pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės susirinkimas

10

13

R. Nenėnaitė

408

17.

Mokytojų tarybos posėdis

13

11

A. Šikšnelienė

Salė

18.

10-asis Baltijos gitarų festivalis ir konkursas

14

20

V. Benaitienė

Birštono kultūros centras

19.

Respublikinis festivalis „Mes – Lietuvos vaikai“

16

V. Miškinis

E. Čigriejūtė Strolienė

Klaipėda

20.

Tobuliname pamoką drauge: naujas kolegialus profesinio augimo formas mokykloje

26

12

A. Šikšnelienė

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova