Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Svečiai iš Hanoverio

     Šv. Kotrynos bažnyčioje, spalio 7 dieną, įvyko koncertas su Hanoverio jaunimo choru, meno vadovas Klaus-Juergen Etzold (Vokietija). Dalyvavo „Ąžuoliuko” V-VIII m. m. mišrus choras, meno vadovas Vytautas Miškinis.

Nuotraukos Dariaus Užusenio