Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2019 m. gruodžio mėnesio veiklos planas

 

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

Aušra Šikšnelienė

 

2019/2020 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.      

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ darbo grupės susirinkimas

2

10

A. Grybienė

Direktorės kabinetas

2.      

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokymo(si) iššūkiai grojant fleita ir klarnetu: naujos metodinės tendencijos ir repertuaras“

2

10

D. Tumėnaitė

A. Rakauskas

D. Juozapavičiūtė

Grigiškių meno mokykla

3.      

Jaunųjų koncertmeisterių konkurso „Akompanuoti smagu“ darbo grupės susirinkimas

2

11

E. Sutkevičienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

Direktorės kabinetas

4.      

Respublikinio  jaunųjų atlikėjų festivalio „Vilniaus fanfaros“ darbo grupės susirinkimas

3

13

A. Barzinskas

Direktorės kabinetas

5.      

Gerosios patirties sklaida. Pamoka su kitų mokytojų mokiniais

3

12.35

R. Milašiūtė-Drungilienė

11 kl.

6.      

Gerosios patirties sklaida. Pamoka su kitų mokytojų mokiniais

3

16.45

R. Podprugina

12 kl.

7.      

Vilniaus miesto Kalėdinės dainos konkursas „Kalėdiniai varpeliai“

5

12

R. Rimkienė

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

8.      

Konferencija „Neformalusis vaikų švietimas kiekvienam -misija įmanoma?”

4,5

 

A. Šikšnelienė

Druskininkai

9.      

 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

5,6,

10,12

9

A. Šikšnelienė

Mokyklos salė

10.  

Gerosios patirties sklaida. Pamoka su kitų mokytojų mokiniais

5

13

E. Sutkevičienė

1 kl.

11.  

Respublikinis  jaunųjų atlikėjų festivalis „Vilniaus fanfaros“

7

11

A. Barzinskas

LMTA

J. Karoso salė

12.  

IV-asis jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis „Fortissimo“

 

8

10

L. Ikonikova

Koncertinė salė

„White piano Hall“

(Kėdainių g. 8, Vilnius)

13.  

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupės susirinkimas

9

10

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

A. Grybas

M. Bilkienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

G. Skapas

Direktorės kabinetas

14.  

Kalėdiniai instrumentų mokytojų mokinių koncertai

3 -16

Pagal grafiką

D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

V. Jasudėnaitė

Mokyklos salė, 16,

22 kl,

MN H. Perelšteino klasėje,

Kompozitorių  sąjunga, A. Mickevičiaus biblioteka

15.  

Gerosios patirties sklaida. Pamoka su kitų mokytojų mokiniais

12

18

A. Grybienė

18 kl.

16.  

Darbo grupės susirinkimas Mokyklos etikos kodeksui parengti

13

10

A. Šikšnelienė

D. Vaškelienė

Direktorės kabinetas

17.  

Atestacinės komisijos posėdis

13

12

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

18.  

Koncertas iš ciklo „Skamba Kalėdų varpeliai“

Jaunučių choras (1 m. m.)

16

16

E. Čigriejūtė Strolienė

L. Kuliešiuvienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

19.  

Koncertas iš ciklo „Skamba Kalėdų varpeliai“

Jaunučių choras (2 m. m.)

16

17

E. Narmontienė

L. Kuliešiuvienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

20.  

Koncertas iš ciklo „Skamba Kalėdų varpeliai“

Jaunučių choras (3 m. m.)

16

18

D. Leipuvienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

21.  

Fortepijono skyriaus metodinės grupės susirinkimas

17

10

V. Jasudėnaitė

Mokyklos salė

22.  

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

17

13

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Mokyklos salė

23.  

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

18

10

V. Pastarnokas

Mokyklos salė

24.  

Balso lavinimo ir dirigavimo mokytojų susirinkimas

 

18

11

R. Kuncienė

G. Leipus

Mokyklos salė

25.  

Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyrių metodinių grupių susirinkimas

18

12

D. Leipuvienė

Mokyklos salė

26.  

Metodinė taryba

19

10

A. Šikšneleinė

Direktorės kabinetas

27.  

Mokytojų tarybos posėdis

„2019 metų II pusmečio mokyklos veiklos rezultatai“

20

11

A. Šikšneleinė

Mokyklos salė

28.  

Mokyklos darbuotojų Kalėdinė popietė

20

13

A. Šikšnelienė

Mokyklos salė

29.  

Koncertas visai šeimai ,,Ąžuoliuko“ Kalėdos

Dalyvauja: berniukų ir  jaunuolių choras „Ąžuoliukas”, IV m. m. choras

26

12

V. Miškinis, R. Kuncienė,

L. Balandis, G. Trimirkaitė,

R. Skapas,R. Mitkus,

 E. Davis

 

Nacionalinė filharmonija Aušros Vartų g.5

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Liudmila Ikonikova