Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2020 m. sausio mėnesio veiklos planas

 

 

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

Aušra Šikšnelienė

 

2020 m. sausio mėnesio veiklos planas

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.                   

Koncertas „Pasitinkame Tris Karalius“

6

18:30

R. Rimkienė

R. Kuncienė

Trakų istorijos muziejaus – Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje

2.                   

Fortepijono metodinės grupės susirinkimas

 

9

11

V. Jasudėnaitė

 

Ąžuoliuko muzikos mokykla

7 kl.

3.                   

Pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pasitarimas

9

12

D. Leipuvienė

22 kl.

4.                  

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

9

12:30

V. Pastarnokas

14 kl.

5.                   

Darbo grupės posėdis dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tobulinimo

9

14

A.Šikšnelienė

 

ŠMSM

6.                   

Koncertas „Pasitinkant 2020“

11

12:00

T. Timkinaitė, N. Ranceva

Ąžuoliuko muzikos mokykla

7 kl.

7.                   

1 kl. bendruomenės išvyka žiūrėti filmo „Sukeisti Kalėdų seneliai 2“

11

13:20

E. Čigriejūtė Strolienė

Kino centras Garsas

8.                   

Vaikų Mišios

12

11:15

D. Leipuvienė

Vilniaus arkikatedra

9.                   

LRT tiesioginė transliacija per  Lietuvos ir Ukrainos televizijas Paramos Ukrainai koncertas ,,Kartu iki pergalės“

Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

13

19:30

V. Miškinis

 

LRT

 Konarskio 49

10.               

AMU programos mokinių  tėvų susirinkimas

14

18

A.Šikšnelienė

L. Ikonikova

Ąžuoliuko muzikos mokykla

7 kl.

11.               

Darbo grupės posėdis dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tobulinimo

16

14

A.Šikšnelienė

 

ŠMSM

12.               

Darbo grupės dėl pasiruošimui jubiliejiniams  renginiams pasitarimas

21

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

13.               

Darbo grupės susirinkimas Mokyklos etikos kodeksui parengti

24

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

14.               

Metodinė taryba

28

10

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

 

15.               

Metodinių renginių ciklas „Ąžuoliuko“ patirtis ir sklaida

LMTA doc. Sauliaus S. Lipčiaus metodinis pranešimas ir atvira meistriškumo pamoka „Ergonominė gitaros technika“

Dalyvauja Algirdas Leonardas ir Augustas Poškai

28

17:45

V. Benaitienė

 

Ąžuoliuko muzikos mokykla

7 kl.

16.               

Konkursų-festivalių dalyvių perklausa

28

18

V. Jasudėnaitė

Ąžuoliuko muzikos mokykla

7 kl.

17.               

Leonas Povilaitis ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla“(85-osioms gimimo metinėms paminėti)

29

11

A. Šikšnelienė

L. Ikonikova

A. Aleksandravičiūtė

Ąžuoliuko muzikos mokykla

7 kl.

 

18.               

O. Narbutaitės opera „Kornetas“

Dalyvauja 5 m. m. mokinių grupė

29

18:30

 E. Narmontienė

NOBT

19.               

O. Narbutaitės opera „Kornetas“

Dalyvauja 5 m. m. mokinių grupė

30

18:30

E. Narmontienė

NOBT

20.             

Jaunųjų koncertmeisterių konkurso „Akompanuoti smagu“ darbo grupės susirinkimas

31

11:30

E. Sutkevičienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

Direktorės kabinetas

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova