Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2020 m. kovo mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

Aušra Šikšnelienė

2020 m. kovo mėnesio veiklos planas

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.

Mokyklos jubiliejinio koncerto dalyvių perklausa

4

16.15

A Šikšnelienė

L. Ikonikova

V. Jasudėnaitė

M. Bilkienė

R. Podprugina

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

2.

Metodinė savaitė „Pedagoginės-profesinės patirties sklaida muzikos mokykloje“

4-6

10.30

V. Jasudėnaitė

Karklėnų gatvė 9.

3.

XI Tarptautinė Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivalio konferencija

7

10

D. Tumėnaitė

A. Rakauskas

D. Juozapavičiūtė

K Kuncė

G. Pamakštys

Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla

4.

Tarptautinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis ,,Laudate pueri“ 2020

7

18

L. Balandis

 R. Nenėnaitė

 Kauno valstybinė filharmonija (E. Ožeškienės g. 12)

5.

Respublikinis seminaras trimito mokytojams

9

10

A. Barzinskas

Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykla

6.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“. Edukacinė pamoka-koncertas

10

Atšauktas

K. Kuncė

Vilniaus lopšelis-darželis „Malūnėlis“

7.

Seminaras „Meninis ir pilietinis ugdymas“

10

11

A. Šikšnelienė

Vievio meno mokykla

8.

Festivalis -konkursas „Laisvės šokis“,  skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

10

14

D. Tumėnaitė- Vizgirdienė

R. Podprugina

Vievio meno mokykla

9.

Direktorės A. Šikšnelienės darbas vertinimo komisijoje festivalyje- konkurse „Laisvės šokis“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

10

14

A. Šikšnelienė

Vievio meno mokykla

10.

Tęstinis projektas „Dainelė Tėvynei“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Dalyvauja 1 ir 2 m. m. chorai

10

Atšauktas

E. Čigreijūtė Strolienė

E. Narmontienė

L. Kuliešiuvienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

11.

„Lietuvos Garbės“ apdovanojimų ceremonija

(dalyvauja  kamerinis choras )

11

L. Balandis

R. Mitkus

Nacionalinė filharmonija

12.

Mokytojos metodininkės Ž. Survilaitės metodinis pranešimas „Inegal- tipiškas prancūziškas muzikos atlikimo stilius“

12

11

Ž. Survilaitė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

13.

Fortepijono metodinės grupės susirinkimas

12

11.30

V. Jasudėnaitė,

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

14.

VII Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė 2020“

13

Atšauktas

D. Tumėnaitė- Vizgirdienė

A. Barzinskas

R. Podprugina

M. Bilkienė

Anykščių muzikos mokykla

15.

Tęstinio bendravimo ir bendradarbiavimo projekto „Dainuokime ir muzikuokime drauge 2020“ XV koncertas

14

Atšauktas

V. Pastarnokas

N. Ranceva

K. Kuncė

E. Sutkevičienė

R. Kuncienė

Algirdo muzikos mokyklos salė

16.

Renginių ciklas būsimiems pirmokams „Noriu būti Ąžuoliuku“. Edukacinė pamoka-koncertas

17

Atšauktas

R. Milašiūtė-Drungilienė

Vilniaus lopšelis-darželis  „Pelėda“

17.

Aštuntokų instrumentalistų baigiamojo egzamino II perklausa

17

Atšauktas

D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

18.

Aštuntokų instrumentalistų baigiamojo egzamino II perklausa

17

Atšauktas

D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

19.

IX respublikinio projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

muzikos ir dailės mokytojų teorinis-praktinis seminaras „Integruoto meninio ugdymo inovacijos“

20

Atšauktas

Fortepijono metodinės grupės mokytojai

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka

20.

IX  respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

21

Atšauktas

A. Grybienė

LMTA  II rūmų Kamerinė salė (Vilniaus g. 6-2, Vilnius)

21.

Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos festivalis „Nauji garsai 2020“

21

Atšauktas

L. Ikonikova

E. Sutkevičienė

J. Tallat-Kelpšos konservatorija

22.

Aštuntokų instrumentalistų baigiamojo egzamino II perklausa

24

Atšauktas

D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

23.

4-8 m. m. mokinių tėveliu susirinkimas tema  „Choro koncertinė veikla“

24

Atšauktas

V. Miškinis

R. Kuncienė

L. Balandis

R. Nenėnaitė

R. Skapas

G. Trimirkaitė

MN

24.

Projektas „Noriu būti Ąžuoliuku“

Edukacinė pamoka- koncertas

25

Atšauktas

A. Šikšnelienė

E. Sutkevičienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

Vilniaus darželis-mokykla „Dainorėliai“

25.

Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas

25

Atšauktas

G. Leipus

 L. Balandis

R. Nenėnaitė

Šv. Kotrynos bažnyčia

( Vilniaus g.30)

26.

Aštuntokų fortepijono baigiamojo egzamino II perklausa

26

Atšauktas

V. Jasudėnaitė

R. Podprugina

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

27.

Aštuntokų fortepijono baigiamojo egzamino II perklausa

27

Atšauktas

V. Jasudėnaitė

R. Podprugina

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

28.

Mokinių, dalyvausiančių balandžio mėnesį respublikiniuose konkursuose-festivaliuose, perklausa

26

Atšauktas

V. Jasudėnaitė,

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

29.

Dainų šventės perklausa

28

Atšauktas

D. Leipuvienė

E. Narmontienė

Algirdo muzikos mokykla

30.

Respublikinis fortepijonų ir kamerinių ansamblių festivalis  „Muzikinės nuotaikos“

28

Atšauktas

K. Kuncė

E. Sutkevičienė

Karoliniškių muzikos mokykla

31.

Smuiko ir fleitos ansamblių koncertas. Dalyvauja B. Dvariono dešimtmetės mokyklos mokytojos R. Aleksiūnienės ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokytojos D. Tumėnaitės-Vizgirdienės mokiniai

28

Atšauktas

D. Tumėnaitė

Trakų Vokės dvaras

32.

Metodinė taryba

31

Atšauktas

A. Šikšnelienė

Direktorės kabinetas

33.

Mokytojų individualių pamokų darbo pagal tvarkaraštį priežiūra

Visą mėnesį

Atšauktas

L. Ikonikova

Mokykla

            Mokytojų namai

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova