Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Kontrolinių pamokų ir akademinių koncertų grafikas

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr. V-45

 

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“  MUZIKOS MOKYKLA

2019–2020 m. m. II pusmečio

KONTROLINIŲ PAMOKŲ, AKADEMINIŲ KONCERTŲ GRAFIKAS

 

 

Data

 

Val.

Dalykas

m. m.

Atsakingas

Gegužės

18-23

Pagal individualių pamokų tvarkaraštį

Fortepijonas

Smuikas

Akordeonas

Saksofonas 

Trimitas 

Fleita

Klarnetas 

Gitara

Privalomas fortepijonas 

1- 4

Dalykų mokytojai:

V. Jasudėnaitė, Ž.Survilaitė, L. Kuliešiuvienė,

R. Podprugina, I. Dakinevičiūtė, E. Sutkevičienė,

R. Šiurys, M. Bilkienė, S. Miliūtė, R. Milašiūtė-Drungilienė, D. Vaškelienė, A. Grybienė, L. Ikonikova,

R. Gutauskienė, A. Šikšnelienė, A. Ingaunytė,

A. Aleksandravičiūtė, R. Jaunius, K. Kuncė,

G. Pamakštys, A. Barzinskas, A. Rakauskas,

D. Juozapavičiūtė, D. Tumėnaitė-Vizgirdienė,

R. Zasimovaitė, L. Pakalkienė, V. Benaitienė,

T. Jundulas, R. Miškinienė

Gegužės

18-23

Pagal individualių pamokų tvarkaraštį

Balso lavinimas

4

Dalyko mokytojai: G. Skapas, T. Timkinaitė,

R. Rimkienė, R. Nenėnaitė, D. Leipuvienė,

V. Pastarnokas, E. Jauniškienė, E. Čigriejūtė Strolienė, B. Raginienė

Gegužės

18-23

Pagal grupinių pamokų tvarkaraštį 

Solfedžio

1-4

Mokytojai:

R. Budrys, R. Rimkienė, G. Skapas

Gegužės

18-23

Pagal grupinių pamokų tvarkaraštį

Choras

1-4

Mokytojai:

R. Kuncienė, E. Narmontienė, D. Leipuvienė,

E. Čigriejūtė Strolienė

Gegužės

25-30

Pagal individualių pamokų tvarkaraštį

Fortepijonas, smuikas, akordeonas, saksofonas, trimitas, fleita, klarnetas, gitara

5-8

Kmu

1-4

Dalykų mokytojai: V. Jasudėnaitė, Ž. Survilaitė,

R. Šiurys, L. Kuliešiuvienė, R. Podprugina,

I. Dakinevičiūtė, M. Bilkienė, E. Sutkevičienė, S. Miliūtė, R. Milašiūtė-Drungilienė, D. Vaškelienė, A. Grybienė,

L. Ikonikova, R. Gutauskienė,A. Šikšnelienė, A. Ingaunytė, A. Aleksandravičiūtė, R. Jaunius, K. Kuncė,

G. Pamakštys, A. Barzinskas, A. Rakauskas,

D. Juozapavičiūtė, D. Tumėnaitė-Vizgirdienė,

R. Zasimovaitė, L. Pakalkienė, V. Benaitienė,

T. Jundulas, R. Miškinienė

Gegužės

25-30

Pagal individualių pamokų tvarkaraštį

Balso lavinimas

5

Dalyko mokytojai: G. Skapas, T. Timkinaitė,

R. Rimkienė, R. Nenėnaitė, V. Pastarnokas, E. Čigriejūtė Strolienė, R. Kuncienė, N. Ranceva, E. Narmontienė

Gegužės

25-30

Pagal individualių pamokų tvarkaraštį

Dirigavimas

7-8

Kmu 3

Dalykų mokytojai: L. Balandis, R. Rimkienė, G. Leipus,

V. Pastarnokas, G. Skapas, E. Čigriejūtė Strolienė,

B. Raginienė, E. Jauniškienė, D. Leipuvienė, N. Ranceva, R. Nenėnaitė

Gegužės

25-30

 

Pagal grupinių pamokų tvarkaraštį

 

Solfedžio

5-8

Mokytojai:

T. Timkinaitė, B. Raginienė, G. Leipus,

A. Aleksandravičiūtė

Gegužės

25-30

 

Pagal grupinių pamokų tvarkaraštį

 

Muzikos istorija

6,7,8

 

V. Pastarnokas

Gegužės

25-30

 

Pagal grupinių pamokų tvarkaraštį

 

Choras

5-8

Mokytojai:

R. Nenėnaitė, R. Skapas, G. Trimirkaitė, L. Balandis

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Ikonikova