Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2020 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

l. e. direktoriaus pareigas

Liudmila Ikonikova

 

2020/2021 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

 

Renginys

Diena

Val. Atsakingi Vieta

1.      

 

Rugsėjo 1-osios šventė

 

 

 

1

 13.30

15.00

16.30

L. Ikonikova

V. Miškinis

R. Kuncienė

E. Narmontienė

E. Čigriejūtė Strolienė

 

Šv. Kotrynos bažnyčia

2.      

 

Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas absolventams

 

 

1

 

18

L. Ikonikova

V. Miškinis

R. Kuncienė

E. Čigriejūtė Strolienė

 

Šv. Kotrynos bažnyčia

3.      

Papildomas priėmimas į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą

3

16

Priėmimo komisija

MN Amfiteatras

4.      

1 m. m. tėvų susirinkimas

3

18

L. Ikonikova

V. Miškinis

R. Kuncienė

MN Amfiteatras

 

5.      

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

7

10

V. Pastarnokas

Video konferencija

6.      

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

7

10.30

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Video konferencija

7.      

II šalies jaunųjų atlikėjų konkurso RUDENS POPP-JAZZ darbo grupės pasitarimas

7

12

R. Podprugina

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

8.      

AMU programos mokinių tėvelių susirinkimas

7

18

L. Ikonikova

E. Jauniškienė

V. Miškinis

MN Amfiteatras

 

9.  

Pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės susirinkimas

10

12

D. Leipuvienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 kl.

10.  

Etikos komisijos posėdis

11

10

L. Ikonikova

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

11.      

Tarpdisciplininio meno projekto  „Minčių portretai“ darbo grupės susitikimas

12

13

L. Ikonikova

G. Stokonytė

A. Grybas

A. Bagdonas

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

12.  

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

14

10.30

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Video konferencija

13.  

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

21

10.30

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Video konferencija

14.  

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ darbo grupės susirinkimas

23

11.00

A. Grybienė

L. Ikonikova

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

15.  

Festivalis „Kultūros naktis“.

Tarpdisciplininio meno projektas „Minčių portretai“

25

19.30

G. Stokonytė

L. Ikonikova

M. Bilkienė

A. Enčienė

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos kiemas

16.  

Koncertas „Tau, Mamyte. Mažytė pasaulio dalis esu“ Skirta berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-čiui ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-čiui

27

12

E. Jauniškienė

G. Trimirkaitė

E. Čigriejūtė Strolienė

E. Narmontienė

L. Kuliešiuvienė

A. Rakauskas

D. Juozapavičiūtė

Lietuvos nacionalinė filharmonija

17.  

Koncertas „Tau, Mamyte. Mažytė pasaulio dalis esu“ Skirta berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ 60-čiui ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 40-čiui

27

14

D. Leipuvienė

R. Milašiūtė-Drungilienė

V. Benaiteinė

K. Kuncė

Lietuvos nacionalinė filharmonija

18.  

Metodinės tarybos posėdis

29

10

L. Ikonikova

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos salė

 

Instrumentinio skyriaus metodinės grupės pirmininkė

Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė