Youtube Tinklapio medis Neįgaliems

2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

l. e. direktoriaus pareigas

Liudmila Ikonikova

 

2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

Eil. nr.

Renginys

Diena

Laikas

Atsakingi

Vieta

1.

Rugsėjo 1-osios šventė 1 klasės bendruomenei

1

13.00 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

D. Leipuvienė

R. Budrys

Šv. Kotrynos bažnyčia

2.

Rugsėjo 1-osios šventė 2 klasės bendruomenei

1

13.30 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

R. Kuncienė

A. Aleksandravičiūtė

Vilniaus mokytojų namai

4 aukštas, 409 klasė

3.

Rugsėjo 1-osios šventė 3 klasės bendruomenei

1

15.30 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

E. Čigriejūtė-Strolienė

G. Skapas

Šv. Kotrynos bažnyčia

4.

Rugsėjo 1-osios šventė 4 klasės bendruomenei

1

16.00 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

E. Narmontienė

R. Budrys

Vilniaus mokytojų namai

4 aukštas, 409 klasė

5.

Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas absolventams ir koncertas

1

18.00 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

E. Jauniškienė

Mokytojai

Šv. Kotrynos bažnyčia

6.

S. Dūdėnienės ir M. Bereščianskajos fortepijono pradžiamokslio „Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje“ pristatymas ir aptarimas. Dalyvauja  „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos ir chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ fortepijono metodinių grupių pedagogai

2

11.00 val.

L. Ikonikova

V. Jasudėnaitė

 

 

Mokyklos salė

 

 

7.

Pagrindinio ugdymo programos choro mokytojų pasitarimas.

2

14.15 val.

V. Miškinis

Vilniaus mokytojų namai,

4 aukštas, 409 klasė

 

8.

Pirmasis susitikimas su mokytojais: 5 klasės mokiniai

2

15.00 val.

R. Skapas

G. Leipus

Pirmasis susitikimas su mokytojais: 6 klasės mokiniai

15.45 val.

V. Miškinis

R. Rimkienė

Pirmasis susitikimas su mokytojais: 7 klasės mokiniai

16.30 val.

G. Trimirkaitė

T. Timkinaitė

Pirmasis susitikimas su mokytojais: 8 klasės mokiniai

17.15 val.

L. Balandis

B. Raginienė

Pirmasis susitikimas su mokytojais: KMU mokiniai

18.30 val.

V. Miškinis

9.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokinių tėvų / globėjų susirinkimas

2

18.00 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

E. Jauniškienė

V. Miškinis

Vilniaus mokytojų namai

4 aukštas, 411 klasė

10.

Papildomas priėmimas į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą

3

16.30 val. pagal sąrašą

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

E. Jauniškienė

D. Leipuvienė

Vilniaus mokytojų namai,

4 aukštas, 409 klasė

11.

5-6 klasių mokinių tėvų / globėjų susirinkimas

3

18.00 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

R. Skapas

Zoom platforma

12.

7-8 klasių ir KMU mokinių  tėvų / globėjų susirinkimas

3

19.00 val.

L. Ikonikova

Ž. Jankevičienė

V. Miškinis

G. Trimirkaitė

L. Balandis

Zoom platforma

13.

Projektų ir renginių vadovų pasitarimas

6

14.30 val.

Ž. Jankevičienė

Mokyklos 22 klasė

14.

Atestuotis besirengiančių mokytojų konsultacija

7

14.00 val.

Ž. Jankevičienė

Mokyklos 22 klasė

15.

Mokyklos Pedagogų etikos komisijos posėdis

10

10.00 val.

D. Vaškelienė

Mokyklos salė

16.

Pradinio muzikinio ugdymo choro ir teorinių dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

10

10.30 val.

Ž. Jankevičienė

Zoom platforma

17.

Pagrindinio muzikinio ugdymo choro ir teorinių dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas

10

11.30 val.

Ž. Jankevičienė

Zoom platforma

18.

Mobingas darbe: kas tai?

Lektorius M. Deikus

13

9.30 val.

Ž. Jankevičienė

Zoom platforma

19.

Konsultacija pedagogams „Google Classroom naudojimas individualaus mokymosi pamokose“

6-30

Pagal susitarimą

R. Budrys

Mokyklos 14 klasė

20.

Konsultacija pedagogams  „Google Classroom naudojimas grupinio mokymosi pamokose“

6-30

Pagal susitarimą

R. Budrys

Mokyklos 14 klasė

21.

Ugdymo programų atnaujinimo darbo grupių pasitarimas

24

10.00 val.

Ž. Jankevičienė

Mokyklos salė

22.

Koncertas „Erdvėja baltas laikas Lietuvos“

26

12.00 val.

V. Miškinis

Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžioji salė

23.

Metodinės tarybos posėdis

28

10.00 val.

L. Ikonikova

Zoom platforma