Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

2022 m. kovo mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

Direktorė

Liudmila Ikonikova

 

2022 m. kovo mėnesio veiklos planas

Eil.

nr.

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.               

Atvira dirigavimo pamoka „Pasaulio dirigentai: XX amžius“

2

16.20

Natalija Ranceva

Mokytojų namai

411 klasė

2.               

Atvira choro pamoka „Pasirengimas koncertui“

2

18.00

Neringa Sidaugaitė,

Vytautas Miškinis

Mokytojų namai

409 klasė

3.               

Atviros fortepijono mokytojų pamokos „Mokymo(si) skambinti fortepijonu geroji patirtis Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“

 

5

24

16.20

18.00

12.00

Vilma Jasudėnaitė-Mantautas Katinas;

Asta Grybienė-Renata Milašiūtė-Drungilienė;

Izabela Dakinevičiūtė-

Loreta Kuliešiuvienė

Mokyklos

11 ir 12 klasės

 

4 ir 1 klasės

 

18-20 klasės

4.

V respublikinis lietuviškos muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis “Lietuva brangi”

10

 

Abarytė-Liaškovienė

Mokinys Lukas Germanavičius, 1kl

Elektrėnų meno mokykla

5.

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo komisijos posėdis

17

10.00

Ž. Jankevičienė

M. Bilkienė

G. Leipus     

Virtualiai

6.               

Instrumento mokytojų metodinės grupės susirinkimas

22

10.00

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Virtualiai

7.               

Perklausa fortepijono skyriaus mokiniams, dalyvausiantiems 2022 m. balandžio mėn. festivaliuose / konkursuose

 

22

17.30

V. Jasudėnaitė,

R. Milašiūtė-Drungilienė

Mokyklos salė

8.               

8 klasės mokinių baigiamojo fortepijono egzamino II perklausa

23

16.00

R. Podprugina

V. Jasudėnaitė

Mokyklos salė

26

12.00

9.

Pradinio muzikinio ugdymo choro mokytojų metodinės grupės susirinkimas

25

10.00

D. Leipuvienė

22 kl.

10.               

Metodinės tarybos susirinkimas

29

10.00

L. Ikonikova

Virtualiai

11.       

Atestuotis besirengiančių mokytojų konsultacija

29

12.00

Ž. Jankevičienė

Kabinetas

12.

Pagrindinio muzikinio ugdymo choro mokytojų metodinės grupės susirinkimas

30

11.00

N. Sidaugaitė

Virtualiai

13.

5-6 klasių solfedžio pamokų stebėjimas

Pagal tvarkaraštį 

Ž. Jankevičienė

Mokytojų namai

14.

7-8 klasių solfedžio pamokų stebėjimas 

 Pagal tvarkaraštį

Ž. Jankevičienė

Mokytojų namai

Mokinių koncertinė, konkursinė veikla

1.

2 ir 3 klasės berniukų choro koncertas „Dainelė Tėvynei“

6

15.00

R. Kuncienė,

E. Čigriejūtė Strolienė

Šv. Kotrynos bažnyčia

2.

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ koncertas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo iškilmėse

6

19.00

V. Miškinis,

N. Sidaugaitė,

R. Skapas,

G. Bilevičiūtė

Šv. Kotrynos bažnyčia

3.

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

11

11.00

V. Miškinis,

N. Sidaugaitė,

R. Skapas,

G. Bilevičiūtė

Vilniaus rotušė

4.

Vienybės ir solidarumo akcija „Laisvė šviečia“.

Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

11

19.00

V. Miškinis,

N. Sidaugaitė,

R. Skapas,

G. Bilevičiūtė

Katedros aikštė

5.

VII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „…nuo baroko iki romantizmo…”

Dalyvauja mokinys D. Čiulada (6 kl.).

26

 

A. Enčienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

6.

I virtualus respublikinis jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas „Žavingoji pjesė”

28

 

A. Enčienė

Kaišiadorių meno mokykla