Youtube Tinklapio medis Neįgaliems

2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas

    TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

Direktorė

Liudmila Ikonikova

2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas

Eil.

nr.

Renginys Diena Val. Atsakingi Vieta
1. Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų pučiamųjų instrumentų ansamblių ir solistų festivalis „Pavasario divertismentas“. Vertinimo komisijos narė mokytoja D. Tumėnaitė-Vizgirdienė 2 11.00 D. Tumėnaitė-Vizgirdienė Vilniaus „Lyros“ muzikos mokykla
2. Vilniaus Žemynos progimnazijos chorų festivalis „Dainuoju Lietuvai 2022“. Vertinimo komisijos narė Ž. Survilaitė 5 13.00 Ž. Survilaitė Vilniaus Žemynos progimnazija
3. Pranešimas „Muzikinio ugdymo tendencijos“ 5 15.30 Ž. Jankevičienė VDU Švietimo akademija
4. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas 7 18.50 E. Jauniškienė Vilniaus mokytojų namai,

409 auditorija

5. Seminaras Integruotas ugdymas – kiekvieno mokinio aktyvaus mokymo(si) sėkmė“ 8 10.00 A. Grybienė Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Juozo Karoso salė
6. L. Ikonikovos pranešimas „Muzikinis ugdymas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje“ praktiniame metodiniame seminare „Ugdymo ypatumai berniukų chorinio dainavimo mokyklose: patirtis, dabartis, gairės ateičiai“ 11 10.00 L. Ikonikova Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“
7. Gerosios patirties mokant skambinti fortepijonu sklaida „Kolega-kolegai“ 11 Pagal tvarkaraštį L. Kuliešiuvienė,

R. Podprugina

Mokykla,

17 ir 18 klasės

8. Fortepijono mokytojų metodinės grupės susirinkimas 12 10.00 R. Milašiūtė-Drungilienė,

V. Jasudėnaitė

Virtualiai
9. Mokytojos Agnės Enčienės metodinis-praktinis pranešimas „Subtili  muzikinė kalba“ 12 10.45 A. Enčienė Virtualiai
10. Gerosios patirties mokant skambinti fortepijonu sklaida „Kolega-kolegai“ 12 Pagal tvarkaraštį E. Čiplienė,

A. Enčienė

Mokyklos klasės
11. Kryžiažodžių rinkinio ,,Smuikininko laisvalaikiui“ pristatymas 12 16.00 O. Abarytė-Liaškovienė,

T. Timkinaitė

Elektrėnų meno mokykla
12. Metodinė valanda „Kompozitorės O. Solovjovos kūryba fortepijoniniams ansambliams: kūrinių demonstravimas ir didaktiniai komentarai“ 14 10.00 L. Ikonikova,

R. Milašiūtė- Drungilienė,

E. Sutkevičienė,

R. Šiurys

Virtualiai
13. Metodinė diena Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikos pedagogams „Ankstyvojo muzikinio ugdymo ypatumai: berniukų vokalinių gebėjimų ugdymas 21 11.00 Ž. Jankevičienė,

E. Jauniškienė,

E. Narmontienė,

V. Miškinis

Virtualiai
14. Meno vadovo prof. V. Miškinio pranešimas „Religinė muzika. Sakralumo kriterijai“ XXXIX festivalio „Resurrexit“ tarptautinėje konferencijoje „Religinė muzika: menas, mokslas, praktika“. 22 V. Miškinis VU Šiaulių akademijos informacinis centras
15. Meno vadovo prof. V. Miškinio meistriškumo kursai Italijos chorų vadovams. 22-23 V. Miškinis Parma, Italija

AERCO Choral

Academy

16. Atestuotis besirengiančių mokytojų konsultacija 25 11.00 Ž. Jankevičienė Mokykla
17. Edukacinė išvyka „Orkestro repeticija“. Dalyvauja 3-5 klasių mokiniai 25 19.00 R. Budrys Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija
18. Metodinės tarybos susirinkimas 26 10.00 L. Ikonikova Virtualiai
19. Motinos dienos koncerto repeticija 26 14.00 E. Jauniškienė

D. Leipuvienė,

R. Kuncienė,

E. Čigriejūtė Strolienė,

E. Narmontienė

Nacionalinės filharmonijos Didžioji salė
20. Perklausa fortepijono skyriaus mokiniams, dalyvausiantiems 2022 m. gegužės mėn. festivaliuose / konkursuose 27 16.00 V. Jasudėnaitė,

R. Milašiūtė-Drungilienė

Mokyklos salė
21. Seminaras „Berniukų kognityvinė, socialinė ir emocinė raida bei mokymosi ypatumai“, lektorė psichologė psichoterapeutė Jolanta Karvelienė. 28 9.30 Ž. Jankevičienė Vilniaus mokytojų namai,

409 aud.

22. Projekto „Link Parnaso“ darbo grupės susitikimas 28 11.00 V. Jasudėnaitė Virtualiai
23. Muzikos istorijos kontrolinė pamoka 8 klasės mokiniams 29 Pagal tvarkaraštį V. Pastarnokas,

Ž. Jankevičienė

Vilniaus mokytojų namai,

405 auditorija

24. Skaitymo iš lapo savaitė 25-30 Pagal tvarkaraštį 3-7 fortepijono klasių kuratoriai Mokyklos klasės
 

Mokinių koncertinė, konkursinė veikla

 

1. Koncertas „Sonatų, variacijų ir rondo sūkury“.

Dalyvauja D. Laucius, 8 kl.

8 17.00 V. Jasudėnaitė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija
2. X respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“. Dalyvauja: A. Kalanta,

3 kl., H. Kirlys, 3 kl., G. Martinez Martin, 3 kl., V. Žolonko, 3 kl., K. Granickas, 4 kl., M., 4 kl., V. Rupšys, 4 kl., G. Tilindis, 4 kl., M. Stankevičius 5 kl., A. J. Lukinas, 5 kl., M. Malevskis, 5 kl.,

K. Rutkūnas, 5 kl., V. Valentinavičius, 6 kl., R. Pajeda 7 kl.,

B. Panumis, 7 kl., J. Jankevičius, 8 kl., N. Pudžemis, 8 kl., R. Kuncas, KMU 1 kl.

9 11.00 A. Aleksandravičiūtė

M. Bilkienė

A. Grybienė

D. Juozapavičiūtė

L. Kuliešiuvienė

R. Podprugina

Ž. Survilaitė

R. Zasimovaitė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinė salė
3. Vilniaus muzikos mokyklų XXVI jaunučių chorų festivalis „Vilniaus vieversėliai“. Dalyvauja 2 kl. berniukų choras 9 15.00 R. Kuncienė Vilniaus universiteto Didžioji aula
4. Koncertas „Instrumentų paradas“ berniukams, besimokantiems pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programą ir jų tėveliams. Dalyvauja: L. Germanavičius, H. Vaivada, O. Požėra,

J. Zabarauskas, A. Mockus, R. Žuchovski, K. Skrebė

11 17.30 A. Enčienė

E. Jauniškienė

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

E. Sutkevičienė

Mokytojų namai, 409 auditorija
5. Koncertas „Šv. Velykų belaukiant“.

Dalyvauja mokyt. K. Kuncės saksofono ir Vilniaus raj. Pagirių meno mokyklos mokyt. A. Pikšrio dainavimo klasių mokiniai

11 18.00 K. Kuncė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka
6. Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas. Dalyvauja 8 klasės mokiniai: N. Adomavičius, A. Galkis, S. Gancevičius,

J. Gedmantas, V. Kudžma, D. Laucius, N. Pudžemis,

L. Remeikis, D. Užusenis, Ž. Varkala

13 15.00 E. Jauniškienė

R. Kuncienė

G. Leipus

D. Leipuvienė

R. Nenėnaitė

N. Ranceva

Šv. Kotrynos bažnyčia
7. X respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio – konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ dalyvių piešinių paroda 26 A. Grybienė Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“
8. IV Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono festivalis „Pasaulio muzika. Ritmų paletė“, dalyvauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos akordeonų ansamblis 30 L. Pakalkienė Vilniaus Karoliniškių

muzikos mokykla

9. Jaunųjų pianistų šiuolaikinės muzikos festivalis „Nauji garsai“. Dalyvauja L. Ambrazevičius, 6 kl., J. Savukynas, 6 kl. 30 E. Sutkevičienė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija