Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas

    TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

Direktorė

Liudmila Ikonikova

 

2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas

Eil.

nr.

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.        

Instrumento mokytojų metodinės grupės susirinkimas

2

10.00

D. Tumėnaitė

Virtualiai

2.        

Mokyklos darbuotojų susitikimas su asmens duomenų apsaugos pareigūne

3

10.00

L. Ikonikova,

I. Kuizinienė

Virtualiai

3.        

 8 klasės fortepijono klasės baigiamojo egzamino 3 perklausa

4

7

15.30

12.00

V. Jasudėnaitė

Mokyklos salė

4.

Priėmimas į Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklą

9-11

 

A. Enčienė

Vilniaus mokytojų namai

5.        

Ugdymo programų ir mokslo metų užbaigimo grafikas

2-31

 

L. Ikonikova,

A. Enčienė

Grafikas

6.        

Pagrindinio muzikinio ugdymo choro mokytojų metodinės grupės  mokytojų susirinkimas

11

10.00

N. Sidaugaitė

Vilniaus mokytojų namai

7.        

Gerosios patirties sklaida „Kolega kolegai“

11

14.40

13.50

V. Jasudėnaitė

Ž. Survilaitė

Mokykla, 3-4 klasės

8.        

Tarptautinis St. Šimkaus chorų konkursas. Meno vadovas V. Miškinis – vertinimo komisijos narys.

12-15

 

V. Miškinis

Klaipėdos koncertų salė

9.        

Metodinės tarybos susirinkimas

24

 

L. Ikonikova

Virtualiai

10.        

Atestuotis besirengiančių mokytojų konsultacija

30

 

Ž. Jankevičienė

Mokykla

11.

Pradinio muzikinio ugdymo choro metodinės grupės susirinkimas

30

11.30

D. Leipuvienė

22 klasė

12.

Respublikinė vaikų chorų šventė „Sveika, gražuole vasara“

31

12.00

D. Leipuvienė

Pramogų aikštė Druskininkuose

Mokinių koncertinė, konkursinė veikla

1.

Ankstyvojo ir pradinio muzikinio ugdymo mokinių chorų koncertas „Tau, Mamyte“

1

12.00

E. Jauniškienė

D. Leiuvienė,

R. Kuncienė,

E. Čigriejūtė Strolienė,

E. Narmontienė

Lietuvos nacionalinė filharmonija

2.

VI respublikinis jaunųjų choro dainininkų berniukų ir jaunuolių instrumentinės muzikos festivalis ,,Muzikos garsai“, dalyvauja K. Granickas (4 kl.) ir D. Čiulada (6 kl.)

3

15.00

A. Enčienė,

M. Bilkienė

Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla

3.

Vilniaus „Ąžuoliuko” muzikos mokyklos jaunučių choro koncertas

6

15.00

E. Narmontienė

Zarasų Fausto Latėno meno mokykla

4.

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas “In Corpore”. Dalyvauja  mokiniai R. Žukovskij  ir J. Jankevičius (8 kl.), A. L. Poškus (KMU3), V. Razmus (KMU3), Rokas Kurkutis (KMU3)

7

 

V. Benaitienė,

D. Juozapavičiūtė,

L. Pakalkienė,

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė,

Gargždų muzikos mokykla

5.

Kamerinių ansamblių koncertas „Grokim kartu“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai. Dalyvauja K. Granickas (4 kl.), J. Šekštelo (5 kl.)

14

12.00

L. Ikonikova,

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė,

K. Kuncė

Trakų Vokės dvaro sodyba

6.

Tarptautinis mokinių antrojo instrumento (fortepijono) festivalis „Europos muzikos erdvės 2022“. Dalyvauja G. Skeivelas (7 kl.)

14

11.00

A. Aleksandravičiūtė

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Didžioji salė

7.

Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas absolventams ir  koncertas

25

17.30

L. Ikonikova

Šv. Kotrynos bažnyčia

8.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo berniukų choro baigiamasis koncertas

26

16.00

E. Jauniškienė

Vilniaus mokytojų namų

Baltoji salė

9.

XVI tarpmokyklinio bendravimo ir bendradarbiavimo projekto „Dainuokime ir muzikuokime drauge 2022“ koncertas. Dalyvauja 2 klasės berniukų choras

28

13.30

R. Kuncienė

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla