Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas

    TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

Direktorė

Liudmila Ikonikova

 

2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas

Eil.

nr.

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.                   

Respublikinio muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir instrumentininkų konkurso „Link Parnaso“ darbo grupės susirinkimas

8

12.30

V. Jasudėnaitė

Mokykla

2.                   

Meistriškumo kursai „Baroko ir virtuozinės muzikos interpretavimas: link Parnaso“

12

10.00

V. Jasudėnaitė

Mokykla

3.                   

Fortepijono mokytojų metodinės grupės susirinkimas

15

10.00

R. Milašiūtė-Drungilienė,

V. Jasudėnaitė

Mokykla

4.                   

M. Bilkienės metodinis pranešimas „Karališkos muzikos akademijos skaitymo iš lapo metodika“

15

11.00

M. Bilkienė

Mokykla

5.                   

R. Budrio seminaras „Kompiuterinių technologijų taikymas solfedžio pamokose“

16

13.00

R. Budrys

Šalčininkų Stanislovo Moniuškos menų mokykla

6.                   

Dalyvaujančių konkurse „Link Parnaso“ perklausa

17

16.00

V. Jasudėnaitė

Mokyklos salė

7.                   

Balso lavinimo metodinė diena. Dalyvauja Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ mokytojai

24

14.00

E. Jauniškienė

Mokytojų namai

8.                   

Mokytojo metodininko Kęstučio Kuncės saksofono atvira pamoka

24

15.30

K. Kuncė

Mokyklos salė

9.

2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ Dainų dienos repertuaro pristatymas

27

11.00

V. Miškinis

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

10.               

Instrumento mokytojų metodinės grupės susirinkimas

28

10.00

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

 

Mokykla

11.               

T. Jundulo metodinis pranešimas „Įrašų naudojimas mokinių saviruošai“

28

11.00

12.               

Metodinės tarybos posėdis

29

10.00

L. Ikonikova

Mokykla

13.               

Psichologės Jolantos Karvelienės seminaras „Berniukų kognityvinė, socialinė ir emocinė raida bei mokymosi ypatumai“

30

10.00

Ž. Jankevičienė

Vilniaus apskrities

Adomo Mickevičiaus

viešoji biblioteka

MOKINIŲ KONCERTINĖ, KONKURSINĖ VEIKLA

14.

XXII fortepijoninių ansamblių festivalyje „Šokių pasaulis“, dalyvauja Vykintas ir Margiris Strimaičiai (3 kl., mokytoja A. Enčienė)

19

 

A. Enčienė

„Organum“ koncertų salė

15.

I respublikinis akordeono pramoginės muzikos konkursas „AKORDIADA – 2022“.

Dalyvauja Robertas Žuchovski (KMU 2) ir Airidas Čyžius (KMU 1), mokyt. L. Pakalkienė

19

10

L. Pakalkienė       

Kauno 1-oji muzikos mokykla

16.

Respublikinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir instrumentininkų konkursas „Link Parnaso“.

Dalyvauja Povilas Ramonas (3 kl., mokyt. A. Grybienė), Jokūbas Valujevičius (3 kl., mokyt. R. Podprugina), Sirvydas Šinkūnas (4 kl., mokyt. E. Čiplienė), Kristupas Skrebė (4 kl., mokyt. R. Milašiūtė-Drungilienė), Adomas Kalanta (4 kl., mokyt. A. Grybienė), Dovydas Dikšas (5 kl., mokyt. V. Jasudėnaitė), Kristijonas Granickas (5 kl., mokyt. . M. Bilkienė), Vincentas Rupšys (5 kl., mokyt. R. Podprugina), I. Augevičius (6 kl., mokyt. K. Kuncė), Mindaugas Stankevičius (6 kl., mokyt. A. Grybienė), Dominykas Čiulada (7 kl., mokyt. A. Enčienė), Kristupas Rudokas (7 kl., mokyt. R. Podprugina), Dominykas Laucius (KMU 1, mokyt. V. Jasudėnaitė), Ignas Vasilevičius (KMU 3, mokyt. D. Tumėnaitė-Vizgirdienė), berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas ir dirigentas V. Miškinis, koncertmeisteris R. Mitkus

27

11.00

V. Jasudėnaitė

Šv. Kotrynos bažnyčia