Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)  DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1229

1

1230

1232

1232

1232

Pavaduotoja ugdymui

1131

1

1131

1131

1131

1131

Pavaduotojas ūkiui

365

1

503

564

564

564

Meno vadovas

674

(1-am et)

1

675

(1-am et)

675

(1-am et)

675

(1-am et)

675

(1-am et)

Mokytojas

763

47

765

770

773

775

Koncertmeisteris

634

8

636

636

635

636

Muzikos instrumentų derintojas

365

1

394

401

401

401

Bibliotekos vedėjas

664

1

664

664

664

664

Archyvaras (raštinės vedėjas)

424

1

462

462

462

462

Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialistas

424

(1-am et)

1

462

(1-am et)

462

(1-am et)

462

(1-am et)

462

(1-am et)

Inžinierius-kompiuterininkas

365

1

405

418

418

418

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

365

1

394

401

401

401

Valytojas

365

3

380

380

380

380

Sargas

473

3

484

502

483

496

Budėtojas-apsaugos darbuotojas

365

2

380

380

380

380

Sandėlininkas

365

1

394

401

401

401

Laborantas

365

1

405

418

418

418