Youtube Tinklapio medis Neįgaliems

Darbo užmokestis

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m. II KETV.

Pareigybės pavadinimas

 

2019 m.

2020 m. II ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Budėtojas-sargas

620

7

679

IT specialistas

*

1

*

Muzikos instrumentų derintojas

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

*

1

*

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

Valytojas

558

2

608

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Bibliotekininkas

*

1

*

Koncertmeisteris

465

8

504

Meno vadovas

*

1

*

Mokytojas

924

49

970

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 

 

 

                                           L.e.direktoriaus pareigas  __________________   Liudmila Ikonikova

 

                                           Vyr.buhalterė             __________________         Daiva Paukštienė