Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)  DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Direktorius

1232

1

1251

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1131

1

1149

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

549

1

661

Meno vadovas

674

(1-am et)

1

785

 

Mokytojas

771

47

787

Koncertmeisteris

634

8

631

Muzikos instrumentų derintojas

400

2

438

Bibliotekininkė

664

1

755

Raštinės vadovas

424

1

685

Sekretorius

424

(1-am et)

1

469

(1-am et)

IT specialistas

415

1

441

Pastatų prižiūrėtojas

400

1

421

Valytojas

380

2

400

Budėtojas-apsaugos darbuotojas

492

5

456

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

415

1

440