Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbo užmokestis

ĄŽUOLIUKO muzikos mokykla

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 m. III KETV.

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. III ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Bibliotekininkas

*

1

*

Budėtojas-sargas

428

7

619

Derintojas

*

1

*

Kiemsargis

*

 

 

Koncertmeisteris

144

7

507

Laborantas

*

 

 

Meno vadovas

 

1

*

Mokytojas

636

49

976

Pastatų priežiūros specialistas

*

1

*

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

 

1

*

Sandėlininkas

*

 

 

Sargas

*

 

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

468

2

882

Valytojas

420

2

570

     * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 

Direktorė Aušra Šikšnelienė