Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)  DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018

metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

1376

1

1376

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1235

1

1235

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

694

1

694

Meno vadovas

822

1

822

Mokytojas

864

47

864

Koncertmeisteris

631

7

631

Muzikos instrumentų derintojas

450

1

450

Bibliotekininkė

785

1

785

Raštinės vadovas

877

1

877

Sekretorius

541

(1-am et)

1

541

(1-am et)

IT specialistas

557

1

557

Pastatų prižiūrėtojas

421

1

421

Rūbininkas

400

(1-am et)

1

400

(1-am et)

Valytojas

400

2

400

Budėtojas-apsaugos darbuotojas

504

5

504

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

476

1

476