Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbo užmokestis

                                                       VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLA

                                  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

                                                                              DARBO UŽMOKESTIS

                                                                             2019-06-28 Nr. SD-34

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2018

metai

2019 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

II ketv.

Direktorius

1376

1

1784

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1235

1

1500

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

694

1

920

Meno vadovas

822

1

1557

Mokytojas

864

47

1332

Koncertmeisteris

631

7

821

Muzikos instrumentų derintojas

450

1

606

Bibliotekininkė

785

1

1038

Raštinės vadovas

877

1

1118

Sekretorius

541

(1-am et)

1

739

(1-am et)

IT specialistas

557

1

1038

Pastatų prižiūrėtojas

421

1

585

Rūbininkas

400

(1-am et)

1

555

(1-am et)

Valytojas

400

2

555

Budėtojas-apsaugos darbuotojas

504

5

555

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

476

1

640

 

Direktorė                                                                                                                                                Aušra Šikšnelienė