Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbuotojai

                                                                    

 

 

Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija, pareigos

1.

Aleksandravičiūtė Audronė

aukštasis

solfedžio, fortepijonas

mokytoja metodininkė

2.

Ardzevičiūtė Loreta

aukštasis

smuikas

mokytoja metodininkė

 3.

Balandis Linas

aukštasis, muzikos magistras

choras

mokytojas

4.

Barzinskas Arvydas

aukštasis,
muzikos magistras

trimitas

mokytojas metodininkas

5.

Benaitienė Vaidotė

aukštasis,
muzikos magistrė

gitara

vyr. mokytoja

6.

Bilkienė Margarita Marija

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, vyr. koncertmeisterė

7.

Budrys Robertas

aukštasis,
menotyros mokslo daktaras

solfedžio

vyr. mokytojas

8.

Čigriejūtė  Strolienė Eglė

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja metodininkė

9.

Dakinevičiūtė Izabela

aukštasis

fortepijonas

vyr. mokytoja

10.

Enčienė Agnė

aukštasis,
muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

11.

Grybienė Asta

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

12.

Gutauskienė Raminta

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

13.

Ikonikova Liudmila

aukštasis, socialinių mokslų (edukologija) magistrė

fortepijonas

direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vad. kategorija), mokytoja metodininkė

14.

Ingaunytė Aleksandra

aukštasis

Fortepijonas

mokytoja metodininkė

15.

Jasudėnaitė Vilma

aukštasis, 
muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. mokytoja,
fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė

16.

Jundulas Tadas

aukštasis

gitara

mokytojas

17.

Juozapavičiūtė Dalė

aukštasis

fleita

vyr. mokytoja

18.

Kuliešiuvienė Loreta

aukštasis

Fortepijonas

mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė

19.

Kuncė Kęstutis

aukštasis,
muzikos magistras

saksofonas

vyr. mokytojas

20.

Kuncienė Renata

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytoja

21.

Leipus Gintaras

aukštasis

solfedžio, dirigavimas

vyr. mokytojas

22.

Leipuvienė Daiva

aukštasis

choras, dirigavimas, balso lavinimas

mokytoja metodininkė, pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pirmininkė

23.

Milašiūtė-Drungilienė Renata

aukštasis,
muzikos magistrė

koncertmeisterė

vyr. koncertmeisterė, vyr. mokytoja 

24.

Miškinienė Regina

aukštasis

smuikas

vyr. mokytoja

25.

Miškinis Vytautas

aukštasis

choras

meno vadovas, mokytojas ekspertas

26.

Narmontienė Edita

aukštasis,
muzikos magistrė

choras, balso lavinimas

mokytoja metodininkė

27.

Nenėnaitė Rita

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja metodininkė, pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pirmininkė

28.

Pakalkienė Laimutė

aukštasis

akordeonas

vyr. mokytoja

29.

Pamakštys Gediminas

aukštasis

saksofonas, klarnetas

mokytojas ekspertas

30.

Pastarnokas Vytautas

aukštasis

muzikos istorija, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytojas, teorinio skyriaus metodinės grupės pirmininkas

31.

Podprugina Rima

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

32.

Raginienė Božena

aukštasis

solfedžio, dirigavimas, balso lavinimas

vyr. mokytoja

33.

Rakauskas Algirdas

aukštasis

išilginė fleita

mokytojas metodininkas

34.

Ranceva Natalija

aukštasis

balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja 

35.

Rimkienė Ramunė

aukštasis

balso lavinimas, dirigavimas, solfedžio

vyr. mokytoja

36.

Skapas Gintaras

aukštasis

solfedžio, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytojas

37.

Skapas Romas

aukštasis

choras

vyr. mokytojas

38.

Skučienė Svaja

aukštasis

 

koncertmeisterė

39.

Survilaitė Živilė

aukštasis

Fortepijonas

mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė

40.

Sutkevičienė Ekvilija

aukštasis,
muzikos magistrė

fortepijonas

koncertmeisterė, mokytoja

41.

Šikšnelienė Aušra

aukštasis

fortepijonas

direktorė (II vad. kategorija), mokytoja metodininkė

42.

Šimulynas   Rimtenis Juozas

aukštasis

 

koncertmeisteris metodininkas

43.

Šiurys Robertas

aukštasis,
muzikos magistras

fortepijonas

koncertmeisteris, mokytojas

44.

Timkinaitė Tatjana

aukštasis

solfedžio, balso lavinimas

mokytoja metodininkė

45.

Trimirkaitė Gitana

aukštasis,
muzikos magistrė

choras

vyr. mokytoja

46.

Tumėnaitė-Vizgirdienė Daiva

aukštasis

fleita

mokytoja metodininkė,
instrumentinio skyriaus metodinės grupės pirmininkė

47.

Vasiliauskaitė Kristina

aukštasis

Privalomas fortepijonas

vyr. mokytoja, koncertmeisterė

48.

Vaškelienė Daiva

aukštasis

fortepijonas

vyr. mokytoja

49.

Zagorskaitė Alva

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

50.

Zasimovaitė Rima

aukštasis

 akordeonas

vyr. mokytoja

 

 

KITI DARBUOTOJAI

 

 

Ališauskas Antanas

inžinierius-kompiuterininkas

Blyskė Ingrida

valytoja

Cechanavičius Šarūnas

naktinis sargas

Chononovič Michail

pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Gelpernaitė Ilona Ada

bibliotekos vedėja

Grybas Aurimas

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Grunskienė Ona

sandėlininkė

Jagudin Boris

naktinis sargas

Jakovickaja Henrika

budėtoja

Kizalienė Alvyda

valytoja

Petrovienė Dovilė

archyvarė (raštinės vedėja),

duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros valdymo specialistė

Ranceva Natalija

laborantė 

Vasiliauskas Bernardas

derintojas

Veselov Anatolij

naktinis sargas

Zaleskaja Berta

budėtoja

Zokaitienė Dalė

valytoja

 

 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

 

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
 2. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas
 3. Archyvaro (raštinės vedėjo) pareigybės aprašymas
 4. Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas
 5. Budėtojo-apsaugos darbuotojo pareigybės aprašymas
 6. Duomenų bazės, elektroninio dienyno valdymo priežiūros specialisto pareigybės aprašymas
 7. Inžinieriaus-kompiuterininko pareigybės aprašymas
 8. Kiemsargio pareigybės aprašymas
 9. Koncertmeisterio pareigybės aprašymas
 10. Laboranto pareigybės aprašymas
 11. Mokytojo pareigybės aprašymas
 12. Muzikos instrumentų derintojo pareigybės aprašymas
 13. Pastatų ir statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas
 14. Meno vadovo pareigybės aprašymas
 15. Projektų ir metodinės veiklos koordinatoriaus pareigybės aprašymas
 16. Sandėlininko pareigybės aprašymas
 17. Naktinio sargo pareigybės aprašymas
 18. Valytojo pareigybės aprašymas

 

 

Informacija atnaujinta 2017-06-29