Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbuotojai

 

 

 

Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija, pareigos

1.

Aleksandravičiūtė Audronė

aukštasis

solfedžio, fortepijonas

mokytoja metodininkė

2.

Ardzevičiūtė Loreta

aukštasis

smuikas

mokytoja metodininkė

3.

Balandis Linas

aukštasis, meno daktaras

choras

mokytojas

4.

Barzinskas Arvydas

aukštasis, muzikos magistras

trimitas

mokytojas metodininkas

5.

Benaitienė Vaidotė

aukštasis, muzikos magistrė

gitara

vyr. mokytoja

6.

Bilkienė Margarita Marija

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, vyr. koncertmeisterė

7.

Budrys Robertas

aukštasis, menotyros mokslo daktaras

solfedžio

mokytojas metodininkas

8.

Čigriejūtė  Strolienė Eglė

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja metodininkė

9.

Dakinevičiūtė Izabela

aukštasis

fortepijonas

vyr. mokytoja

10.

Enčienė Agnė

aukštasis, muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

(nėštumo ir gimdymo atostogose)

11.

Grybienė Asta

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

12.

Gutauskienė Raminta Ona

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

13.

Ikonikova Liudmila

aukštasis, socialinių mokslų (edukologija) magistrė

fortepijonas

direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vad. kategorija), mokytoja metodininkė

14.

Ingaunytė Aleksandra

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

15.

Jasudėnaitė Vilma

aukštasis,
muzikos magistrė

fortepijonas

mokytoja metodininkė, fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė

16.

Jaunius Rokas

aukštasis, muzikos magistras

saksofonas

mokytojas

17.

Jundulas Tadas

aukštasis, muzikos magistras

gitara

mokytojas

18.

Juozapavičiūtė Dalė

aukštasis

fleita

vyr. mokytoja

19.

Kuliešiuvienė Loreta

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė

20.

Kuncė Kęstutis

aukštasis, muzikos magistras

saksofonas

mokytojas metodininkas

21.

Kuncienė Renata

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytoja

22.

Leipus Gintaras

aukštasis

solfedžio, dirigavimas

vyr. mokytojas

23.

Leipuvienė Daiva

aukštasis

choras, dirigavimas, balso lavinimas

mokytoja metodininkė, pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pirmininkė

24.

Milašiūtė-Drungilienė Renata

aukštasis, muzikos magistrė

koncertmeisterė

vyr. koncertmeisterė, vyr. mokytoja

25.

Miliūtė Solveiga

aukštasis

mokytoja, koncertmeisterė

mokytoja, koncertmeisterė

26.

Miškinienė Regina

aukštasis

smuikas

vyr. mokytoja

27.

Miškinis Vytautas

aukštasis

choras

meno vadovas, mokytojas ekspertas

28.

Mitkus Rimvydas

aukštasis

koncertmeisteris

koncertmeisteris

29.

Narmontienė Edita

aukštasis, muzikos magistrė

choras, balso lavinimas

mokytoja metodininkė

30.

Nenėnaitė Rita

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja metodininkė, pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pirmininkė

31.

Pakalkienė Laimutė

aukštasis

akordeonas

vyr. mokytoja

32.

Pamakštys Gediminas

aukštasis

saksofonas, klarnetas

mokytojas ekspertas

33.

Pastarnokas Vytautas

aukštasis

muzikos istorija, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytojas, teorinio skyriaus metodinės grupės pirmininkas

34.

Podprugina Rima

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

35.

Raginienė Božena

aukštasis

solfedžio, dirigavimas, balso lavinimas

vyr. mokytoja

36.

Rakauskas Algirdas

aukštasis

išilginė fleita

mokytojas metodininkas

37.

Ranceva Natalija

aukštasis

balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja

38.

Rimkienė Ramunė

aukštasis

balso lavinimas, dirigavimas, solfedžio

mokytoja metodininkė

39.

Skapas Gintaras

aukštasis

solfedžio, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytojas

40.

Skapas Romas

aukštasis

choras

vyr. mokytojas

41.

Survilaitė Živilė

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė

42.

Sutkevičienė Ekvilija

aukštasis,
muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. koncertmeisterė, mokytoja

43.

Šikšnelienė Aušra

aukštasis

fortepijonas

direktorė (II vad. kategorija), mokytoja metodininkė

44.

Šiurys Robertas

aukštasis,
muzikos magistras

fortepijonas

koncertmeisteris, mokytojas

45.

Timkinaitė Tatjana

aukštasis

solfedžio, balso lavinimas

mokytoja metodininkė

46.

Trimirkaitė Gitana

aukštasis,
muzikos magistrė

choras

vyr. mokytoja

47.

Tumėnaitė-Vizgirdienė Daiva

aukštasis

fleita

mokytoja metodininkė,
instrumentinio skyriaus metodinės grupės pirmininkė

48.

Vaškelienė Daiva

aukštasis

fortepijonas

vyr. mokytoja

49.

Zasimovaitė Rima

aukštasis

akordeonas

vyr. mokytoja

 

KITI DARBUOTOJAI

1.

Bagdonas Andrius

IT specialistas

2.

Buchalcaitė Sonata

Valytoja

3.

Cechanavičius Šarūnas

Budėtojas-sargas

4.

Chononovič Michail

Pastatų prižiūrėtojas

5.

Gelpernaitė Ilona Ada

Bibliotekininkė

6.

Grybas Aurimas

Diektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

7.

Grunskienė Ona

Rūbininkė

8.

Jagudin Boris

Budėtojas-sargas

9.

Jakovickaja Henrika

Budėtoja-sargė

10.

Valickaitė Eglė

Raštinės vadovė, sekretorė

11.

Vasiliauskas Bernardas Vytuolis

Muzikos instrumentų derintojas

12.

Vasiljevienė Audronė

Budėtoja-sargė

13.

Veselov Anatolij

Budėtojas-sargas

14.

Zaleskaja Berta

Budėtoja-sargė

15.

Zokaitienė Dalė

Valytoja

Informacija atnaujinta 2019-06-25