Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Darbuotojai

 

 

Pavardė, vardas

 

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija, pareigos

1.

Aleksandravičiūtė Audronė

aukštasis

solfedžio, fortepijonas

mokytoja metodininkė

2.

Balandis Linas

aukštasis, meno daktaras

choras

mokytojas

3.

Barzinskas Arvydas

aukštasis, muzikos magistras

trimitas

mokytojas metodininkas

4.

Benaitienė Vaidotė

aukštasis, muzikos magistrė

gitara

vyr. mokytoja

5.

Bilkienė Margarita Marija

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, vyr. koncertmeisterė

6.

Budrys Robertas

aukštasis, menotyros mokslo daktaras

solfedžio

mokytojas metodininkas

7.

Čigriejūtė Strolienė Eglė

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja metodininkė

8.

Čiplienė Caroline Eleza

aukštasis

fortepijonas

mokytoja, koncertmeisterė

9.

Dakinevičiūtė Izabela

aukštasis

fortepijonas

vyr. mokytoja

10.

Enčienė Agnė

aukštasis, muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

11.

Grybienė Asta

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

12.

Ikonikova Liudmila

aukštasis, socialinių mokslų (edukologija) magistrė

fortepijonas

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, mokytoja metodininkė

13.

Jasudėnaitė Vilma

aukštasis,
muzikos magistrė

fortepijonas

mokytoja metodininkė, fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė

14.

Jauniškienė Edita

aukštasis, muzikos magistrė

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja

15.

Jaunius Rokas

aukštasis, muzikos magistras

saksofonas

mokytojas

16.

Jundulas Tadas

aukštasis, muzikos magistras

gitara

mokytojas

17.

Juozapavičiūtė Dalė

aukštasis

fleita

vyr. mokytoja

18.

Katinas Mantautas

aukštasis, meno daktaras

fortepijonas

mokytojas, koncertmeisteris

19.

Kuliešiuvienė Loreta

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė

20.

Kuncė Kęstutis

aukštasis, muzikos magistras

saksofonas

mokytojas metodininkas

21.

Kuncienė Renata

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytoja

22.

Leipus Gintaras

aukštasis

solfedžio, dirigavimas

vyr. mokytojas

23.

Leipuvienė Daiva

aukštasis

choras, dirigavimas, balso lavinimas

mokytoja metodininkė, pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pirmininkė

24.

Milašiūtė-Drungilienė Renata

aukštasis, muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. koncertmeisterė, vyr. mokytoja

25.

Miliūtė Solveiga

aukštasis

fortepijonas

mokytoja, koncertmeisterė

26.

Miškinienė Regina

aukštasis

smuikas

vyr. mokytoja

27.

Miškinis Vytautas

aukštasis

choras

meno vadovas, mokytojas ekspertas

28.

Mitkus Rimvydas

aukštasis

koncertmeisteris

koncertmeisteris

29.

Narmontienė Edita

aukštasis, muzikos magistrė

choras, balso lavinimas

mokytoja metodininkė

30.

Nenėnaitė Rita

aukštasis

choras, balso lavinimas, dirigavimas

mokytoja metodininkė, pagrindinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės pirmininkė

31.

Pakalkienė Laimutė

aukštasis

akordeonas

vyr. mokytoja

32.

Pamakštys Gediminas

aukštasis

saksofonas, klarnetas

mokytojas ekspertas

33.

Pastarnokas Vytautas

aukštasis

muzikos istorija, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytojas, teorinio skyriaus metodinės grupės pirmininkas

34.

Podprugina Rima

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė

35.

Raginienė Božena

aukštasis

solfedžio, dirigavimas, balso lavinimas

vyr. mokytoja

36.

Rakauskas Algirdas

aukštasis

išilginė fleita

mokytojas metodininkas

37.

Ranceva Natalija

aukštasis

balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytoja

38.

Rimkienė Ramunė

aukštasis

balso lavinimas, dirigavimas, solfedžio

mokytoja metodininkė

39.

Skapas Gintaras

aukštasis

solfedžio, balso lavinimas, dirigavimas

vyr. mokytojas

40.

Skapas Romas

aukštasis

choras

vyr. mokytojas

41.

Survilaitė Živilė

aukštasis

fortepijonas

mokytoja metodininkė, koncertmeisterė ekspertė

42.

Sutkevičienė Ekvilija

aukštasis,
muzikos magistrė

fortepijonas

vyr. koncertmeisterė, mokytoja

43.

Šiurys Robertas

aukštasis,
muzikos magistras

fortepijonas

vyr. koncertmeisteris, mokytojas

44.

Timkinaitė Tatjana

aukštasis

solfedžio, balso lavinimas

mokytoja metodininkė

45.

Trimirkaitė Gitana

aukštasis,
muzikos magistrė

choras

vyr. mokytoja

46.

Tumėnaitė-Vizgirdienė Daiva

aukštasis

fleita

mokytoja metodininkė,
instrumentinio skyriaus metodinės grupės pirmininkė

47.

Vaškelienė Daiva

aukštasis

fortepijonas

vyr. mokytoja

48.

Zasimovaitė Rima

aukštasis

akordeonas

vyr. mokytoja

 

KITI DARBUOTOJAI

1.

Bagdonas Andrius

IT specialistas

2.

Cechanavičius Šarūnas

Budėtojas-sargas

3.

Gelpernaitė Ilona Ada

Bibliotekininkė

4.

Grybas Aurimas

Diektorės pavaduotojas ūkio reikalams

5.

Grunskienė Ona

Rūbininkė

6.

Jagudin Boris

Budėtojas-sargas

7.

Jakovickaja Henrika

Budėtoja-sargė

8.

Marčenko Karp

Pastatų prižiūrėtojas

9.

Mastianica Danuta

Valytoja

10.

Valickaitė Eglė

Raštinės vadovė, sekretorė

11.

Vasiliauskas Bernardas Vytuolis

Muzikos instrumentų derintojas

12.

Vasiljevienė Audronė

Budėtoja-sargė

13.

Veselov Anatolij

Budėtojas-sargas

14.

Zaleskaja Berta

Budėtoja-sargė

15.

Zokaitienė Dalė

Valytoja

 

Informacija atnaujinta 2020-10-06