Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Nauji leidiniai

Biblioteka gavo šios naujos literatūros:

Hervé Charles et Jacqueline Pouillard. Méthode de piano débutants. -Paris:Hl Lemoine, 2007.-86p.

Lyrical Sonatinas: Complete Sonatinas that promote artistic performance/Sel and Ed. by Mc Arthur Victoria.-B.1: Early Intermediate (Uk Exam grades 2-3).-Van Nuys:Alfred Publishing Co.,Inc.,[B.m.].-40p.

Lyrical Sonatinas: Complete Sonatinas that promote artistic performance/Sel and Ed. by Mc Arthur Victoria.-B.2: Intermediate (Uk Exam grades 3-4).-Van Nuys:Alfred Publishing Co.,Inc.,[B.m.].-56p.

Музична школа:фортепіано для 1-3 класів.-Вип.№32.-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2017.-56p.

Музична школа:фортепіано для 45 класів.-Вип.№33.-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2017.-56p.

Музична школа:фортепіанні твори для молодших класів.-Вип.№98(№12/2016).-Київ: „Менеджмент-ХХI“, 2016.-56p.

Музична школа:фортепіано для середніх- старших класів.-Вип.№89(№3/2016).-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2017.-56p.

Музична школа:Концертні п‘єси для 4-8 класів.-Вип.№100(№2/2017).-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2017.-56,[1]p.

Музична школа:фортепіано для 45 класів.-Вип.№60(№10/2013).-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2013.-56,[1]p.

Музична школа:фортепіано для середніх класів.-Вип.№106 (№8/2017).-Київ: Менеджмент-ХХI“,2017.-56 ,[1]p.

Музична школа:фортепіанні твори українських композиторів для 1-5 класів.-Вип.№95 (№9/2014).-Київ: „Менеджмент-ХХI“, 2016.-56p.

Музична школа:фортепіанні  джазові  ансамблі для 1-8  класів.-Вип.№50 (№12/2012).-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2012.-56,[1]p.

Музична школа:фортепіанні  ансамблі для 1-4  класів.-Вип.№81 (№7/2015).-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2015.- 52,[1]p.

Музична школа:фортепіанні твори композиторів м. Харкова-членів Національної спілки композиторів України.-Вип.№93 (№7/2014).-Київ: „Менеджмент-ХХI“, 2016.-56p.

Музична школа:фортепіанні пєси і  ансамблі українських композиторів для 1-7  класів.-Вип.№102 (№7/2017).-Київ: „Менеджмент-ХХI“,2017.- 56,[1]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 1. / Nancy and Randall Faber.- Ed.2.-USA:Hal. Leonard (Dovetree Productions), 2011.-63, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 2A. /Nancy and Randall Faber.- Ed.2.-USA:Hal. Leonard (Dovetree Productions), 2012.-63, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 3A. /Nancy and Randall Faber.- Ed.2.-USA:Hal. Leonard (Dovetree Productions), 2015.-63, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 3B. /Nancy and Randall Faber.- Ed.2.-USA:Hal. Leonard (Dovetree Productions), 2015.-63, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 2B. /Nancy and Randall Faber. – Ed.2.-USA:Hal. Leonard (Dovetree Productions), 2013.-71, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 4. /Nancy and Randall Faber. – Ed.2.-USA :Hal. Leonard (Dovetree Productions), 2012.-55, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: lesson book: level 5. /Nancy and Randall Faber. – Ed.2.-USA:Hal. Leonard (Dovetree Productions), 1997.-55, [2]p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: Christmas: with sightreading stocking stuffers: Christmas book: level 4. /Nancy and Randall Faber.- USA :Hal. Leonard (Dovetree Productions), 1996.-32, [1] p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: Christmas: with sightreading stocking stuffers: Christmas book: level 2B./Nancy and Randall Faber.- USA :Hal. Leonard (Dovetree Productions), 1996.-23, [1] p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: Christmas: with sightreading stocking stuffers: Christmas book: level 3B./Nancy and Randall Faber.- USA :Hal. Leonard (Dovetree Productions), 1998.-32, [1] p.

Piano Adventures by Nancy and Randall Faber: the basic piano method: Christmas: with sightreading stocking stuffers: Christmas book: level 3A./Nancy and Randall Faber.- USA :Hal. Leonard (Dovetree Productions), 1996.-32, [1] p.

Essential Keyboard Repertoire. V.6: 75 Early/ Late Intermediate Selections to develop technique and musicianship. Baroque to Modern./Sel. and Ed. by Maurice Hinson.-Van Nuys: Alfred.-144p.

 Джаз, и не только…: Пьесы для фортепиано в четыре  руки/ Сост. и обработ. Игоря Осина.- Санкт-Петербург, 2002.- 23,[2]p.

Легкая классика для фортепиано : Мое удовольствие.-Вып.2.- Санкт- Петербург:Композитор, 1998.-27,[1]p.

За роялем всей семьей: Попул. произведения в перелож. для фортепиано в 4 руки.-Санкт- Петербург, 2013.-68,[1]p.

Избранные ноктюрны : для фортепиано.- М.: Кифара, 2008.-79,[1]p.

Бах И.С. Альбом пьес: для фортепиано/ Сост. и ред.Ройзмана Л..- Вып.1.-М.:Музыка, [B.m.].-64,[1]p.

Григ Э. Избранные лирические пьесы: для фортепиано.-Вып.1.-М.:Музыка, 2001.-63,[1] p.-(Классика для всех).

Григ Э. Избранные лирические пьесы: для фортепиано.-Вып.2.-М.:Музыка, 2005.- 70,[2] p.-(Классика для всех).

Играем классику:Легкие перелож. для фортепиано/ Сост. и перелож. для фортепиано Мовчана С.. -Вып.1.-М.:Музыка, 2016.-38,[2]p.

Играем классику:Легкие перелож. для фортепиано/ Сост. и перелож. для фортепиано Мовчана С.. -Вып.2.-М.:Музыка, 2016.-38,[2]p.

Колтунова А. Маленькие пьесы для маленьких пианистов.-М.:Музыка, 2017.-53[3]p.

Пьесы западноевропейских композиторов XV-XVII веков: для фортепиано/Сост. и ред. Григоренко В.М..-М.:Кифара, 2002.-42,[1]p.

Essential Keyboard Repertoire.V.1: 100 Early Intermediate Selections in their original form. Baroque to Modern./Sel. and Ed. by Lynn Freeman Olson.-Van Nuys: Alfred.-144p.

Essential Keyboard Repertoire. V.4: 85 Early/ Late Intermediate Selections in their original form. Baroque to Modern. /Sel. and Ed. by Maurice Hinson.-Van Nuys: Alfred.-128p.

Essential Keyboard Repertoire. V.2: 75 Intermediate Selections in their original form. Baroque to Modern./Sel. and Ed. by Lynn Freeman Olson.-Van Nuys: Alfred.-143p.

Essential Keyboard Repertoire. V.6: 75 Early/ Late Intermediate Selections to develop technique and musicianship. Baroque to Modern./Sel. and Ed. by Maurice Hinson.-Van Nuys: Alfred.-144p.

Essential Keyboard Repertoire.V. 3: 16 Early/ Late Intermediate Sonatinas in their original form. Classical to Modern. /Sel. by Lynn Freeman Olson, ed. by Martha Hilley.-Van Nuys: Alfred.-152p.

Essential Keyboard Repertoire. V.8: 95 Early/ Late Intermediate miniatures one or two pages in length. Baroque to Modern./Sel. and Ed. by Maurice Hinson.-Van Nuys: Alfred.-143p.

Essential Keyboard Duets. V.6: music by J.C.Bach, Beethoven, Brahms, Dvořák and Mozart for early advanced to advanced pianists./Sel. and Ed. by Gayle Kowalchyk and E.L.Lancaster.-Van Nuys: Alfred.-169p.

Essential Keyboard Duets. V.5: 12 Transcriptions for Late Intermediate to Early advanced pianists./Sel. and Ed. by Lucy Mauro and Scott Beard.-Van Nuys: Alfred.-123p.

Essential Keyboard Duets. V.3: Music by Bizet, Debussy,Fauré and Ravel for Intermediate/ Early advanced pianists./Sel. and Ed. by Gayle Kowalchyk and E.L.Lancaster.-Van Nuys: Alfred.-160p.

Essential Keyboard Duets. V.8: 45 Teachers/Students Selections in their original form. Classical to Modern./Sel. and Ed. by Gayle Kowalchyk and E.L.Lancaster.-Van Nuys: Alfred.-160p.

Essential Keyboard Repertoire.V.5: 83 Early/ Late Intermediate Selections requiring a hand span of an octave or less. Baroque to Modern./ Sel. and Ed. by Maurice Hinson.-Van Nuys: Alfred.-161p.

 Piesarskas Bronius, Svecevičius Bronius. Anglų-lietuvių lietuvių- anglų kalbų žodynas.-Vilnius: Žodynas, 2007. -808p.

Žindžiūtė-Michelini Birutė. Italų-lietuvių lietuvių-italų kalbų žodynas.-Vilnius: Žodynas, 2009. -704p.

Mačienė Vilija. Vokiečių-lietuvių lietuvių-vokiečių kalbų žodynas.-Vilnius: Žodynas, 2006.-592p.

Neįgaliųjų meninis ugdymas: Metodikos ir terapijos aspektai.- Vilnius: Kronta, 2005. -266p.

Muzikos terapijos modelio įgyvendinimas mokyklose :metodinė priemonė.-Vilnius: Justitia, 2013. -202p.

Muzikinės veiklos Ypatumai ugdant artistiškus vaikus: gerosios praktikos vadovas: metodinė knyga. -Kaunas: Šviesa, 2016.-277, [3]p.

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „ Vardan tos…“.-Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2018. -203[1]p.

Narbutaitė Onutė. Vasara: dainos vaikų chorui.-Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2017.-55, [1]p.

Narbutaitė Onutė. Dukart du: dainos mažų vaikų chorui.-Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2017. -31[1]p.

The Lithuanian song anthology: art songs for voice and piano by Lithuanian composers. -Vilnius: Music Information Centre Lithuania, 2017.-134, [1]p.

Makačinas Vėjas man pasakė: dainų rinkinys.- Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2018. -90[1]p.

Vilkončius Laimis. Pingvinų pavasaris: dainos vaikų chorui.-Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2018. -62, [2]p.

Mažoji muzika I: edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė. Kūriniai fortepijonui pradinių klasių mokiniams.- Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015. -59, [2]p.

Mažoji muzika II: edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė. Kūriniai fortepijonui pradinių klasių mokiniams.- Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015. -48, [2]p.

Narbutaitė Onutė Sraigė ir žiogas: pjesės jauniesiems pianistams 4 rankoms.-Vilnius: Lietuvos informacijos centras, 2018.-15, [1]p.

Bernstein Leonard. West side story: Instrumental solos: Alto saxophone and piano: Intermediate to Advanced level.-Milwaukee: Hal Leonard.-59,[1]p.

Chamber music for three saxophones: For study, recreations, concert, contest/ by Voxman Himie.- Chicago: Rubank,Inc.-32p.

Cheek to cheek by Irving Berlin/Arr. For saxophone quartet, string bass and drums By Billy May.-Milwaukee: Hal Leonard Co.-8p.

Gisler-Haase Barbara. Die neue Magic flute: Die Flötenschule von Anfang an.-B.1.-Wien: Universal Edition, 2010.-177, [3]p.

Gisler-Haase Barbara. Die neue Magic flute: Die Flötenschule von Anfang an.-B.2.-Wien: Universal Edition, 2011.-109, [3]p.

Gisler-Haase Barbara. Die neue Magic flute: Die Flötenschule von Anfang an.-B.3.-Wien: Universal Edition, 2011.-117, [3]p.

Gisler-Haase Barbara. Magic flute. Flute ensemble 2: Music from the Romantic era.-Wien: Universal Edition, 2003.-24,[1]p.

Dutot Pierre, Telman Andrè. La 1ère Mèthode du „ Tout Petit Trumpet Star”= The first method of small trumpet : 6-10 ans..-Charnay-lès-Mâcon: Robert Martin, 2016.-80, [2] p.

Méthode pour flûte: Système Boehm par Henry Altès /présentée par Jean-Pierre Rampal, Alain Marion.-Paris: Gérard Billaudot éditeur, 2002.-207,[1]p

Pop trios for all: trumpet/ baritone T.C.: playable on any three instruments or any number of instruments in ensemble/Arr. by Michael Story.-Van Nuys: Belwin-Alfred Mus. Publ. Co, 2008.-24p.

Reskin Charles. Easy ensemble outings: for 3 or 4 trumpets. Bim junior series.-Switzerland: Ed. Bim, 2013.-26, [2] p.

Quartet repertoire for saxophone/ by Himie Voxman.-Chicago: Rubank Inc.-47,[1]p.