Youtube Tinklapio medis Neįgaliems

Teisės aktai

Švietimo įstatymas

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai

Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalis