Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Tvarkos

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas tvarkos aprašas

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas
Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose įkainiai
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokesčio už ugdymą grąžinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo tvarkos aprašas

Mokinių išvykų saugos instrukcija

Įvadinė mokinių saugos sveikatos instrukcija

Asmens duomenų saugos politika

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarka

Laikinasis nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos išvykų organizavimo tvarka

Koncertinės aprangos apskaitos ir išdavimo tvarka