Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Tvarkos

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo mokytis į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą tvarka
Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas
Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose įkainiai
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokesčio už ugdymą grąžinimo tvarka
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos išvykų organizavimo tvarka