Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Tvarkos

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės muzikos, dailės ir meno mokyklas tvarkos aprašas
Priėmimo mokytis į Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą tvarka

 

Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose nustatymo tvarkos aprašas
Mokesčio už ugdymą Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklose įkainiai
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokesčio už ugdymą grąžinimo tvarka

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Krizių valdymo tvarkos aprašas

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarka

Asmens duomenų saugos politika

Laikinasis nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos išvykų organizavimo tvarka

Koncertinės aprangos apskaitos ir išdavimo tvarka