Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

2022 metų renginiai

Gruodžio 22 d.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Koncertas „Pasaulio Kalėdų giesmės“

Dalyvavo 4 klasės berniukų choras, mokyt. E. Čigriejūtė Strolienė, berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas V. Miškinis, koncertmeisteris R. Mitkus. Diriguoja E. Čigriejūtė Strolienė, N. Sidaugaitė,

G. Trimirkaitė,  G. Bilevičiūtė, V. Miškinis

Gruodžio 20 d.

Vilniaus rotušė

Koncertas „Moterys ir muzika su „Ąžuoliuku“

Dalyvavo  berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas V. Miškinis, koncertmeisteris R. Mitkus

Gruodžio 18 d.

Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia

Koncertų ciklas „Skamba Kalėdų varpeliai“

Dalyvavo mažylių ir 3 klasės jaunučių chorai

Gruodžio 17 d.

Kompozitorių namai

Koncertų ciklas „Skamba Kalėdų varpeliai“

Dalyvavo 1 klasės ir 2 klasės jaunučių chorai

Spalio 8d.

Kretingos rajono kultūros centas

Lietuvos berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“

Dalyvavo Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 5 kl. berniukų choras, vadovė Neringa Sidaugaitė.

Spalio 1 d.

Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia

VI respublikinis muzikos (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalis „Mokytojas ir mokinys“, skirtas Tarptautinei Mokytojo dienai

Spalio 1 d.

Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia

Koncertas, skirtas Tarptautinei Muzikos dienai „Ąžuoliukai – su meile Muzikai“

Dalyvavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis

Rugsėjo 18 d.

Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ koncertas

Rugsėjo 9 d.

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra

Koncertas „K. Jenkins „Ginkluotas žmogus: mišios už taiką“ („The Armed Man: A Mass for Peace“)

Dalyvavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

Birželio 14 d.

Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Koncertas, skirtas sovietinės okupacijos ir tremties aukoms atminti: kompozitoriaus Karlo Jenkinso kūrinys chorams, simfoniniam orkestrui bei vizualinei instaliacijai „The Armed Man: A Mass for Peace“ (Ginkluotas žmogus: Mišios už Taiką).

Dalyvavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas Vytautas Miškinis).

Birželio 14 d.

Lietuvos Respublikos Seimas

Iškilmingas Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Dalyvavo kamerinis berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas Vytautas Miškinis).

Birželio 12 d.

Klaipėdos vasaros koncertų estrada

V Lietuvos vakarų krašto dainų šventė

Dalyvavo Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 3 ir 4 klasių berniukų chorai (mok. E. Čigriejūtė Strolienė, E. Narmontienė), berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas Vytautas Miškinis).

Gegužės 31 d.

Druskininkų pramogų aikštė

Jaunučių chorų šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Sveika, gražuole vasara!“

Gegužės 28 d.

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

XVI tarpmokyklinio bendravimo ir bendradarbiavimo projekto „Dainuokime ir muzikuokime drauge 2022“ koncertas

Dalyvavo 2 klasės berniukų choras

Gegužės 26 d.

Vilniaus mokytojų namai

Ankstyvojo muzikinio ugdymo berniukų choro baigiamasis koncertas

Gegužės 25 d.

Šv. Kotrynos bažnyčia

Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo aktas ir absolventų koncertas

Gegužės 14 d.

Trakų Vokės dvaro sodyba

Kamerinių ansamblių koncertas „Grokim kartu“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai

Gegužės 6 d.

Zarasų Fausto Latėno meno mokykla

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos jaunučių choro koncertas

Gegužės 1 d.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Ankstyvojo ir pradinio muzikinio ugdymo mokinių chorų koncertas „Tau, Mamyte“

Balandžio 26 d.

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“

X respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio – konkurso „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ dalyvių piešinių paroda

Balandžio 21 d.

Virtualiai

Metodinė diena Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikos pedagogams „Ankstyvojo muzikinio ugdymo ypatumai: berniukų vokalinių gebėjimų ugdymas

Balandžio 14 d.

Virtualiai

Metodinė valanda „Kompozitorės O. Solovjovos kūryba fortepijoniniams ansambliams: kūrinių demonstravimas ir didaktiniai komentarai“

Balandžio 13 d.

Šv. Kotrynos bažnyčia

Hermano Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas

Balandžio 11 d.

Vilniaus mokytojų namai

Koncertas „Instrumentų paradas“

Balandžio 9 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinė salė

X respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalis-konkursas „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

Balandžio 8 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Juozo Karoso salė

Seminaras „Integruotas ugdymas – kiekvieno mokinio aktyvaus mokymo(si) sėkmė“

Kovo 11 d.

Katedros aikštė

Vienybės ir solidarumo akcija „Laisvė šviečia“

Dalyvavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

Kovo 11 d.

Vilniaus rotušė

Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 6 d.

Šv. Kotrynos bažnyčia

Koncertas „Kokia nuostabi, Lietuva, esi!”

Dalyvavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

Kovo 6 d.

Šv. Kotrynos bažnyčia

Koncertas „Dainelė Tėvynei“

Dalyvavo 2 ir 3 klasės berniukų choras

Kovo 2 d.

Vilniaus mokytojų namai

Atvira choro pamoka „Pasirengimas koncertui“

Kovo 2 d.

Vilniaus mokytojų namai

Atvira dirigavimo pamoka „Pasaulio dirigentai: XX amžius“

Vasario 25 d.

M. K. Čiurlionio namai

Projekto „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ dalyvių koncertas „Svečiuose pas M. K. Čiurlionį“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Sausio 28 d.

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija

Metodinė diena „Džiazo ir populiariosios muzikos interpretavimas: istorinis ir praktinis aspektai“

Sausio 22 d.

Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia

III respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Vilniaus Fanfaros“