Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Hermanui Perelšteinui 100

Hermanas Perelšteinas

1923-1998

 

Hermanas Perelšteinas – Lietuvos choro dirigentas, pedagogas, berniukų choro „Ąžuoliukas“ įkūrėjas, pirmasis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės profesorius (1994).

 

Įvertinimai

 

1965 m. Hermanui Perelšteinui suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas, 1974 m. – nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.  1994 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu H. Perelšteinas už nuopelnus Lietuvos muzikinei kultūrai buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

 

Biografija

 

Hermanas Perelšteinas gimė 1923 m. birželio 7 d. Karaliaučiuje, iki 1941 m gyveno Kaune kur namuose buvo mokomas muzikos, anglų ir vokiečių kalbų, lietuvių kalbos jį mokė rašytojas Antanas Venclova. 1932–1934 m. mokėsi Kauno vokiečių gimnazijoje, 1934–1940 m. – žydų gimnazijoje su lietuvių dėstomąja kalba. 1936–1941 m. studijavo Kauno konservatorijoje, E. Laumenskienės  ir T. Giršovičienės fortepijono klasėse, 1940–1941 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1941 m. birželio 14 d. su tėvais buvo ištremtas į Bijską Altajaus krašte (Rusija), po metų išvežtas į Bykov Mysą prie Laptevų jūros. Tremtyje neteko abiejų tėvų.

 

1954 m. su pagyrimu baigė Jakutsko pedagoginio instituto Biologijos fakultetą, 1956 m. – Sverdlovsko muzikos pedagoginę mokyklą, įgijo choro dirigento specialybę. 1955 m. Sverdlovsko Mokytojų namuose įkūrė berniukų chorą.

 

1956 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje,  1959 m. su pagyrimu baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) neakivaizdinio skyriaus doc. K. Griauzdės choro dirigavimo klasę. 1960–1964 m. dėstė dirigavimą Vilniaus pedagoginiame institute,  1964–1979 m. – Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1961–1975 m. buvo Lietuvos respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių vyriausiasis dirigentas,  Lietuvos vaikų chorų konsultantas, vaikų chorų konkursų žiuri pirmininkas ir narys, repertuarinės ir meninės komisijos narys. Parašė daug straipsnių apie vaikų muzikinį auklėjimą, berniukų choro vokalo problemas, skaitė paskaitas įvairiuose seminaruose.

 

1959 m. H. Perelšteinas įkūrė berniukų chorą „Ąžuoliukas“, jam vadovavo iki 1979 metų. Su „Ąžuoliuko“ choru surengė apie 700 koncertų Lietuvoje ir Europoje, išleido kelias vinilines plokšteles, laimėjo keletą tarptautinių ir nacionalinių chorų konkursų. Choras atliko išskirtinius chorinės muzikos kūrinius: Giovani‘o Batistos Pergolesi‘o „Stabat Mater“, Johano Sebastijano Bacho „Magnificat“, Bendžamino Britteno „Ceremony of Carols“, Dmitrijaus Kabalevskio „Rekviem“, Gioachino Rossini‘o „Stabat Mater“, Jozefo Haydno „Metų laikai“, Georgo Frydricho Hendelio „Judas Maccabeus“ ir kt. „Ąžuoliuko“ choras buvo Eduardo Balsio oratorijos „Nelieskite mėlyno gaublio“ ir daugelio kitų lietuvių kompozitorių kūrinių pirmasis atlikėjas. „Ąžuoliuko“ pavyzdžiu berniukų chorų buvo įkurta kituose Lietuvos miestuose.

 

1979 m. H. Perelšteinas emigravo į JAV. Čia dirbo įvairiose mokyklose mokytoju, 3 metus vadovavo berniukų chorui, dėstė muziką keliuose Niujorko universitetuose, buvo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos narys. 1990, 1994 ir 1996 metais lankėsi Lietuvoje, kaskart susitikdavo su „Ąžuoliuko“ bendruomene.

 

Mirė H. Perelšteinas 1998 m. sausio 11 d. Niujorke, palaidotas Naujojo Džersio Crest Haven Memorial kapinėse.

 

Atminimo ženklai ir tradicijos

 

1979 m. Vilniuje, skvere prie Lietuvos nacionalinio muziejaus (Arsenalo g. 1), H. Perelšteino garbei jo mokiniai pasodino ąžuoliuką. Kasmet per Tėvo dieną prie šio ąžuolo susirenka „Ąžuoliuko“ bendruomenė prisiminti maestro Hermaną Perelšteiną, o choro meno vadovas Vytautas Miškinis apdovanoja labiausiai nusipelniusius ąžuoliukus „Ąžuoliuko“ garbės ženkleliais.

 

1998 m. birželio 7 d. Vilniuje, ant buvusio Mokytojų namų pastato (Vilniaus g. 35 / Palangos g. 3) „Ąžuolų“ klubo iniciatyva H. Perelšteino atminimui atidengta memorialinė lenta (skulpt. Romualdas Kvintas). Kasmet, sausio  11 d. vakare, „Ąžuoliuko“ bendruomenė prie memorialinės lentos uždega žvakes paminėdama maestro H. Perelšteino mirties metines.

 

2010 m. Vilniaus mokytojų namuose atidaryta Hermano Perelšteino klasė, kurią Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklai dovanojo „Ąžuolų“ klubas. Klasėje eksponuojami H. Perelšteiną ir choro „Ąžuoliukas“ veiklą menantys dokumentai, daiktai, nuotraukos, apdovanojimai. Čia kasdien vyksta choro grupių repeticijos, dirigavimo pamokos, susitikimai, koncertai.


Hermano Perelšteino gyvenimas ir darbai įamžinti Vytauto Jakelaičio monografijoje „Hermanas Perelšteinas: trys ištrėmimai ir gyvenimo prasmė“ (1994) ir  Dariaus Krasausko knygose „Mes iš „Ąžuoliuko“ (2017) bei  „Šefas“ (2022).

 

1993 metais LRT sukurtas video filmas „Gyvasties tikrasis būdas. Hermanas Perelšteinas“, 1998 m. režisierius Bronius Morkevičius sukūrė dokumentinį filmą „Atmintis yra tiltas: Hermanas Perelšteinas“.

 

Literatūra

 

Jakelaitis, V. (2007). Perelšteinas Hermanas. Iš Muzikos enciklopedija (T. III, p. 83). Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

 

Lazauskaitė, J. (2022). Hermanas Perelšteinas. Vilnijos vartai. Prieiga per internetą: https://vvf.viko.lt/media/uploads/sites/11/2020/09/Citavimas-ir-nuorod%C5%B3-%C4%AFforminimas-straipsnyje.pdf

 

Zubrickas, B. (1999). Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrė Jankevičienė