Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Tarptautinė gerosios patirties sklaidos savaitė „Kompleksinio ugdymo muzikos mokykloje reikšmė užtikrinant šiuolaikinių vaikų gerovę“

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla užmezgė turiningą draugystę su Sakartvelo Kutaisio 2-ąja Zakharia Paliashvili muzikos mokykla. Šių metų balandžio mėn. Kutaisio mokyklos organizuotoje mokslinėje teorinėje konferencijoje „Kartų kaita“ pranešimus skaitė direktorė Liudmila Ikonikova, mokytojas metodininkas Robertas Budrys, o mokytoja metodininkė Daiva Leipuvienė ne tik skaitė pranešimą, bet ir vedė meistriškumo pamoką.

Rugsėjo 29 d. – spalio 4 d.  Kutaisio Z. Paliashvili muzikos mokyklos direktorė Nino Doghonadzė lankėsi Vilniuje ir dalyvavo „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos organizuotoje Tarptautinėje gerosios muzikinio ugdymo patirties sklaidos savaitėje „Kompleksinio ugdymo muzikos mokykloje reikšmė užtikrinant šiuolaikinių vaikų gerovę“.

Direktorė N. Doghonadzė susipažino su „Ąžuoliuko“, Algirdo, Karoliniškių muzikos mokyklų ir B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ugdymo(si) aplinkomis, ugdymo turiniu, inovatyviomis mokymo(si) priemonėmis. Direktorė N. Doghonadzė liko sužavėta lietuvių tautinių instrumentų ir muzikinio paveldo įvairove, kurią nuoširdžiai ir profesionaliai pristatė Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai su mokytoja Aušrine Ulinskaite; mokinių pasiekimais ir mokymosi inovacijomis, pristatytomis Algirdo muzikos mokykloje; B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos erdvėmis, aprūpinimu ir naujai įsteigtu Rožių sodu. „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje N. Doghonadze susipažino su interaktyvios lentos panaudojimo solfedžio pamokose galimybėmis, kurias pristatė mokytojas metodininkas Robertas Budrys, su chorų veiklos organizavimo ypatumais – viešnia apsilankė 3 klasės choro pamokoje, vedamoje mokytojos metodininkės Daivos Leipuvienės, 5 klasės berniukų choro repeticijoje, vadovaujamoje mokytojos Neringos Sidaugaitės, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ repeticijoje, vadovaujamoje maestro Vytauto Miškinio. Maestro V. Miškinis pristatė choro veiklos kasdienybę ir išskirtinius įvykius bei padovanojo viešniai choro „Ąžuoliukas“ įrašytą kalėdinių giesmių diską. Be to, N. Doghonadzė stebėjo Vievio kultūros namuose įvykusį V. Miškinio kūrybos vakarą, kuriame tarp kitų kolektyvų koncertavo Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 2 klasės berniukų choras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Editos Narmontienės (koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė), dalyvavo Respublikiniame muzikos (meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalyje „Mokytojas ir mokinys“, skirtame Tarptautinei mokytojų dienai, aplankė M. K. Čiurlionio namus ir čia susitiko su jų direktoriumi, pianistu Roku Zubovu.

Išskirtinė diena renginių turtingoje gerosios patirties sklaidos savaitėje buvo spalio 3-ioji. Tądien Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos patalpose Vilniaus mokytojų namuose įvyko Vilniaus ir Kutaisio muzikos mokyklų vadovų forumas „Vaikų ugdymas muzikos mokykloje: tradicijos ir perspektyvos“. Forumo dalyvius pasveikino ir Tarptautinės gerosios patirties sklaidos savaitės sumanymą pristatė mokyklos direktorė Liudmila Ikonikova. N. Doghonadzė perskaitė išsamų pranešimą apie Sakartvelo muzikinio ugdymo tradicijas, pokyčius ir Kutaisio 2-osios Zakharia Paliashvili muzikos mokyklos veiklą. Forume dalyvavo ir iš steigėjo perspektyvos muzikos mokyklų veiklą aptarė Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo departamento vedėja Diana Petkūnienė ir vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas. Savo vadovaujamų mokyklų išskirtinumą Vilniaus miesto muzikos mokyklų sistemoje pristatė Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorė Ingrida Milašiūtė, Grigiškių meno mokyklos direktorius Romas Morkūnas, B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Irena Karsokienė, B. Jonušo muzikos mokyklos direktorius Tomas Vaišė, chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktorė Edita Jaraminienė. Algirdo ir Karoliniškių muzikos mokyklų vadovės Daina Rakšnienė ir Aldona Skruibytė savo vadovaujamas mokyklas teoriškai ir praktiškai pristatė gerosios patirties sklaidos vizitų metu.

Visi forumo dalyviai turėjo galimybę pamatyti naujai įrengtas ir nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procese pradėtas naudoti mokyklos patalpas Vilniaus mokytojų namuose: ugdymosi aplinką praturtino 9 klasės ir erdvus fojė, pritaikomas mokyklos bendruomenės reikmėms – susirinkimas, edukaciniams koncertas ir pan. 

Apibendrinant norisi pasakyti – dalijimasis praturtina ir sustiprina tarpasmeninius ir socialinius ryšius, padeda kurti naujas žinias. Tai – didžioji stiprybė šiuolaikiniame pasaulyje. Dėkojame mūsų mokyklos partnerėms – Vilniaus Algirdo, Karoliniškių ir B. Dvariono dešimtmetei muzikos mokykloms, mūsų mokyklos mokytojams ir darbuotojams už nuoširdų įsitraukimą organizuojant Tarptautinės gerosios patirties sklaidos savaitės renginius. Dėkojame gerbiamai direktorei Nino Doghonadze, kurios vizitas paskatino permąstyti patirtį, atsiverti ir dalytis.

Nuotraukos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrė Jankevičienė