Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Indros Scerinienės solfedžio vadovėlių ir integruotų mokymosi metodų pristatymas

Kovo 27 d. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje apsilankė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Indra Scerinienė ir pristatė pluoštą dar dažais kvepiančių vadovėlių būriui solfedžio ir fortepijono mokytojų. Pirmojoje susitikimo dalyje lektorė išsamiai papasakojo apie I–IV klasėms skirtus solfedžio dalyko vadovėlius, juose panaudotą solfedžio mokymo metodiką, bei vaizdo įrašais pademonstravo, kaip vaikai atlieka įvairias vadovėlių užduotis. Du vadovėlius – III ir IV klasei – parengė I. Scerinienė, o kitus du – I ir II klasei – tos pačios mokyklos mokytoja Audronė Jakimavičienė. Antrojoje susitikimo dalyje lektorė pristatė taip pat jos pačios parengtą fortepijono pradžiamokslį „Pirmieji pianisto žingsniai“, vaizdo įrašais pailiustravo mokinių atliekamas užduotis. Vadovėlyje kūrybiškai ir sistemingai integruojamos solfedžio dalyko žinios, temos dėstomos panašiai kaip ir solfedžio vadovėliuose. Viešnią šiltai sutiko ir renginį stebėjo ne tik gausus „Ąžuoliuko“ mokyklos mokytojų būrys, bet ir svečiai iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos ir Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos.

Solfedžio, muzikos istorijos ir kompozicijos mokytojų metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas Robertas Budrys