Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Ugdymo programos

Mokiniai turi galimybę rinktis šias muzikinio ugdymo programas:

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa
Kryptingo muzikinio ugdymo programa