Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Valdymo schema

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos

direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-42

                                                           VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO” MUZIKOS MOKYKLOS

                                                                          ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA