Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Vertybės

Atsakomybė ir atkaklumas – stiprus tikėjimas savimi ir pasitikėjimas kitais, užsidegimas kartu įveikti iššūkius, sėkmingai įgyvendinti idėjas ir planus. 

Draugystė – mokyklos bendruomenės nariai kuria draugiškus santykius, vieni su kitais elgiasi maloniai ir pagarbiai.

Meistriškumas – muzikuojant ir gyvenime. Orientacija į aukštus muzikinius pasiekimus, atkaklus ir sąmoningas tobulėjimas.

Patriotizmas – pagarba ir meilė Lietuvai. Mokyklos bendruomenė įsipareigojusi gerbti ir puoselėti Lietuvos kultūrą kaip valstybingumo pagrindą.

Sėkmė – pastangų ir kryptingos veiklos rezultatas, suteikiantis pozityvias emocijas ir vidinį atpildą.