Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Dainelė Tėvynei

dainele tevynei

  Koncertų serija, gimusi daugiau kaip prieš 25 metus, buvo iššaukta galingo judėjimo „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis“, kurio veikloje dalyvavo visa susipratusi visuomenė, tame tarpe ir meninė. Tais tolimais dainuojančios revoliucijos metais „Ąžuoliuke“ kilo idėja būtinai dalyvauti visuose įmanomuose tokio pobūdžio renginiuose ir patiems organizuoti patriotinius koncertus. Pirmą kartą tai  buvo padaryta  1989 m. vasario 15 dieną, Vasario 16-osios progai skirtame keturių klasių chorų koncerte Vilniaus Mokytojų namuose, renginio sumanytojoms Ritai Nenėnaitei ir Eglei Čigriejūtei į talką pasikvietus dar dvi chorų vadoves Mariją Bedarfaitę ir Vidą Rimaitytę. Anomis dienomis tokio renginio tikslai buvo keli – savosios tapatybės ir savivertės iškėlimas, protestas prieš esamą santvarką, pasirengimas meninėmis pajėgomis dalyvauti naujos valstybės kūrime, nors kol kas tai tebuvo prakilni vizija. Toks koncertas buvo ypatingai vienijantis „Ąžuoliuko“ bendruomenę, nes ne tik mokytojų prerogatyvos, bet ir tėvų palaikymas buvo visuotinis, jau nekalbant apie tokią kultūros įstaigą kaip Mokytojų namai.

   Pirmuosiuose koncertuose skambėjo ne tik liaudies, bet ir  draustosios tremtinių bei visiškai naujai sukurtos nepaprastai pakilios dainos išeivijos ar tuometinių lietuvių poetų tekstais. Reikšmingiausia – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ – kaip vėliava virš giedančių vaikų ir suaugusiųjų. Nuo valstybės atkūrimo metų  patriotinių progų atsirado ir daugiau: Kovo 11-oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena,  liepos 6-oji – Karaliaus Mindaugo diena, kurias muzikų visuomenė įprasmino koncertais ir Dainų šventėmis. „Ąžuoliuko“ mokyklos pradinių klasių chorai ilgametį patriotinį projektą tęsia šalia minėtų progų kartkartėmis pasirinkdami ir Knygnešio – kovo 16 dieną , tai įgalina labiau paįvairinti repertuarą. Koncertai yra skiriami plačiajai visuomenei, todėl vyksta Vilniaus Mokytojų namų salėse, o nuo 2006 m. jiems ėmus administruoti šv.Kotrynos bažnyčią – ir šioje  erdvėje.

    Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir įsijungus į bendrąją veiklą, visuotinai įsivyraujant kosmopolitinėms vertybėms bei kilus ekonominės emigracijos bangai,  nacionalinio tapatumo išlaikymas tampa ne mažesniu iššūkiu, negu buvo prieš 25 metus. Dabartiniuose koncertuose „Dainelė Tėvynei“  akcentuojamas savo krašto orumas, pagarba ir meilė Tėvynei, skatinamas pasididžiavimo savo gimtine jausmas, pabrėžiama skirtingumo nuo kitų pasaulio tautų svarba. Repertuaras parenkamas toks, kad atsispindėtų visa lietuvių muzikos įvairovė, o klausytojams būtų smagu kartais ir prisijungti prie scenoje dainuojančių „ąžuoliukų“.

 

Mokytoja metodininkė Eglė Čigriejūtė Strolienė