Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Tyrimai ir analizės

Apibendrinti išorės vertintojų pasiūlymai ir rekomendacijos

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, duomenų apžvalga (2016–2021 m.)

Grįžtamojo ryšio tyrimo dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinių vertinimų ataskaita

Kokybės vertinimo išvados