Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

2019 m. sausio mėnesio veiklos planas

 

 

TVIRTINU

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė

Aušra Šikšnelienė

 

2019 m. sausio mėnesio veiklos planas

 

Renginys

Diena

Val.

Atsakingi

Vieta

1.      

Mokytojos metodininkės R. Rimkienės balso lavinimo dalyko mokinių koncertas „Pusnynų pasaka“

5

12

R. Rimkienė

„Ąžuoliuko“  muzikos mokyklos salė

2.      

Vaikų mišios, dalyvauja 3 m. m. choras

13

11:15

R. Kuncienė

Vilniaus Arkikatedra

3.      

Respublikinio muzikos ( meno) mokyklų instrumentinių ansamblių festivalio „Mokytojas ir mokinys“ darbo grupės pasitarimas

18

11

L. Ikonikova

„Ąžuoliuko“  muzikos mokyklos salė

4.      

Leono Povilaičio konkurso darbo grupės pasitarimas

22

12

V. Jasudėnaitė

„Ąžuoliuko“  muzikos mokyklos salė

5.      

LMTA doc. Sauliaus S. Lipčiaus atvira pamoka ir metodinis pranešimas ,,Darbas gitaros duete, ansamblio reikšmė muzikos mokyklos mokinio progresui“

Dalyvauja  Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinys A. Poškus ir  Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokinys A. L. Poškus

22

15

D. Tumėnaitė -Vizgirdienė

V. Benaitienė

„Ąžuoliuko“  muzikos mokyklos salė

6.      

Pasitarimas dėl neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojų kompetencijų

24

10

A. Šikšnelienė

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

7.      

Teorinio skyriaus metodinės grupės susirinkimas

24

13

V. Pastarnokas

14 kl.

8.      

Pradinio muzikinio ugdymo choro skyriaus metodinės grupės susirinkimas

29

12

D. Leipuvienė

2 kl.

9.      

Metodinės tarybos posėdis

29

10

A. Šikšnelienė

Direktoriaus kabinetas

10.  

Pagrindinio muzikinio ugdymo 5-8 m. m. mokinių tėvų susirinkimas

LMTA lektorės, psichologės Lauros Dubosaitės paskaita „Ar mokame bausti“

29

18:00

A. Šikšnelienė

MN

11.  

Mokyklos Tarybos posėdis

„Mokyklos veiklos ataskaitos“

31

17:30

Mokyklos Tarybos pirmininkė

Direktoriaus kabinetas

12.  

Fortepijono skyriaus metodinės grupės susirinkimas

 

31

12

V. Jasudėnaitė

„Ąžuoliuko“  muzikos mokyklos salė

 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Ikonikova