Youtube Facebook Tinklapio medis Neįgaliems

Berniukų balso lavinimo metodinė diena

     Dalijimasis gerąja patirtimi – vienas iš prasmingiausių mokytojo darbų – šia mintimi 2022 m. lapkričio 24 d. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje įvykusią metodinę dieną balso lavinimo mokytojams pradėjo jos iniciatorė, balso lavinimo, choro ir dirigavimo vyresnioji mokytoja, metodinės grupės pirmininkė Edita Jauniškienė. Šį kartą berniukų balso lavinimo patirtimi dalijosi Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ pedagogės: mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė Gražina Sauspreikšaitienė pristatė balso lavinimo ir solinio dainavimo mokymo tradicijas „Varpelio“ mokykloje; mokytoja metodininkė Rima Daugėlienė vedė net keturias atviras balso lavinimo pamokas su „Ąžuoliuko“ ir „Varpelio“ mokyklų mokiniais: Domantu Ilgausku (4 kl.), Simonu Gabrieliumi Sabaliausku (4 kl., mokyt. R. Daugėlienė), Adomu Jonu Davidavičiumi (4 kl., mokyt. E. Jauniškienė), Oskaru Lukoševičiumi (5 kl., mokyt. L. Laurinskaitė). Mokiniams jautriai ir muzikaliai akompanavo vyresnioji koncertmeisterė Roberta Daugėlaitė.

     Metodinę dieną stebėjo gausus būrys Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų balso lavinimo pedagogų – netrūko klausimų, diskusijų. Klausytojų aktyvumas tik patvirtino, kokia svarbi yra pedagogo misija dalytis savo patirtimi su kitais. Dėkodama viešnioms iš Kauno „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė Liudmila Ikonikova kvietė tęsti ir plėtoti berniukų chorinio dainavimo mokyklų bendradarbiavimą ateityje.

Nuotraukos

„Varpelio” mokytojai apie metodinę dieną

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrė Jankevičienė