Youtube Tinklapio medis Neįgaliems

Informacija

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“  MUZIKOS MOKYKLA

2021–2022 m. m.

BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ, KONTROLINIŲ PAMOKŲ, AKADEMINIŲ KONCERTŲ  GRAFIKAS

 

Data

Val.

Dalykas

m. m.

Vieta

Atsakingas

Penktadienis

04-29

Pagal tvarkaraštį 1,2,3,4 gr.

Muzikos istorijos kontrolinė pamoka

8

405

V. Pastarnokas

Pirmadienis

05-02

Pagal tvarkaraštį 1 gr.

Solfedžio

1

21

R. Budrys

Antradienis

05-03

Pagal tvarkaraštį 4,5 gr.

Solfedžio

1

21

R. Budrys

Pagal tvarkaraštį 1,2,3 gr.

Solfedžio

3

14

G. Skapas

Trečiadienis

05-04

Pagal tvarkaraštį 4,5 gr.

Solfedžio

3

14

G. Skapas

Ketvirtadienis

05-05

Pagal tvarkaraštį 2 gr.

Solfedžio

1

21

R. Budrys

Penktadienis

05-06

Pagal pateiktą sąrašą

Baigiamasis solfedžio

egzaminas žodžiu

8

406

B. Raginienė, egzamino vertinimo komisija

Pagal tvarkaraštį 3 gr.

Solfedžio

1

21

R. Budrys

14.00

15.30

Fortepijonas

2

Salė

L. Kuliešiuvienė

E. C. Čiplienė

Šeštadienis

05-07

11.00

Akordeonas

1-7

KMU1

Salė

R. Zasimovaitė

L. Pakalkienė

Pirmadienis

05-09

14.30

Smuikas

1-7

Salė

O. Abarytė-Liaškovienė

Pagal tvarkaraštį 1,2,3 gr.

Solfedžio

4

21

R. Budrys

Antradienis

05-10

Pagal pateiktą sąrašą

Baigiamasis solfedžio

egzaminas žodžiu

8

406

B. Raginienė, egzamino vertinimo komisija

14.00

 

Saksofonas, trimitas

1-4

Salė

R. Jaunius

K. Kuncė

A. Barzinskas

Pagal tvarkaraštį 4,5 gr.

Solfedžio

4

21

R. Budrys

Trečiadienis

05-11

15.30

Privalomas fortepijonas

4

Salė

V. Jasudėnaitė

Ketvirtadienis

05-12

14.00

15.00

Fortepijonas

1

Salė

M. Katinas

R. Milašiūtė-Drungilienė

Penktadienis

05-13

14.00

15.00

 

Išilginė fleita

1-7

KMU

Salė

A. Rakauskas

D. Juozapavičiūtė

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

16.30

17.30

Fortepijonas

5

Salė

A. Grybienė

R. Podprugina

Pirmadienis

05-16

15.00 (su 1,2,3,4 kl. chorais)

 

Baigiamasis egzaminas (dirigavimas)

 

8

Šv. Kotrynos bažnyčia

Dirigavimo mokytojai, egzamino vertinimo komisija

Pagal tvarkaraštį 3 gr.

 

Muzikos istorija

6

405

V. Pastarnokas

Nuo 05-17 iki 05-31

Pagal paskirstymą

Dirigavimas

7-8

Pagal susitarimą

Dirigavimo mokytojai

Antradienis

05-17

14.30

15.30

Gitara

1-4

Salė

V. Benaitienė

T. Jundulas

16.30

Skersinė fleita

4-7

KMU

Salė

D. Juozapavičiūtė

D. Tumėnaitė-Vizgirdienė

Pagal tvarkaraštį 1,2,3 gr.

Muzikos istorija

7

405

V. Pastarnokas

Trečiadienis

05-18

 

15.00

17.30

 

Baigiamasis egzaminas

(pučiamieji, smuikas)

8

KMU4

Salė

Mokytojai, egzamino vertinimo komisija

Pagal tvarkaraštį 1,2,3 gr.

Solfedžio

2

13

A. Aleksandravičiūtė

Ketvirtadienis

05-19

Pagal tvarkaraštį 1,2,4 gr.

Muzikos istorija

6

405

V. Pastarnokas

Pagal tvarkaraštį 1,2,3,4 gr.

Solfedžio

5

406

G. Leipus

16.00

17.00

Fortepijonas

3

Salė

Ž. Survilaitė

E. Sutkevičienė

Penktadienis

05-20

Pagal tvarkaraštį 1,2,3 gr.

Solfedžio

7

411

T. Timkinaitė

17.00

18.00

Fortepijonas

4

Salė

M. Bilkienė

D. Vaškelienė

17.30

 

Baigiamasis egzaminas

(gitara, akordeonas)

8

KMU4

16

Mokytojai, egzamino vertinimo komisija

Šeštadienis

05-21

10.00

 

12.00

Baigiamasis egzaminas  (fortepijonas)

8 KMU4

Salė

Mokytojai, egzamino vertinimo komisija

Pirmadienis

05-23

15.00

16.30

Fortepijonas

7

 

Salė

A. Aleksandravičiūtė

S. Miliūtė-Stankevičienė

18.00

Fortepijonas

KMU 1-3

Salė

V. Jasudėnaitė

Pagal tvarkaraštį 1,2,3,4 gr.

Solfedžio

6

411

R. Rimkienė

Antradienis

05-24

15.00

16.15

Fortepijonas

6

Salė

I. Dakinevičiūtė

R. Šiurys

Pagal tvarkaraštį 4,5 gr.

Solfedžio

2

13

A. Aleksandravičiūtė

17.30

 

Gitara

5-7 KMU1

Salė

V. Benaitienė

T. Jundulas

Trečiadienis

05-25

17.30

Mokyklos baigimo aktas

8

KMU4

Šv. Kotrynos bažnyčia

Administracija

Ketvirtadienis

05-26

17.00

Saksofonas, klarnetas, trimitas

5-7

KMU

Salė

R. Jaunius

K. Kuncė

G. Pamakštys

A. Barzinskas

Choro grupių laiku

Balso lavinimas

4

Paskirtoje klasėje

Balso lavinimo mokytojai

Penktadienis

05-27

Choro grupių laiku

Balso lavinimas

4

Paskirtoje klasėje

Balso lavinimo mokytojai

Pirmadienis

05-30

15.00

Balso lavinimas

5

Amfiteatras

Balso lavinimo mokytojai

Antradienis

05-31

14.00

Visų dalykų papildomas atsiskaitymas

1–7

Salė

Metodinių grupių pirmininkai

 Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Agnė Enčienė

 

 

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLOS CHORŲ VEIKLA

2022 METŲ SAUSIO – LIEPOS MĖN.

 

Data

Turinys

Vieta

Atlikėjai, dalyviai

Sausis

 

6 d. ketvirtadienis

17:00 val.

 

Trijų Karalių šventė.

Organizatorius – Vilniaus savivaldybė. Koncertas.

Kalėdinės giesmės, eisena, lydinti Tris Karalius

Vilniaus Katedros aikštė, Aušros vartai

5-8 kl. berniukai, vyrų choro dainininkai

11 d.  antradienis

17:00 val.

 

H. Perelšteino paminklinės lentos aplankymas, pagerbiant jo mirties metines.

Vilniaus g. 35

„Ąžuoliuko“ muzikos m-los 4-8 kl. berniukai, vyrų choro dainininkai, „Ąžuolų klubo“ nariai, mokytojai

Vasaris

 

1 d. antradienis

18:00 val.

Audio įrašas laidai “galvOK!”

Vieta tikslinama

„Ąžuoliuko“ kamerinis choras

2 d. trečiadienis

15:00 val.

Video įrašas laidai “galvOK!”

TV3 studija, Tarandė

„Ąžuoliuko“ kamerinis choras

Kovas

 

2 d. trečiadienis

18:00 val.

Atvira choro pamoka muzikos pedagogams

Mokytojų namai, amfiteatras

„Ąžuoliuko“ mišrus koncertinis choras

6 d. sekmadienis

15:00 val.

Koncertas „Dainelė Tėvynei“

Šv. Kotrynos bažnyčia

„Ąžuoliuko“ muzikos m-los III kl. choras

6 d. sekmadienis

19:00 val.

 

Koncertas „Dainelė Tėvynei“, skirtas Kovo 11 d. paminėti.

Dainų ir poezijos vakaras.

Šv. Kotrynos bažnyčia

„Ąžuoliuko“ mišrus koncertinis choras,

aktorius Vladas Bagdonas

11 d. penktadienis

19:00 val.

Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo

Iškilmėms.

Vilniaus Rotušė

„Ąžuoliuko“ mišrus koncertinis choras

Balandis

 

13 d. trečiadienis

16:00 val.

H. Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas

Šv. Kotrynos bažnyčia

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 4 kl. choras,

Jaunieji dirigentai

Gegužė

 

1 d. sekmadienis

12 val.

 

KONCERTAS,

skirtas MAMOS DIENAI

Nacionalinė filharmonija

„Ąžuoliuko“ mažylių, 1, 2, 3, 4 klasių chorai, instrumentalistai

9 d. pirmadienis

18:00 val.

 

Mažylių choro dainininkų stojimo į „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą egzaminas

Mokytojų namai, 408 kl.

Mažylių choro dalyviai

10 d. antradienis

Planuojamas

Stojamieji egzaminai – perklausos į „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą

Mokytojų namai, 408 kl.

Berniukai, susirinkę į perklausą

11 d. . trečiadienis

Planuojamas

Stojamieji egzaminai – perklausos į „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklą, mažylių chorą

Mokytojų namai, 408 kl.

Berniukai, susirinkę į perklausą

16 d. pirmadienis

16:00 val.

Muzikos mokyklos dirigavimo baigiamieji egzaminai, LMTA studentų koncertas – įskaita

Šv. Kotrynos bažnyčia

Dirigentai – absolventai, I, II, III kl. chorai

25 d. trečiadienis

Planuojamas

Mokyklos baigimo AKTAS

Šv. Kotrynos bažnyčia

 

Absolventai, visi mokytojai, tėvai

I kl. choras

26 d. ketvirtadienis

18:00 val.

Mažylių choro baigiamasis Koncertas tėveliams

Mokytojų namai, svetainė

Mažylių choras

Birželis

 

5 d. sekmadienis

12 val.

KONCERTAS, skirtas TĖVO dienai,

„Ąžuoliuko“ Garbės ženkliukų apdovanojimo ceremonija prie H. Perelšteino ąžuolo.

Šv. Kotrynos bažnyčia,

Erdvė priešais Lietuvos Nacionalinį Dailės muziejų, Gedimino kalno papėdėje

Visi „Ąžuoliuko“ chorai

12 d. sekmadienis

??? val.

V Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė

Eisena Klaipėdos gatvėmis,

Klaipėdos dainų slėnis

„Ąžuoliuko“ mišrus koncertinis choras,

3 ir 4 klasių chorai

14 d.

10:00 val.

Iškilmingas Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

Lietuvos Respublikos Seimo rūmai

Dalyvauja kamerinis choras

14 d. antradienis

19:00 val.

 

Planuojamas

Koncertas, skirtas tremties į Sibirą dienai atminti

K. Jenkins „The Armed Man“ atlikimas

Organizatorius – Lietuvos kultūros ministerija

Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

„Ąžuoliuko“ mišrus koncertinis choras,

Šiaulių choras „Atžalynas“, Pasvalio choras „Canticum novum“, VDU choras „Ave vita“, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

17 d.

18:00 val.

Koncertas, skirtas Choreografijos skyriaus 70 – mečiui

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Dalyvauja kamerinis choras

Liepa

16 d. šeštadienis

19:00 val.

Festivalio „Europa Cantat Junior“ (EJC ) atidarymo Koncertas

AVIA Solution Group Arena

„Ąžuoliuko“ mišrus koncertinis choras, Šiaulių „Dagilėlis“, Kauno „Varpelis“, Klaipėdos „Gintarėlis“,

Styginių, liaudies instrumentų orkestras

15 – 22 d. d.

ECJ renginiai

Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus Mokytojų namai, S. Nėries gimnazija, Muzikos ir kino muziejus

Pageidaujantys dalyvauti dainininkai ir mokytojai

17 d.

ECJ koncertas „Choir to choir“

Šv. Kotrynos bažnyčia

Dalyvauja kamerinis choras

Liepos 31 – rugpjūčio 12 d.

„Ąžuoliuko“ darbo ir poilsio stovykla

Poilsiavietė “Bebrusai”, Zamokėlių k-mas, Molėtų raj.

Visi pageidaujantys

“Ąžuoliuko” dainininkai ir mokytojai