Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijos ugdymo įstaigų bendruomenėms

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Rekomendacijos COVID-19

2020-2021 mokslo metų mokytojų namų raštas dėl tvarkos

Savivaldybės įsakymas bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Savivaldybės įsakymas bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

MOKYTOJAMS  

TĖVAMS