Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Informacija

1 m. m.  choras       

2 m. m. choras       

3 m. m. choras       

4 m. m. choras        

5-8 m. m.  berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“

 

 

„Ąžuoliuko“ chorų veikla 2017 – 2018 m. m. II pusmetyje

 

 

REPETICIJŲ  PLANAS  2018 m.  SAUSIUI – VASARIUI – KOVUI – BALANDŽIUI  (Informacija atnaujinta 2018-03- 08)

 

SAUSIS

 

17 d. – trečiadienis – vaikų bendra repeticija – 17:10 – 19:10 val.

18 d. – ketvirtadienis – vyrų choro repeticija – 18:30 – 20:30 val.

22 d. – pirmadienis – vyrų choro repeticija – 18:30 – 20:30 val.

24 d. – trečiadienis – bendra vaikų repeticija su vyrų choru – 17:30 – 19:30 val. ( vyrai – 18:30 – 20:30 val. )

25 d. – ketvirtadienis – kamerinio choro repeticija – 18:30 – 20:30 val.

29 d. – pirmadienis – vyrų choro ( visų )  ir kamerinio vaikų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

30 d. – antradienis – Kamerinio choro koncertas LMTA kongresų rūmų mažojoje salėje – 19:00 val.

31 d. – trečiadienis – bendra vaikų repeticija su vyrų choru – 17:30 – 19:30 val. ( vyrai – 18:30 – 20:30 val. )

 

VASARIS

 

  5 d. –  pirmadienis – vyrų choro repeticija – 18:30 – 20:30 val.

  7 d.  – trečiadienis – bendra vaikų repeticija su vyrų choru – 17:30 – 19:30 val. (vyrai – 18:30 – 20:30 val. )

  8 d. –  ketvirtadienis – papildoma bendra repeticija vasario 16 d. koncerto sudėčiai – 18:30 – 20:30 val.

12 d. –  pirmadienis – įrašas LRT – Lietuva brangi– 18:30 – 20:30 val.

14 d. –  trečiadienis – bendra vaikų repeticija su vyrų choru – 17:30 – 19:30 val. (vyrai – 18:30 – 20:30 val. ).

15 d. –  ketvirtadienis – papildoma bendra repeticija vasario 16 d. koncerto sudėčiai – 18:30 – 20:30 val. Planuojamas „Tautiškos giesmės” dainavimas Lietuvos finansų ministerijoje 10:00 val.

16 d. – KONCERTAS  šv. Jonų bažnyčioje  18:00 val.

            „Lietuva brangi“ iš Arkikatedros aikštės – 19:18 val. Tiesioginė LRT transliacija.

 

Toliau – repeticijos mokyklinių atostogų metu. Toleruosime jų nelankymą, jei to priežastys bus objektyvios ir nedalyvavimas jose turi būti praneštas iš anksto.

Repetuojama G.Rossini  Messe Solennelle”.

19 d. – pirmadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

21 d. – trečiadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

22 d. – ketvirtadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

26 d. – pirmadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:00 – 20:30 val.

28 d. – trečiadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

 

KOVAS

 

  1 d. – ketvirtadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

  5 d. – pirmadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

  7 d. – trečiadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

  8 d. – ketvirtadienis – repeticija su orkestru Kongresų rūmuose – 18:30 – 21:00 val.

  9 d. – penktadienis – repeticija su orkestru Kongresų rūmuose – 18:30 – 21:00 val.

10 d. – šeštadienis – repeticija prieš koncertą – 15:30 val.

             KONCERTAS  Kongresų rūmuose – 18:00 val.

11 d. – sekmadienis – KONCERTAS NOBT – „Tautiška giesmė” renginyje „Lietuvos garbės” apdovanojimai.  Laikas (vakarinis) tikslinamas. Tiesioginė TV3 transliacija.

 

 

Toliau repetuojami 2018 m. Dainų Šventės „Vienybė težydi” repertuaro kūriniai

Tolimesnių repeticijų grafikas:

12 d. – pirmadienis – planuojama laisva diena vyrams (dėl prieš tai buvusios intensyvios savaitės).

14 d. – trečiadienis – bendra repeticija tik vaikams savo laiku pagal pamokų tvarkaraštį.

15 d. – ketvirtadienis – repeticija vyrams – 18:30 val.

19 d. – pirmadienis – repeticija vyrams – 18:30 val.

21 d. – trečiadienis – bendra repeticija tik vaikams savo laiku. Prieš tai – H. Perelšteino dirigentų konkursas.

22 d. – ketvirtadienis – repeticija vyrams – 18:30 val.

26 d. – pirmadienis – repeticija vyrams – 18:30 val.

28 d. – trečiadienis – bendra repeticija tik vaikams savo laiku.

29 d. – ketvirtadienis – repeticija vyrams – 18:30 val.

 

BALANDIS

 

  2 d. – Šv. Velykų diena.

  4 d. – trečiadienis – – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

  5 d. – ketvirtadienis – repeticija vyrams – 18:30 val.

  9 d. – pirmadienis – papildoma bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

11 d. – trečiadienis – bendra vaikų ir vyrų repeticija – 18:30 – 20:30 val.

12 d. – ketvirtadienis – Dainų Šventės kūrinių perklausa. Laikas bus tikslinamas.

14 d. – šeštadienis – KONCERTAS Tauragėje (patriotinis repertuaras). Lietuvos vyrų chorų šventės svečiai

 

Repetuojama L. Bernstein “Chichester Psalms”

Tolimesni renginiai:

Balandžio 12 d. numatoma Mokytojų namuose – Dainų šventės repertuaro perklausa ( mišrus choras – 10 kūrinių, vyrų choras – 19 kūrinių ( 9 kūriniai atskirai ir 10 su vaikais).

Balandžio 14 d. – koncertas Tauragėje

Birželio 3 d. – Tėvo dienos Koncertas bei iškilmės

Naujas kamerinis choras ruošiasi konkursui Lenkijoje, Hajnowkos mieste (gegužės 17-20 d. d. ).

Jo sudėtis bus paskelbta vasario viduryje, po 16 d. koncerto.. Apie šio choro darbo grafiką kalbėsimės su tėvais susirinkime, kuris bus paskelbtas netrukus, atrinkus kandidatus į šią sudėtį.

 

P.S. Repeticijų  grafiko pakeitimai priklausys nuo pasiruošimo koncertams lygio.

Visi vaikai ir vyrai turi lygius šansus dalyvauti šiuose renginiuose. Tai priklauso nuo lankomumo ir mokėjimo lygio. Galutinį sprendimą apie dalyvavimą koncertuose priima choro grupių mokytojai, kurie balais vertins pasiruošimo lygį.

 

Į vasaros darbo ir poilsio stovyklą gali vykti visi pageidaujantys. Datos: birželio 1 – liepos 4 d. d.

Liepos 5 d. repeticijos Vingio parke.

Liepos 6 d. – eitynės ir Dainų Šventė. Laikas bus nurodytas vėliau.

 

Liepos pabaigoje (nuo 29 d.)  – kelionė į Estiją, EUROPA CANTAT festivalį.  Vaikų sudėties pagrindas – kamerinis choras.

Jiems privalomas dalyvavimas Vasaros stovykloje.

Apie tai šnekėsime su atrinktų į kamerinį chorą tėvais.

 

 

Meno vadovas Vytautas Miškinis