Facebook Youtube Tinklapio medis Neįgaliems En Lt

Nuotolinis mokymas

Akademinių atsiskaitymų ir kontrolinių pamokų vykdymo nuotoliniu būdu tvarkaraštis 1-7 klasės

Baigiamųjų egzaminų atsiskaitymų tvarka

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokinių tėvų / globėjų tyrimo dėl nuotolinio mokymo(si) organizavimo kokybės rezultatai 

 

Švelnėjant karantino ribojimams (2021 m. gegužės 19 d. Nr. 362 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo) informuojame, kaip vyks ugdymo procesas gegužės 24 d. – gegužės 31 d.:

–     Leidžiami individualūs neformaliojo vaikų užsiėmimai kontaktinių būdu (instrumentų, dirigavimo, balso lavinimo).

–     Tėvelių pageidavimu individualios pamokos mokiniams ir toliau gali vykti nuotoliniu būdu. Atskiro prašymo administracijai dėl nuotolinio ugdymo teikti nereikia.  

–     Kontaktinių pamokų mokyklos patalpose metu privaloma laikantis Operacijų vadovo patvirtintų saugumo reikalavimų.  

–     Grupinės pamokos ir toliau vyks nuotoliniu būdu (choro, solfedžio, muzikos istorijos).

–     Apie savo pasirinkimą dirbti nuotoliniu ar kontaktiniu būdu informuokite savo mokytoją.

–     Nuo birželio 1 d. instrumentų mokytojai teiks individualias konsultacijas kontaktiniu ir nekontaktiniu būdu (programų parinkimas kitiems mokslo metams). 

–     Tėveliai į mokyklą neįleidžiami. Dėkojame už supratingumą.

Kilus klausimams kreipkitės į mokyklos administracija telefonu 8-5 262 10 10 arba rašykite elektroniniu paštu adresu rastine@azuoliukas.vilnius.lm.lt.

Saugokime savo ir kitų sveikatą!

 

AKTUALŪS MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS KONTAKTAI 

 

Mokyklos nuotolinio mokymo organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijos ugdymo įstaigų bendruomenėms

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Ugdymas nuotoliniu būdu PPT medžiaga 

Instrukcija: kaip naudotis Google Classroom platforma

Instrukcija: kaip naudotis Zoom programa